Työkalupakkia voi hyödyntää kaikissa hankinnoissa. Suunnitelmallisuutta ja strategiavaiheen merkitystä hankinnoissa tulee korostaa, ja hankinnoilla halutaan edistää innovaatioiden ja uuden liiketoiminnan syntymistä. (IK:n toimitus siirtänyt vanhasta verkkopalvelusta v. 2020)

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Innovatiivisten hankintojen työkalupakki
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Työkalupakkia voi hyödyntää kaikissa hankinnoissa. Suunnitelmallisuutta ja strategiavaiheen merkitystä hankinnoissa tulee korostaa, ja hankinnoilla halutaan edistää innovaatioiden ja uuden liiketoiminnan syntymistä. (IK:n toimitus siirtänyt vanhasta verkkopalvelusta v. 2020)

Toteutuspaikka
Tampere, Tekesin osin rahoittamassa HANKI - Innovatiivisten hankintojen johtaminen -projektissa v. 2017
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Tampere
Toimintamallin rahoittaja
Business Finland

Luotu

28.02.2020

Viimeksi muokattu

25.08.2022
Ratkaisun perusidea **

Tärkeän osan työkalupakkia muodostavat case-esittelyt. Julkisesti saatavilla on työkalupakkiin sisällytettyjä hankintaprosessien mallinnuksia, muutamia hankinta-asiakirjoja ja arviointitietoa. Työkalupakkiin upotettu Tietopankki-tiedosto mahdollistaa syventymisen Tampereen innovatiivisiin hankintoihin sekä niiden keskinäisen vertailun. Tietopankissa on esimerkiksi tulosperusteisten hankintojen tavoite-mittari-asetannat, vertailuperusteet, sopimuskannustemallit ja tietoja kehittämistavoitteista sopimuskaudella. Työkalupakin kokonaisuuteen kuuluu myös kaupungin intraan koottu Hankintojen case-pankki, joka kokoaa tarjouspyyntöasiakirjoja, esittelymateriaaleja ja hankintojen arviointeja, joista voidaan oppia muita hankintoja valmisteltaessa.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Tampereen innovatiivisista hankinnoista vastanneiden henkilöiden haastattelut ovat olleet työkalupakin laadinnan kulmakivi. Haastatteluin on kerätty toimintamalleja ja kokemustietoa innovatiivisten hankintojen toteutuksista, ja samalla on saatu toiveita työkalupakin sisällöiksi. Työkalupakkiin toivottiin mallinnuksia, tarjouspyyntöasiakirjoja ja kokemustietoa hankinnoista. Näiden lisäksi tarpeen oli kartoittaa kansallisia esimerkkejä ja hyödyntää kansainvälistä materiaalia esimerkiksi tulosperusteisen hankinnan käsittelyssä. Työkalupakin käytettävyyteen liittyen toivottiin visuaalisuutta, vuorovaikutteisuutta ja mahdollisuutta poluttautumiseen kiinnostuksen perusteella.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Palvelukokonaisuuksien ja hankinnan suunnittelu tarve- ja käyttäjälähtöisesti: palvelumuotoilu, yhteiskehittäminen, markkinavuoropuhelu

Hankinnan kohteen määrittely lopputuloksen tai vaikutuksen kautta: tuottajien mahdollisuus innovoida omia ratkaisujaan ja tuottaa tuoreita ideoita

Innovaatioiden edistäminen kokeiluin: esikaupallinen hankinta, pilotoinnit, prototyypin hankinta

Vuorovaikutus kilpailutusvaiheessa: tarjouspyynnön osien kommentointi , kehitystyöpajat osana neuvottelumenettelyä, käyttäjien osallistuminen tarjoajien arviointiin ja valintaan, tuotetestaus

Innovaatioihin kannustavat hankintamenettelyt mm. neuvottelumenettelyt ja suunnittelukilpailut, innovaatiokumppanuus

Hankinnan kohteen kehittäminen yhdessä valitun toimittajan kanssa

Tulosten ja vaikutusten ostaminen

Jatkuvaan kehittämiseen ja tuloksiin pääsemiseen kannustaminen sekä riskien jakaminen: sopimuskannusteet, kumppanuussopimukset esim. allianssi ja elinkaarimallit, sopimuksen aktiivinen hallinta

Tärkeän osan työkalupakkia muodostavat case-esittelyt. Julkisesti saatavilla on työkalupakkiin sisällytettyjä hankintaprosessien mallinnuksia, muutamia hankinta-asiakirjoja ja arviointitietoa. Työkalupakkiin upotettu Tietopankki-tiedosto mahdollistaa syventymisen Tampereen innovatiivisiin hankintoihin sekä niiden keskinäisen vertailun. Tietopankissa on esimerkiksi tulosperusteisten hankintojen tavoite-mittari-asetannat, vertailuperusteet, sopimuskannustemallit ja tietoja kehittämistavoitteista sopimuskaudella. Työkalupakin kokonaisuuteen kuuluu myös kaupungin intraan koottu Hankintojen case-pankki, joka kokoaa tarjouspyyntöasiakirjoja, esittelymateriaaleja ja hankintojen arviointeja, joista voidaan oppia muita hankintoja valmisteltaessa. Tutustu työkalupakin case - esittelyihin

Liitteenä myös Tampereen Innovatiivisten hankintojen työkalupakki PP-muodossa.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Voit hyödyntää työkalupakin vuorovaikutteisuutta navigoimalla klikattavien elementtien avulla. Kun lataat pdf-tiedoston koneelle, voit hyödyntää navigoinnissa myös kirjanmerkkejä ja tarkastella liitetiedostoja. Keltaisesta salkku-symbolista avautuvan Tietopankin löydät myös excel-muodossa liitetiedostoista, jolloin sen tarkastelu helpottuu. Työkalupakin linkitykset Tampereen kaupungin intraan eivät valitettavasti toimi tässä versiossa.

Lisätietoja: Anni Kurvinen, Tampereen kaupunki, etu.sukunimi@tampere.fi

Kansikuva
Innovatiiviset hankinnat prosessi, työkalupakki

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis