HyVä-digi, digitaalinen sotekeskus, Itä-Uudenmaan hyvinvointialue (RRP, P4,I1)

Digitaalinen sote-keskus HyVä-digi on osa Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen sote-palvelu-tuotantoa.​ Yksikkö palvelee kaikkia hyvinvointialueen asiakkaita chatissa, videovastaanotolla ja Omaolo oirearvioissa.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
HyVä-digi, digitaalinen sotekeskus, Itä-Uudenmaan hyvinvointialue (RRP, P4,I1)
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Digitaalinen sote-keskus HyVä-digi on osa Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen sote-palvelu-tuotantoa.​ Yksikkö palvelee kaikkia hyvinvointialueen asiakkaita chatissa, videovastaanotolla ja Omaolo oirearvioissa.

Toteutuspaikka
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Muu EU-rahoitus
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Liitteet ja linkit
Kuva
Euroopan Unionin rahoittama

Luotu

08.11.2023

Viimeksi muokattu

23.04.2024

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Digitaalinen sote-keskus on keskitetty tuotantoyksikkö, joka toimii sujuvana osana Itä-Uudenmaan laajuista sote-keskusta

 • Digitaalinen sote-keskus on yksi kanavista Itä-Uudenmaan sote-keskuksessa, jossa samaa työtä tehdään eri työvälineillä. Perinteinen palveluntuotanto on digitaalisen sote-keskuksen tärkein yhdyspinta.​

 • Keskuksella on tavoitetilassaan oma henkilöstö, johto sekä budjetti. Palvelua tuotetaan omana tuotantona​

 • Digitaalisen sote-keskuksen systemaattisen toiminnan kannalta on keskeistä, että nimetyt henkilöt / tiimi vastaavat sen johtamisesta arjessa. Johtamisessa on kriittistä huomioida henkilöstön tarpeet, toiveet ja kyvykkyydet.​

Digitaalinen sote-keskus toimii osittain virtuaalitiiminä ja organisatorisesti yhtenä yksikkönä

 • Digitaalinen sote-keskus on toiminnallisesti keskitetty​

 • Ammattilaiset palvelevat etänä kaikkien kuntien asiakkaita. Ammattilaiset voivat tehdä töitä siis myös kotoa käsin tai oman kuntansa toimitiloista toimivien ja asianmukaisten työkalujen avulla​

Digitaalinen sote-keskus palvelee kaikkia hyvinvointialueen asiakkaita

 • Digitaalisessa sote-keskuksessa keskitytään erityisesti ensivaiheessa etulinjaan sekä terveydenhuollon volyymipalveluihin, joissa suuri massa saadaan ohjattua sähköisiin palveluihin. ​

 • Myöhemmin digitaalisessa sote-keskuksessa tuotetaan myös laajemmin erilaisia terveyden- ja sosiaalihuollon palveluita sekä hoidon ja palvelun seurantaa. ​

 • Asiakasryhmistä ensivaiheessa kiinnostavimpia ovat työikäiset, lapset, nuoret ja perheet sekä miepä-asiakkaat. ​

Toimintaympäristö **

 Itä-Uudenmaan digivisio painottaa digitaalisten palveluiden keskeistä roolia palvelutuotannossa. Sähköisten palveluiden käyttö lisääntyy linjassa kansallisten tavoitteiden kanssa. Mahdollistetaan ammattilaisten erikoisosaamisen hyödyntäminen digipalveluiden toteutuksessa. Keskitetään digipalveluita, jotta yksiköiden työntekijöiden työaikaa voidaan vapauttaa asiakkaiden fyysiseen kohtaamiseen.

Tavoitteena on parantaa palveluiden saatavuutta, oikea-aikaisuutta sekä yhdenvertaisuutta asukkaille.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

HyVä-digin kohderyhmä on asukkaat, joilla on tarve terveydenhuollon palveluihin. Jatkossa HyVä-digi laajenee myös sosiaalipalveluihin sekä muihin perusterveydenhuollon palveluihin tarpeen mukaan. Asukaskyselyllä kartoitettiin asukkaiden halukkuutta käyttää digitaalisia palveluita. Myös aktiivisella viestinnällä perinteisillä- ja somekanavilla pyritään osallistamaan asukkaita.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Vahva yhteistyö kivijalkaterveysasemien kanssa ja jatkuva tiedottaminen puolin ja toisin.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Yllättävän paljon asioita voidaan hoitaa etänä. Sähköisen asioinnin etuna on kuvan lähettäminen tai videoyhteyden avaaminen joten puheluun verrattuna voidaan hoitaa asiakkaan asiaa pidemmälle tai valmiiksi jopa yhden kontaktin aikana.

Vinkit toimintamallin soveltajille **
 • Yhteistyö kivijalkapalvelun ja yhteistyökumppaneiden kanssa tärkeää
 • Alkuvaiheen resurssoinnissa hyvä huomioida, että juoksevia asioita on paljon eikä ammattilaiset jotka ovat asiakastyössä näitä ehdi hoitaa
 • Alkuperehdytys ja tiimiyttäminen etätyössä erityisen tärkeässä roolissa
 • Laitteiden, tunnusten ja oikeuksien hankkiminen ja korjaaminen vaatii aikaa - testaus!
 • Viestinnällä voi vaikuttaa nostamalla positiivisia puolia digipalveluista
 • Johdon suhtautuminen etätyöhön ja digipalveluihin ratkaiseva
Kansikuva
HyVä-digi

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Kohderyhmä