IPC-menetelmän käyttöä pilotoidaan ja käyttöönotetaan Pohjanmaan hyvinvointialueella. Tavoitteena on kouluttaa IPC-ohjaajia perustasolle ja IPT-N -terapeutteja nuorisoasemiin ja erikoissairaanhoitoon sekä luoda alueellinen menetelmäohjaajien verkosto.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
IPC Pohjanmaalla
Toimintamallin lyhyt kuvaus

IPC-menetelmän käyttöä pilotoidaan ja käyttöönotetaan Pohjanmaan hyvinvointialueella. Tavoitteena on kouluttaa IPC-ohjaajia perustasolle ja IPT-N -terapeutteja nuorisoasemiin ja erikoissairaanhoitoon sekä luoda alueellinen menetelmäohjaajien verkosto.

Toteutuspaikka
Pohjanmaa
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjanmaa
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus

Tekijä

Sirpa Manninen

Luotu

01.07.2021

Viimeksi muokattu

04.04.2023
Ratkaisun perusidea **

Pohjanmaan tulevaisuuden sote-keskushankkeessa kehitetään nuorten psykososiaalisia palveluita. Tulevaisuudessa tarvitaan lasten- ja nuorten lähipalveluissa uudenlaisia työtapoja. Tavoitteena on vaikuttavuus, tehokkuus ja monialainen yhteistyö.

IPC-menetelmä on lyhytaikaisterapiamenetelmä nuorten lievän tai keskivaikean masennuksen hoitoon. Menetelmä perustuu interpersoonalliseen terapiaan, joka on kohdennettu yläkouluikäisille nuorille ja perustuu siihen, että parantamalla ihmissuhteita voidaan toipua masennuksesta.

 IPC-menetelmän käyttöä pilotoidaan Pohjanmaalla ja kehitetään koordinointimallia perustason palveluihin nuorten psykososiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi yhteistyössä TYKS-erityisvastuualueen kanssa. ​Hanke on järjestänyt pilottikoulutuksen huhtikuussa 2021 ja jalkauttaa menetelmää alueelle. Koulutusrakenne koostuu teoriapäivistä ja työnohjauksesta. Tavoitteena on lisäksi kouluttaa IPTN-terapeutteja sekä menetelmäohjaajia.  IPC-ohjaajaksi soveltuvat terveydenhoitajat, psykologit ja kuraattorit. Menetelmäohjaajina voivat toimia psykologian, terveydenhuollon tai sosiaalialan tutkinnon suorittaneet, joilla on vähintään kahden vuoden kokemus nuorten mielenterveystyöstä.

Kansikuva
IPC-käyttöönotto Pohjanmaalla

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Being developed

Kohderyhmä