Helsingin kotihoidon henkilöstön ja johdon välinen vuoropuhelu

Kehitetty yhdessä henkilöstön kanssa osallistavat henkilöstötilaisuudet kotihoitoon.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Helsingin kotihoidon henkilöstön ja johdon välinen vuoropuhelu
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kehitetty yhdessä henkilöstön kanssa osallistavat henkilöstötilaisuudet kotihoitoon.

Toteutuspaikka
Helsingin kotihoito
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Helsinki
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Liitteet ja linkit

Tekijä

Minna Colak

Luotu

26.09.2023

Viimeksi muokattu

17.11.2023

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Henkilöstötilaisuuksien perusidea on osallistaa henkilöstö matalalla kynnyksellä kehittämistyöhön. Tilaisuudet pidetään rentoina, vastavuoroisina, henkilöstöä kannustetaan eikä tilaisuuksissa ole hierarkiaa.  Kaikin tavoin on tähdätty siihen, että tilaisuuksista jää henkilöstölle arvostava kokemus.

Henkilöstötilaisuuksia on järjestetty syksyllä 2022 ja keväällä 2023. Seuraavat tilaisuudet ovat syksyllä 2023. Tavoitteena on, että mahdollisimman moni henkilöstöstä osallistuu tilaisuuksiin. Henkilöstötilaisuuksia on mainostettu henkilöstölle muun muassa massatekstiviestein, Kusti-hankkeen kuukausiviestillä ja sähköisellä kalenterikutsulla mainoksineen. Osassa tilaisuuksista hyödynnettiin Forms-kyselyä ennakkoon. Kaikissa tilaisuuksissa käytettiin viestiseinän  eri ominaisuuksia (sanapilvi, viestit, kyselyt). Yksilön ja ryhmän mahdollisuus vastaamiseen on huomioitu.

Henk

 

Toimintaympäristö **

Helsingin kotihoidon yksi kehittämiskohteista on henkilöstön pito- ja vetovoima, sillä henkilöstön pysyvyydessä ja saatavuudessa on haasteita.  Tällä osallistavalla toimintamallilla pyrimme haastamaan henkilöstöä mukaan kehittämistyöhön ja kertomaan, että oikeasti välitämme henkilöstöstä. Pyrimme ymmärtämään arkea ja toimintaympäristöä, jossa henkilöstö työskentelee.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Henkilöstötilaisuuksien kohderyhmänä on ensisijaisesti kotihoidon henkilöstö. Lisäksi tilaisuuksiin on kutsuttu kotihoidon lähiesihenkilöitä ja päälliköitä. 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Henkilöstötilaisuudet on sovittu säännöllisesti toistuviksi, 2x/vuosi, keväisin ja syksyisin. Sekä keväällä, että syksyllä pidetään kaksi samansisältöistä tilaisuutta, jotta mahdollisimman moni henkilöstöstä pääsee osallistumaan. Tilaisuuksien suunnitellussa on ollut henkilöstöä mukana. Aiheet on poimittu edellisen tilaisuuden esille nousseista asioista. Henkilöstötilaisuuksissa esille nousseita asioita on jatkotyöstetty tilaisuuksista vastaavien henkilöiden toimesta.  Henkilöstöltä nousseita kehittämisteemoja ja innovaatioita on analysoitu ja on tehty jatkotoimenpiteitä niiden edistämiseksi.  Esimerkkeinä edistetyistä asioista ovat muun muassa opiskelijatilaisuudet, varallaolon poistaminen, kehittämispäivien yhtenäistäminen sekä sosiaaliohjaajien pilotti. Vuoropuhelua henkilöstön, asiantuntijoiden ja johdon välillä on pidetty yllä muun muassa Kusti-hankkeen kuukausiviestin välityksellä. Jatkossa henkilöstötilaisuuksien suunnittelusta ja jatkotyöstöstä vastaa kotihoidon toimintasuunnitelman nelimaaliryhmät.  

Henkilöstö on ollut mukana kaikissa kehittämisen vaiheissa, jotta toiminta jatkuu hankeen päätyttyä.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Henkilöstötilaisuuksista on kehitetty toimintamalli, joka huomio henkilöstön äänen. Henkilöstö on ollut aktiivisemmin ja rohkeammin mukana kehittämistyössä. Tilaisuuksien avulla olemme voineet lisätä henkilöstön vaikuttamismahdollisuuksia. Lisäämällä henkilöstön osallisuutta kehittämistyöhön olemme voineet vaikuttaa Helsingin kotihoidon pito- ja vetovoimaan.  Vuoropuhelulla tehdyllä yhteistyöllä olemme saaneet oikeasti asioita tapahtumaan ja kehittymään. On syntynyt jatkuvan parantamisen/kehittämisen kulttuuri.

Lainaus henkilöstötilaisuudesta: "Nämä tilaisuudet ovat yksi keino osoittaa arvostusta henkilöstöä kohtaan, ollaan kiinnostuneita koko henkilöstön mielipiteistä".

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Kuvattu toimintamalli on sovellettavissa kaikkiin työyhteisöihin hyvin laajoissa ja erilaisissa tilanteissa. 

Vinkkinä, että henkilöstökeskeisen kehittämisen parhaat asiantuntijat ovat ne, jotka tekevät työtä lähimpänä perustehtävää.

Kansikuva
Helsingin kotihoidon henkilöstön ja johdon välinen vuoropuhelu

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Kohderyhmä