Suosituksen tavoitteena on tukea kuntien järjestöyhteistyön toteuttamista kokoamalla tietoa siitä, miten kuntien kannattaa suhteessa järjestöihin toimia. Suosituksen laatii monialainen maakunnallinen järjestöyhteistyön rakenne (esim. järjestöneuvottelukunta).

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Järjestöyhteistyön suositus kunnille
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Suosituksen tavoitteena on tukea kuntien järjestöyhteistyön toteuttamista kokoamalla tietoa siitä, miten kuntien kannattaa suhteessa järjestöihin toimia. Suosituksen laatii monialainen maakunnallinen järjestöyhteistyön rakenne (esim. järjestöneuvottelukunta).

Toteutuspaikka
Pohjois-Pohjanmaan järjestöneuvottelukunta on laatinut kunnille suosituksen järjestöyhteistyöhön. Maakuntaliitto on toimittanut suosituksen kuntiin 12/2019.
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Pohjanmaa
Toimintamallin rahoittaja
Ei erillisrahoitusta
Toimintamallin kokonaisuus

Luotu

30.03.2020

Viimeksi muokattu

01.10.2021
Ratkaisun perusidea **

Järjestöyhteistyön suositus kunnille sisältää kunnan järjestöyhteistyön tekemisen kannalta merkityksellisimmät asiat, kuten järjestöyhteistyön rakenteet (esim. järjestöyhdyshenkilö), järjestöjen toimintaedellytysten tukemisen (kuten tilat ja avustukset) sekä järjestöjen huomioimisen kunnan perustehtävässä (esim. järjestöjen ottamisen mukaan kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työhön).

Toimintaympäristö **

Maakunnissa toimii erilaisia järjestöyhteistyön rakenteita (esim. järjestöneuvottelukuntia), joiden yhtenä tehtävänä voi olla tukea maakunnan kuntien järjestöyhteistyötä. Kuntien tukemiseksi maakunnallinen järjestöyhteistyön rakenne voi laatia järjestöyhteistyön suosituksen kunnille.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kuntien järjestöyhteistyötä tekevät henkilöt tulee ottaa mukaan järjestöyhteistyön suosituksen laatimiseen. Osallisuus toteutuu esimerkiksi maakunnallisen järjestöyhteistyörakenteen ja kuntien yhteisessä työpajassa. 

Järjestöyhteistyön suositusta kunnille on hyvä taustoittaa tilannekuvalla kuntien järjestöyhteistyöhön liittyen. Suosituksen sisällöt on myös syytä perustella.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Järjestöyhteistyön suositus kunnille voidaan toimittaa kuntien käsiteltäväksi maakunnallisen järjestöyhteistyön rakennetta hallinnoivan organisaation (esim. maakuntaliiton) toimesta. Suositus olisi hyvä käsitellä kunnassa virallisesti.

Maakunnallisen järjestöyhteistyön rakenteen olisi hyvä vuosittain seurata kuntien järjestöyhteistyön tilannetta ja antaa tarvittaessa täydentäviä suosituksia ja ohjeistuksia kuntien järjestöyhteistyön tueksi. 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Järjestöyhteistyön suosituksen käyttöönottoa kunnissa tulee arvioida. Maakunnallinen järjestörakenne seuraa kuntien järjestöyhteistyön kehittymistä vuosittain tehtävällä kyselyllä.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Suosituksen laatiminen vaatii asiantuntemusta järjestötoiminnasta sekä kuntien järjestöyhteistyöstä.

Pohjois-Pohjanmaalla järjestöyhteistyön suosituksen kunnille on Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne -hankkeen (Järjestö 2.0) tuella laatinut Pohjois-Pohjanmaan liiton alainen toimielin, järjestöneuvottelukunta.

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Kohderyhmä