Toiminnan tarkoituksena on päihdekuntoutujien vertaistukitoiminnan kehittäminen ja asiakkaiden asioinnin helpottuminen palvelujärjestelmässä fattaluutien eli koulutettujen vertaispalveluohjaajien avulla.

 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Fattaluuta - apua asiointiin
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toiminnan tarkoituksena on päihdekuntoutujien vertaistukitoiminnan kehittäminen ja asiakkaiden asioinnin helpottuminen palvelujärjestelmässä fattaluutien eli koulutettujen vertaispalveluohjaajien avulla.

 

Toteutuspaikka
Stop Huumeille ry
Paikkakunta tai maakunta
Uusimaa
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)

Luotu

28.01.2020

Viimeksi muokattu

08.06.2020
Ratkaisun perusidea **

Toiminnan päämääränä on luoda ja kehittää työmuoto, joka helpottaa virastoasiointia. Onnistuessaan vertaistuellinen työmuoto takaa asioinnin sujuvuuden vertaispalveluohjauksen avulla sekä auttaa työntekijöitä vaativien asiakastilanteiden selvittämisessä. Koulutukset tukevat fattaluutien elämänhallintaa, yhteiskuntaan integroitumista ja työllistymistä.

Toimintamallilla on onnistuttu luomaan innovatiivisia työmuotoja yli sektorirajojen. Fattaluudat työskentelevät yhdessä virastojen ammattihenkilöstön kanssa tarjoten asiakkaille täysin uudenlaista apua asiointiin. Fattaluudat ovat saaneet koulutuskokonaisuuden kautta uskoa itseensä ja kykyihinsä, minkä avulla he ovat löytäneet jatkopolkuja opintoihin ja työelämään. Toimintamallia toteutetaan myös muilla paikkakunnilla, mikä on osoituksena siitä, että toimintamallin käyttöönotto on suunniteltu sujuvaksi.

Toimintaympäristö **

Fattaluuta-hanke alkoi vuonna 2011, jolloin käynnistyi nelivuotisen projektin ensimmäinen kehittämisvaihe. Fattaluuta-hanke on saanut alkunsa päihdekuntoutujien tarpeista ja ajatuksista. Asiakkaat ja vertaiset ovat tiiviisti mukana projektin suunnittelussa ja toteutuksessa, jotta toiminnasta tulee vertaisten näköinen ja apua tarvitsevien ihmisten tavoittama tukitoimintamuoto. Fattaluudan keskiössä on koulutuskokonaisuus, jossa vertaisia koulutetaan toimimaan vertaispalveluohjaajina apua tarvitseville päihdekuntoutujille ja -asiakkaille. Lisäksi koulutukset parantavat osallistujien elämänhallintaa ja valmiutta hoitaa omia asioitaan. Koulutetut fattaluudat päivystävät Stopissa ja virastojen auloissa neuvomassa apua tarvitsevia erilaisissa virastoasiointiin liittyvissä kysymyksissä. Fattaluudat lähtevät tarvittaessa myös asiakkaan mukaan asiointikäynnille. Lisäksi Helsingin sosiaali- ja terveysviraston työntekijät päivystävät Stopissa ja neuvovat kävijöitä esille nousevissa ongelmissa. Ensimmäinen Fattaluuta-koulutus pidettiin syyskuussa 2011. Yhteistyö Helsingin sosiaali- ja terveysviraston kanssa alkoi vuonna 2012 ja Kelan kanssa vuonna 2014. Koulutetut fattaluudat osallistuvat myös Radalta Himaan -toimintaan ryhmien vetäjinä, jolloin he voivat samalla tavata uusia mahdollisia Stoppilaisia ja fattaluutien asiakkaita.

Fattaluuta-hankkeen toinen projektivaihe, Fattaluuta 2, alkoi vuonna 2015, kun projektille haettu jatkorahoitus toteutui. Projektissa keskityttiin edelleen päihdekuntoutujien parissa tehtävän vertaistyön kehittämiseen ja asiakkaiden asioinnin helpottamiseen vertaispalveluohjauksen avulla. Muita tavoitteita olivat vertaisten työllistymisen parantaminen Fattaluuta-toiminnan avulla sekä kehitettyjen toimintamuotojen levittäminen sidosryhmille. Lisäksi tärkeänä päämääränä oli selvittää, onko Fattaluuta-koulutussarjasta kehitettävissä vielä kattavampi kokonaisuus. Vuonna 2018 Fattaluuta vakinaistui projektista toiminnaksi.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Toimintamallin kohderyhmän muodostavat päiväkuntoutujat. Stop Huumeille ry tukee päihteettömyyttä tarjoamalla maksutonta, vertaistukeen perustuvaa päihteetöntä toimintaa täysi-ikäisille päihdekuntoutujille arkisin päiväkeskuksissaan sekä iltaisin ja viikonloppuisin harrastevuorojen ja päihteettömien tapahtumien muodossa.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

1. Fattaluuta Starttikoulutus: Stop Huumeille ry:n järjestämän Fattaluuta Starttikoulutuksen käyminen Helsingissä. Starttikoulutuksessa käydään läpi kaikki toimintamallin toteuttamiseen liittyvät perusasia

2. Koulutusrungon luominen: Koulutustilan löytäminen, koulutuskalenterin laatiminen sekä kouluttajien "rekrytoiminen"

3. Seurannan arviointi ja suunnittelu: Kerättävien indikaattorien suunnittelu, tarvittavien lomakkeiden luominen, palautekyselyjen suunnittelu.

