Toiminnan tarkoituksena on päihdekuntoutujien vertaistukitoiminnan kehittäminen ja asiakkaiden asioinnin helpottuminen palvelujärjestelmässä fattaluutien, eli koulutettujen vertaispalveluohjaajien avulla. 

 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Fattaluuta - apua asiointiin
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toiminnan tarkoituksena on päihdekuntoutujien vertaistukitoiminnan kehittäminen ja asiakkaiden asioinnin helpottuminen palvelujärjestelmässä fattaluutien, eli koulutettujen vertaispalveluohjaajien avulla. 

 

Toteutuspaikka
Stop Huumeille ry
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Uusimaa
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)

Luotu

28.01.2020

Viimeksi muokattu

04.10.2021
Ratkaisun perusidea **

Toiminnan päämääränä on luoda ja kehittää työmuoto, joka helpottaa virastoasiointia. Onnistuessaan vertaistuellinen työmuoto takaa asioinnin sujuvuuden vertaispalveluohjauksen avulla sekä auttaa työntekijöitä vaativien asiakastilanteiden selvittämisessä. Koulutukset tukevat fattaluutien elämänhallintaa sekä yhteiskuntaan integroitumista ja työllistymistä.

Toimintamallilla on onnistuttu luomaan innovatiivisia työmuotoja yli sektorirajojen. Fattaluudat työskentelevät yhdessä virastojen ammattihenkilöstön kanssa tarjoten asiakkaille täysin uudenlaista apua asiointiin. Fattaluudat ovat saaneet koulutuskokonaisuuden kautta uskoa itseensä ja kykyihinsä, minkä avulla he ovat löytäneet jatkopolkuja opintoihin ja työelämään. Toimintamallia toteutetaan myös muilla paikkakunnilla, mikä on osoituksena siitä, että toimintamallin käyttöönotto on suunniteltu sujuvaksi.

Toimintaympäristö **

Fattaluudan keskiössä on koulutuskokonaisuus, jossa päihdekuntoutujia koulutetaan toimimaan vapaaehtoisina vertaispalveluohjaajina apua tarvitseville päihdekuntoutujille ja -asiakkaille. Koulutuksesta valmistuneet (eli diplomoituneet fattaluudat) päivystävät Stopissa sekä sosiaali- ja terveysalan toimipisteissä neuvomassa apua tarvitsevia erilaisissa virastoasiointiin liittyvissä kysymyksissä. Fattaluutien tietotaito ei ole kuitenkaan rajoittunut virastoasiointiin, sillä vapaaehtoiset tukevat asiakkaita myös tarvittaessa päihteettömyyteen sekä päihdepalveluiden piiriin. Fattaluudat lähtevät tarvittaessa myös asiakkaan mukaan asiointikäynnille.

Alan toimijoiden tiivis yhteistyö on tärkeää alati muuttuvan palvelujärjestelmän vuoksi. Yhteistyöllä pyritään tarjoamaan asiakkaille mahdollisimman kattava ja toimiva palvelukokonaisuus. Fattaluudassa tavataan säännöllisesti sosiaali-ja terveystoimialan ammattilaisia muun muassa virastoyhteistyöpalaverin merkeissä. Yhteistyön tuloksena fattaluutien päivystyksiä on jalkautunut eri puolille pääkaupunkiseutua. Samanaikaisesti sote-alan ammattilaisia päivystää Stop Huumeille ry:n (Stopin) toimipisteessä, jotta palvelut voivat tavoittaa asiakkaan mahdollisimman jouhevasti.

Tällä hetkellä fattaluudassa on panostettu etäasioinnin kehittämiseen, sillä palvelut siirtyvät enenevissä määrin verkon puolelle. Asiakkaiden tukeminen etäasioinnissa ja koulutuksien tarjoaminen erilaisista verkkoalustoista on hyvin tärkeää palvelun monipuolisuuden kannalta. 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Toimintamallin kohderyhmän muodostavat päihdekuntoutujat. Stop Huumeille ry tukee päihteettömyyttä tarjoamalla maksutonta, vertaistukeen perustuvaa päihteetöntä toimintaa täysi-ikäisille päihdekuntoutujille arkisin päiväkeskuksissaan sekä iltaisin ja viikonloppuisin harrastevuorojen ja päihteettömien tapahtumien muodossa.

Fattaluudaksi kouluttautuvat ovat pääasiallisesti päihdekuntoutujia, jotka haluavat lisätietoa palvelujärjestelmästä ja asiakaskohtaamisesta. Kouluttautuvilla saattaa olla halu vapaaehtoistyöhön Fattaluudassa tai toive omien voimavarojen kartoituksesta opiskelun ja työskentelyn tiimoilta. Koulutuksen lisäksi asiakkaille tarjotaan virkistys- ja kehittämispäiviä. Virkistyksien tarkoitus on irtaantuminen arjen askareista sekä ryhmäytyminen. Fattaluudassa halutaan myös painottaa toimintaan osallistuvien ihmisten toiveita ja ajatuksia toiminnasta, jonka vuoksi yhteinen kehittämispäivä pidetään ainakin kaksi kertaa vuodessa, aina koulutuskauden päätteeksi. 

