Hyvinvointitarjotin on työväline:

Ajantasaiset, strukturoidut tiedot sote-järjestöiltä.

Mukana sote-järjestöt, joilla valmius ja resurssi kohdata uusia toimintaan ohjautuvia kuntalaisia.

Sote-ammattilaiselle mahdollisuus kuntalaisen ohjaukseen yhden luukun ja kolmen klikkauksen kautta sote-järjestöjen toimintaan.

Sote-ammattilaiselle mahdollisuus lähettää suoraan hyvinvointitarjottimen kautta asiakkaan yhteystiedot (puhnum./sposti) ja sote-järjestöstä ollaan suoraan yhteydessä asiakkaaseen.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Hyvinvointitarjotin
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Hyvinvointitarjotin on työväline:

Ajantasaiset, strukturoidut tiedot sote-järjestöiltä.

Mukana sote-järjestöt, joilla valmius ja resurssi kohdata uusia toimintaan ohjautuvia kuntalaisia.

Sote-ammattilaiselle mahdollisuus kuntalaisen ohjaukseen yhden luukun ja kolmen klikkauksen kautta sote-järjestöjen toimintaan.

Sote-ammattilaiselle mahdollisuus lähettää suoraan hyvinvointitarjottimen kautta asiakkaan yhteystiedot (puhnum./sposti) ja sote-järjestöstä ollaan suoraan yhteydessä asiakkaaseen.

Toteutuspaikka
Pohjois-Savo
Paikkakunta tai maakunta
Pohjois-Savo
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)

Tekijä

Hanna Tervo

Luotu

31.03.2020

Viimeksi muokattu

28.10.2020
Ratkaisun perusidea **

Hyvinvointitarjotin on työväline: 

 •  ajantasaiset, strukturoidut tiedot sote-järjestöiltä 
 • kirkastettu toiminta sote-järjestöiltä 
 • sote-ammattilaiselle mahdollisuus kuntalaisen ohjaukseen yhden luukun ja kolmen klikkauksen kautta sote-järjestöjen toimintaan 
 • 1 luukku hyvinvointitarjotin 
 • 3 klikkausta tarve/diagnoosi, toiminta, paikkakunta 
Toimintaympäristö **

Toimintaympäristön muutokset ovat olleet pohdinnassa hankkeen valmistelussa ja hankkeen aikana.

mm. valtakunnallisten uudistusten valmistelu, sote-järjestöjen rooli (eri sektoreiden näkökulmat rooliin), toimintaympäristön tulevat haasteet ja nykytila 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Järjestöjen toimintaympäristössä on käynnissä paljon muutoksia. Yli puolet valtakunnallisista järjestöistä ja vajaa viidennes yhdistyksistä arvioi sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämistyön vaikuttavan merkittävästi järjestöjen toimintaan ja toimintaedellytyksiin. Kehittäminen muokkaa/muuttaa totuttuja rakenteita ja toimintatapoja ja muutos koskettaa myös järjestöjä sekä niiden hyvinvointia ja terveyttä edistävän toiminnan toimintaympäristöä ja yhteistyörakenteita kunnissa (Järjestöbarometri 2016, 102, 130-131). Pohjois-Savossa on 458 sote-järjestöä. Tiedetään yleisesti, miten paljon järjestöillä on hyviä palveluja ja kuntalaisen tulisi löytää ne. Tämä vähentää sote-palveluiden tarvetta ja kuormitusta sekä ennaltaehkäisee tulevaa sote-palveluiden tarvetta tuoden selkeitä kustannustehokkuutta kunnille.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Mitä vaatii? 

sote-järjestö 

 • kirkastettu toiminta: mitä, kenelle ja miten 
 • toimijatietojen täyttäminen tarjottimelle (ohjeet: videot ja teksti): kohderyhmä, ydintoiminta, paikkakunnat, joissa toimintaa, yhteyshenkilöt, tietojen ylläpitäjät sähköpostin kautta (toimijatietojen muokkausoikeus, hyvinvointitarjottimelta päivitys/tarkistuspyyntö 2 krt/v), yhteydenottopyyntöihin reagoimiselle, saapuu sähköpostiin vastuutaho/toimintamalli (soitto? viesti? kutsu? hissipuhe?) 
 • riski: toimijat eivät päivitä tietojaan hyvinvointitarjottimelle  

käyttäjäpaikka/sote-ammattilainen 

 • käyttöönotto: esittelytilaisuus 10min tai infoviesti (toiminnallisuuksien kuvaaminen, videot, nykytilan kuvaus, linkki tarjottimelle) 
 • asiakkaan kohtaaminen kokonaisvaltaisesti: uskallus/rohkeus/aika ohjata asiakkaita sote-järjestöjen toimintaan 
 • riski: hyvinvointitarjotin ei tule kattavasti käyttäjäpaikoilla tietoon 
 • riski: hyvinvointitarjottimen käyttö ei tule tarvittaessa osaksi asiakasohjausta (ei tarkoitus, että jokainen asiakas ohjataan sote-järjestöjen toimintaan vaan nähtävä yhdessä asiakkaan kanssa nähtävä tarve tiedolle esim. vertaistuesta) 
Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

sote-uudistuksen kaatuminen 

 • kehittäjäkumppanin - valmisteluorganisaation häviäminen maakunnasta – ei maakunnan kattavaa toimijaa, johon sillata hyvinointitarjotin 
 • hyvinvointitarjottimen suunniteltu kattava käyttöönotto osana järjestäjän vaatimuksia koskien sote-keskuksia kariutui 
 • sote-järjestöjen avustusten jakamisen prosessin valmistelu maakunnan valmisteluorganisaation työn tueksi ohjeistettiin ajamaan alas toimeenpanijan taholta, hyvinvointitarjottimen toimijoiden tuottaman tiedon hyödyntäminen avustusten jakamisen prosessissa 

korona 

 • työrauha sote-sektorilla työskenteleville: sote-järjestöissä työskentelevät ammattilaiset ja toimivat vapaaehtoiset  sekä julkisella sektorilla työskenteleville ammattilaisille 

tulevaisuuden sote-keskus-hanke ja rakenneuudistus-rahoitus 

 • tällä hetkellä huomioituna yhdessä työpaketissa: Ennaltaehkäisevän tuen näkyvyyden ja saatavuuden parantumisen toimenpiteet, kohta ”3) otetaan systemaattisesti kaikissa palveluissa käyttöön järjestöjen toimintaa kokoavat sähköiset työkalut (rakenneuudistus) osaksi palveluohjausta.” ja huomioituna myös rakenneuuditus-hakemuksessa
 • mahdollisuus päästä osaksi kehittämiskokonaisuutta, joka tapahtuu juuri oikeassa ympäristössä (sote-keskus ympäristössä)
 • Pohjois-Savossa työpakettien alueellinen jakautuminen: yksi kunta organisaationa ei riitä hyvinvointitarjottimen käytön laajentamiseen ja ylläpitämiseen 
 • hyvinvointitarjotin tarvitsee käyttöönoton laajentamisen lisäksi kehittämistä: jääkö tulevaisuuden sote-keskus-hankkeessa ”ei kenenkään vastuulle” 
Vinkit toimintamallin soveltajille **

Alla oleva listaus varmistaa, että menet toimintaidean hyödyntämisessä tai edelleen kehittämisessä tai käyttöönotossa pahasti metsään. 

Top 5 mokat 

 • tarjoa valmista 
 • viesti mahdollisimman vähän suunnittelu- ja kehittämisvaiheessa 
 • esitä utopia todellisuutena 
 • anna “koodaajafirman” vastuulle muodostaa kokonaisarkkitehtuurikuvaus kehitettävästä työkalusta 
 • sano kaikkeen kyllä 

Ja kaikki yllä ovat inhimillisiä juttuja, jotka voivat tapahtua - tiedämmehän mitä kehittämishankkeissa tekeminen voi toisinaan olla. Kaikesta huolimatta kehittämishousut/hameet/legginssit jalkaa ja eikun hommiin. 

Kansikuva
Hyvinvointitarjotin 1 luukku 3 klikkausta

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Aihealueet

Asiakas- ja palveluohjaus Järjestöt Sosiaali- ja terveyskeskukset Kohtaaminen Asiakaslähtöisyys

Ilmiöt

Ei liity ilmiöön

Kohderyhmä

Ammattilaiset