4. Koulutettavien vertaisten löytäminen: Mainostaminen kohderyhmän verkostoissa ja muissa kohderyhmää tavoittavissa yksiköissä, kuten muut järjestöt ja virastot. Tiedottaminen esimerkiksi sosiaalisessa mediassa.

5. Koulutuksien käynnistäminen: Varsinaisen koulutuskokonaisuuden aloittaminen, käytännön järjestelyt (tarjottavat, tekniset laitteet), osallistujien muistuttaminen, toiminnasta tiedottaminen.

6. Osallistujien sitoittaminen toimintaan: Virkistystoiminnan, työnohjauksen sekä mahdollisten lisä- ja jatkokoulutuksien järjestäminen.

7. Loppukokeet: Loppukokeiden (suullinen koe, kirjallinen koe, lomakkeet ja näytöt) järjestäminen koulutuskauden päätteeksi.

8. Virastoyhteistyön aloittaminen: Virastoverkoston luominen, mahdollisista Fattaluuta-aulapäivystyksistä sopiminen, muiden yhteistyömuotojen kehittäminen.

9. Fattaluuta-vertaispalveluohjauksen käynnistäminen: Fattaluutien pitämien vertaispalveluohjauksellisten päivystyksien aloittaminen esimerkiksi virastojen auloissa (Kela, sote-virasto) ja/tai järjestöjen omissa toimipisteissä. Valmistuneiden fattaluutien "työvuoroista" sopiminen, työn ohjaaminen sekä tukeminen.

10. Fattaluuta Jatkotapaaminen: Puolen vuoden päästä Fattaluuta Starttikoulutuksesta järjestettävä tapaaminen: mahdollisten ongelmakohtien käsittely, kokemuksien vaihtaminen ja yhteiskehittäminen.

11. Jatkopolkujen luominen: Fattaluutien jatkopolkujen luominen: hakeutuminen opintoihin, työharjoitteluun ja työelämään.

12. Tulevan koulutuskauden suunnittelu: Seuraavan koulutuskauden suunnittelemisen aloittaminen 4-5 kuukautta ennen koulutuskauden alkua. Kouluttajien rekrytointi ja toiminnan mainostaminen.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Asiakkaat ovat saadun palautteen perusteella kokeneet saaneensa apua asiointiin. Virastot ovat puolestaan saaneet apua muun muassa asiakastilanteiden selvittämiseen ja ruuhkatilanteiden hoitamiseen. Esimerkiksi Kelan Hakaniemen ja Itäkeskuksen palvelupisteissä vuonna 2016 kirjattuja asiakastapauksia oli 1951 kappaletta, joista 451 jatko-ohjattiin Kelan palveluneuvojan luokse asiatuntija-avun piiriin ja joista 1500 sai avun pelkästään fattaluudalta, eli 76,9 prosentille asiakkaista riitti fattaluutien tarjoama neuvonta.

Fattaluudat ovat toiminnan kautta saaneet sisältöä elämäänsä, mielekästä tekemistä arkeen sekä tärkeitä tietoja palvelujärjestelmässä asioimiseen. Lisäksi he ovat löytäneet jatkopolkuja opintoihin ja työelämään. Esimerkiksi Helsingin sosiaali- ja terveysvirastoon on työllistetty seitsemän fattaluutaa palkkatuettuun palveluneuvojan tehtävään ja Kelaan yksi fattaluuta palveluneuvojaksi normaalin rekrytointiprosessin kautta. Lisäksi lukuisat fattaluudat ovat aloittaneet oppisopimuskoulutuksen sosiaalialalla, aloittaneet työkokeiluja sosiaalialalla sekä työllistyneet vertaistyöntekijöiksi eri toimijoille, kuten Stoppiin.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Toimintamallia toteutetaan myös muilla paikkakunnilla, mikä on osoituksena siitä, että toimintamallin käyttöönotto on suunniteltu sujuvaksi.

Kansikuva
Fattaluudan logo

Aihealueet

Sosiaalihuolto Vertais- ja vapaaehtoistyö Päihteet ja riippuvuudet

Ilmiöt

Ei liity ilmiöön

Kohderyhmä

Nuoret Työikäiset