Ikääntyneiden akuuttitilanteiden toimintamalli ja tilannekeskus Kainuussa

Ikääntyneet saavat oikean avun, oikealta ammattilaiselta, oikeaan aikaan kotiinsa voinnin tai toimintakyvyn yllättäen muuttuessa, kun hoidontarve ei vielä vastaa hätätilannetta.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Ikääntyneiden akuuttitilanteiden toimintamalli ja tilannekeskus Kainuussa
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Ikääntyneet saavat oikean avun, oikealta ammattilaiselta, oikeaan aikaan kotiinsa voinnin tai toimintakyvyn yllättäen muuttuessa, kun hoidontarve ei vielä vastaa hätätilannetta.

Toteutuspaikka
Kainuu
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kainuu
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus

Tekijä

Marjo Kallio

Luotu

18.08.2022

Viimeksi muokattu

21.04.2023
Ratkaisun perusidea **

Toimintamallin avulla kotona asuva ikääntynyt saa oikea-aikaisen avun kotiinsa, oikean ammattilaisen tuottamana.

Toimintamalli mahdollistaa myös ammattilaisten konsultaatiotuen hyödyntäen yhteistä kieltä, jonka NEWS- ja ABCDE-mallit tuovat.

Toimintaympäristö **

Ensihoitopalveluiden tarpeeseen vaikuttavat ikääntyvän väestön määrän kasvu sekä palvelurakenteiden muutokset sosiaali- ja terveydenhuollossa. Suunnitelmallista yhteistyötä ensihoidon ja kotiin vietävien palveluiden välillä on tarpeen kehittää luoden uusia toimintamalleja kiireettömiä tilanteita ajatellen. Jotta resurssien käyttö olisi mahdollisimman tehokasta ja asiakkaan kotona asumista tukevaa, tulisi tiedonkulun olla tiivistä ja kaikki toimijat tavoittavaa.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Palvelut tukenasi -hanke on osa TulKoti-hankeperhettä, jolloin hankesuunnitelmassa on määritelty kohderyhmäksi kaikki 65 -vuotta täyttäneet kainuulaiset.

Työryhmä on palvelumuotoilun työkaluin rakentanut asiakasymmärrystä luoden asiakasprofiilit sekä asiakaspolun, joiden pohjalta toimintamallin prosessikuvaus rakennettiin.

Asiakasymmärrystä kerättiin vuoden 2022 aikana Kainuun kotona asumista tukevista palveluista questback-kyselyn avulla sekä asiasta käytiin vuoropuhelua ikääntyneiden kanssa kuntakierroksilla, jotka toteutettiin jokaisessa Kainuun Soten kunnassa loppuvuodesta 2022. 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Työryhmä muodostettiin niin asiakastyön ammattilaisista kuin heidän esihenkilöistään, jotta saatiin yhdistettyä asiakas- ja kenttätieto organisaation antamiin raameihin. Samalla mahdollistettiin työyksiköiden sitoutuminen toimintamallin jalkauttamiseen.

Kansikuva
ikääntynyt kotona asuva

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Being developed

Kohderyhmä