Vapaaehtoisten fattaluutien ääni pääsee kuuluvaksi aina työvuoron jälkeen - fattaluuta-tiimi kerää jatkuvasti palautetta ja kokemuksia, jotta toimintaa voidaan muokata mahdollisimman nopeasti ja matalalla kynnyksellä. 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

1. Koulutusrungon luominen: Koulutustilan löytäminen, koulutuskalenterin laatiminen sekä kouluttajien "rekrytoiminen"

2. Seurannan arviointi ja suunnittelu: Kerättävien indikaattorien suunnittelu, tarvittavien lomakkeiden luominen, palautekyselyjen suunnittelu.

3. Koulutettavien vertaisten löytäminen: Mainostaminen kohderyhmän verkostoissa ja muissa kohderyhmää tavoittavissa yksiköissä, kuten muut järjestöt ja virastot. Tiedottaminen esimerkiksi sosiaalisessa mediassa.

4. Koulutuksien käynnistäminen: Varsinaisen koulutuskokonaisuuden aloittaminen, käytännön järjestelyt (tarjottavat, tekniset laitteet), osallistujien muistuttaminen, toiminnasta tiedottaminen.

5. Osallistujien sitouttaminen toimintaan: Virkistystoiminnan, työnohjauksen sekä mahdollisten lisä- ja jatkokoulutuksien järjestäminen.

6. Loppukokeet: Loppukokeiden (suullinen koe, kirjallinen koe, lomakkeet ja näytöt) järjestäminen koulutuskauden päätteeksi.

7. Virastoyhteistyön aloittaminen: Virastoverkoston luominen, mahdollisista Fattaluuta-aulapäivystyksistä sopiminen, muiden yhteistyömuotojen kehittäminen.

8. Fattaluuta-vertaispalveluohjauksen käynnistäminen: Fattaluutien pitämien vertaispalveluohjauksellisten päivystyksien aloittaminen esimerkiksi virastojen auloissa (Kela, sote-virasto) ja/tai järjestöjen omissa toimipisteissä. Valmistuneiden fattaluutien "työvuoroista" sopiminen, työn ohjaaminen sekä tukeminen.

9. Fattaluuta Jatkotapaaminen: Puolen vuoden päästä Fattaluuta Starttikoulutuksesta järjestettävä tapaaminen: mahdollisten ongelmakohtien käsittely, kokemuksien vaihtaminen ja yhteiskehittäminen.

10. Jatkopolkujen luominen: Fattaluutien jatkopolkujen luominen: hakeutuminen opintoihin, työharjoitteluun ja työelämään.

11. Tulevan koulutuskauden suunnittelu: Seuraavan koulutuskauden suunnittelemisen aloittaminen 4-5 kuukautta ennen koulutuskauden alkua. Kouluttajien rekrytointi ja toiminnan mainostaminen.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Fattaluudat ovat toiminnan kautta saaneet sisältöä elämäänsä, mielekästä tekemistä arkeen sekä tärkeitä tietoja palvelujärjestelmässä asioimiseen. Lisäksi he ovat löytäneet jatkopolkuja opintoihin ja työelämään. Esimerkiksi Helsingin sosiaali- ja terveysvirastoon on työllistetty fattaluutia palkkatuettuun palveluneuvojan tehtävään ja eräs fattaluuta pääsi palveluneuvojaksi Kelaan normaalin rekrytointiprosessin kautta. Lisäksi lukuisat fattaluudat ovat aloittaneet oppisopimuskoulutuksen sosiaalialalla, aloittaneet työkokeiluja sosiaalialalla sekä työllistyneet vertaistyöntekijöiksi eri toimijoille, kuten Stoppiin ja muihin alan järjestöihin.

Asiakkaiden palaute toiminnasta on ollut kiittävää. Asiakkaat ovat kokeneet saaneensa apua ja tukea virastoissa asiointiin ja he ovat löytäneet oikean asiointipaikan entistä jouhevammin. Erityisen kiittävää palautetta on tullut päihdelaitoksissa olevilta asiakkailta, jotka kokevat vertaistaustaisen henkilön tuen arvokkaaksi ja ymmärtäväiseksi. Päihdekuntoutujia on myös saapunut Stopin asiakkaiksi fattaluudan tuen jälkeen. 

Kansikuva
Fattaluudan logo

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Being developed

Kohderyhmä