JärjestöKainuu 2.0 - Hyvinvoinnin tukena hankkeen järjestövalmennusten tavoitteena on parantaa kainuulaisten järjestötoimijoiden osaamista liittyen hallitustoimintaan, talouden hallintaan, viestintään, markkinointiin yhteistyöhön ja toiminnan kehittämiseen.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Järjestövalmennukset
Toimintamallin lyhyt kuvaus

JärjestöKainuu 2.0 - Hyvinvoinnin tukena hankkeen järjestövalmennusten tavoitteena on parantaa kainuulaisten järjestötoimijoiden osaamista liittyen hallitustoimintaan, talouden hallintaan, viestintään, markkinointiin yhteistyöhön ja toiminnan kehittämiseen.

Toteutuspaikka
JärjestöKainuu 2.0 - Hyvinvoinnin tukena -hanke Kainuu
Paikkakunta tai maakunta
Kainuu
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)
Toimintamallin kokonaisuus

Tekijä

Riitta Ollila

Luotu

12.06.2020

Viimeksi muokattu

14.08.2020
Ratkaisun perusidea **

Loppuvuodesta 2018 toteutettiin kysely kainuulaisille järjestötoimijoille heidän osaamistarpeistaan liittyen järjestötyöhön. Vastausten perusteella suunniteltiin valmennuskokonaisuus, joka vastaisi mahdollisimman lähelle toimijoiden tarvetta.

Valmennuskokonaisuuden "koulutussuunnitelman" ideana oli, että valmennuskokonaisuudet ovat tarkoitettuja kaikille yhdistystoiminnassa jo mukana oleville henkilöille, sekä yhdistystoiminnasta kiinnostuneille henkilöille, vapaaehtoisille toimijoille, sekä palkkatyössä oleville. Ajatuksena oli myös, että osallistujilla on mahdollisuus osallistua joko kaikkiin kokonaisuuksiin esimerkiksi ”Yhdistyksen markkinoinnin perusteet”, tai vain vaikka osaan esim. ” Somekanavat ja niiden tehokas käyttö yhdistystoiminnan markkinoinnissa”.

Valmennusten sisältö:

1. Hyvät yhdistyskäytännöt ja hallitustyöskentely (2 iltaa)
2. Yhdistyksen talous ja kokonaisuuden johtaminen (3 iltaa)
3. Markkinointi ja viestintä (3 iltaa)

Valmennuksiin pystyi osallistumaan joko fyysisesti paikanpäällä Kajaanissa, tai etänä vaikkapa kotoa.

Valmennuksen tarjoaja kilpailutettiin ja toteuttajaksi valittiin Intotalo Oy.

 

Lue Intotalon blogista lisää valmennukseen osallistuvien mietteistä: https://www.intotalo.com/koulutukset-yhdistavat-yhdistystoimijoita-kainuussa/

 

 

 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Valmennukset videoitiin ja niihin luotiin linkki joka jaettiin osallistujille, johon osallistujat pystyvät palaamaan uudelleen ja katsomaan sisällöt.

Valmennusten palaute oli erinomaista ja tällaista toimintaa toivottiin myös jatkossakin. Valmennusten järjestäminen vaatii rahallisia resursseja. Tässä tapauksessa hanke suunnitteli, kilpailutti ja maksoi valmennukset, mutta aina ei löydy hanketta maksamaan tällaisia. Yksi mahdollisuus olisi jatkossa, että osallistujilta perittäisiin osallistumismaksu.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Valmennukset järjestettiin loppuvuodesta 2019 sekä kevään 2020 aikana. Koronatilanteen muuttuessa siten, että fyysinen kokoontuminen ei ollut enää mahdollista, toteutettiin koulutukset kokonaan verkon kautta Zoom -palvelulla.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Valmennusten edetessä todettiin osallistujien sekä kouluttajien kanssa, että jos on kyseessä koulutus, jolla pyritään tavoittamaan mahdollisimman laajasti koko Kainuusta henkilöitä, niin Zoomin kautta vedetty webinaari oli erittäin hyvä työkalu siihen. Silloin myös muilta paikkakunnilta osallistuneet pystyivät osallistumaan ryhmätöihin ja keskusteluihin, eivätkä jääneet niistä paitsi. Tasavertainen osallistumismahdollisuus sai hyvää palautetta.

Kansikuva
JärjestöKainuu 2.0 logo

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Aihealueet

Järjestöt Kansalaistoiminta Innovaatiotoiminta Yhdistykset Fasilitointi ja osallistuminen

Ilmiöt

Alueellinen erilaistuminen Digitaalinen syrjäytyminen ja digitaidot Elinikäinen oppiminen Osallistuva yksilö Verkostomainen valta voimistuu Väestörakenne muutoksessa

Kohderyhmä

Ammattilaiset Koko väestö Organisaatiot Paljon palveluita tarvitsevat