Järjestöavustusten valmistelu Varsinais-Suomessa

Hyvinvointialueen järjestöavustusten perusperiaatteiden luominen yhteistyössä valmisteluorganisaation, Tulevaisuuden sote-keskushankkeen, sote-järjestöjen ja kuntien kanssa.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Järjestöavustusten valmistelu Varsinais-Suomessa
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Hyvinvointialueen järjestöavustusten perusperiaatteiden luominen yhteistyössä valmisteluorganisaation, Tulevaisuuden sote-keskushankkeen, sote-järjestöjen ja kuntien kanssa.

Toteutuspaikka
Varsinais-Suomen hyvinvointialue
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Varsinais-Suomi
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus
Liitteet ja linkit

Tekijä

Minna Rosendahl

Luotu

28.09.2022

Viimeksi muokattu

28.09.2022
Ratkaisun perusidea **

Tarkoituksena selvittää kuntien ja hyvinvointialueen taloudelliseen järjestöyhteistyöhön liittyviä  yhdyspintoja ja yhteistyössä toimijoiden kanssa tehdä esitys järjestöjen taloudellisen yhteistyön vastuiden ja tehtävien jaosta kuntien ja hyvinvointialueen kesken.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Toimintamallin käyttöönotto vaatii hyvinvointialueen, kuntien ja järjestöjen yhteistyötä koko prosessin ajan. Varsinais-Suomen prosessi eteni seuraavasti:

Valmisteluorganisaation projektipäällikkö keräsi kuntaorganisaatioilta helmikuussa tiedot vuonna 2021 myönnetyistä järjestöavustuksista (ml. tilat), kumppanuussopimuksista sekä avustusten myöntämisohjeista.Tiedot pyydettiin hyvin laajasti eli myös muut kuin sotejärjestöille myönnetyt tai sosiaali- ja terveyslautakunnan myöntämien avustusten tiedot pyydettiin. Kaikilta kuntaorganisaatioilta saatiin vastaus. Jonkin verran tehtiin myös tietojen täydennystä ja siinä hyödynnettiin myös järjestöjä.

Järjestöjen projektiryhmä tapasi säännöllisesti valmistelurganisaation projektipäällikköä ja avustuksia ja niiden jakoa hyvinvointilaueen ja kuntien kesken pohdittiin yhdessä. Tavoitteena oli varmistaa järjestöavustusten jatkuminen ja järjestöjen toiminnan turvaaminen seuraavina vuosina. Näiden keskustelujen pohjalta valmisteltiin toiminta-avustusten alustava luokittelu siitä, onko avustava taho hyvinvointialue vai kunta.

Yhteisen valmistelun pohjalta valmisteluorganisaation projektipäällikkö lähetti kuntaorganisaatioihin lausuntopyynnön, jolla pyydettiin kuntaorganisaatioiden näkemystä järjestöille myönnettävien avustusten alustavasta luokittelusta ja siihen liittyvästä työnjaosta kuntien ja hyvinvointialueen välillä. Vastauksia saapui 14 kuntaorganisaatiolta.

Järjestöneuvottelukunnan kautta lähetettiin lausuttavaksi järjestöille edellisen lisäksi järjestöprojektiryhmän ehdotus siirtymävaiheen jälkeisiksi avustusmuodoiksi ja alustava kriteeristöpohja, jolla arvioida järjestörahoitusmuotoja avustettavan toiminnan ja  ostopalveluiden välillä. Vastauksia saapui 26 järjestöltä.

Järjestöavustusten valmistelua ja luonnoksia esiteltiin kunnille ja järjestöille useammassa keskustelutilaisuudessa ja työryhmässä, jossa oli mahdollisuus esittää kysymyksiä ja toiveita.

Lausuntojen perusteella tehtiin vielä tarkennuksia hyvinvointialueen avustusten myöntämisohjeisiin vuodelle 2023, joita aluehallitus käsitteli 14.6. Aluehallitus hyväksyi hyvinvointialueen järjestöavustusten perusperiaatteet vuodelle 2023. Hyvinvointialueen avustusmuotoina ovat toiminta-avustukset sekä kumppanuusavustukset. taloudellisen tuen periaatteet julkaistiin elokuussa 2022 järjestöprojektiryhmän, valmisteluorganisaation ja Tulevaisuuden sote-keskushankkeen yhteisenä asiakirjana.

Hyvinvointialueen järjestöavustusten lisäksi kunnat myöntävät avustuksia järjestöille omien kriteeriensä ja harkintansa mukaan.

Yksityiskohtaisempien kriteerien ja ohjeiden valmistelu on jatkunut aluehallituksen päätöksen jälkeen ja ne tulevat käsittelyyn syksyllä.

 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Asiakirja  toimii järjestöjen taloudellisen avustamisen jatkavalmistelun pohjana. Järjestöyhteistyön valmistelu jatkuu syksyllä 2022 järjestöystävällisen hyvinvointialueen toimintamallin mukaisesti:

•Avustushakujärjestelmän valinta ja kehittäminen

•Avustettavan toiminnan yhdyspinnan selkiyttäminen yleishyödyllisen avustettavan toiminnan ja järjestöiltä hankittavien ostopalveluiden yhdyspinnoilla

•Järjestöyhteistyön koordinaation tarvittavien tehtäväkuvien ja resurssien määrittely

•Järjestöyhteistyöhön tarvittavan järjestöedustuksen liittäminen hyvinvointialueen hallintorakenteeseen

•Valmistelua jatketaan yhteistyössä valmisteluorganisaation, kuntien, 113-neuvottelukunnan, järjestöjen projektiryhmän ja Tulevaisuuden sote-keskusohjelman kanssa

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Järjestöavustusten valmistelu on tärkeää tehdä yhteistyössä hyvinvointialueen järjestöjen ja kuntien kanssa.

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä