Kehitysvammaisten työtoiminta ja työhönvalmennus/Siun sote

Kehitysvammaisten työtoiminnan ja työhönvalmennuksen järjestämisvastuu Siun soten alueella on selkeä. Palvelua toteutetaan vammaispalveluiden ja vammaispalveluiden asumisen sekä työ- ja päivätoimintojen palvelualueilla.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Kehitysvammaisten työtoiminta ja työhönvalmennus/Siun sote
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kehitysvammaisten työtoiminnan ja työhönvalmennuksen järjestämisvastuu Siun soten alueella on selkeä. Palvelua toteutetaan vammaispalveluiden ja vammaispalveluiden asumisen sekä työ- ja päivätoimintojen palvelualueilla.

Toteutuspaikka
Siun soten toiminta-alue. Toimintakeskuksia 18 kpl, joista 16 järjestää työtoimintaa.
Paikkakunta tai maakunta
Pohjois-Karjala
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Liitteet ja linkit

Tekijä

Ulla Tiainen

Luotu

15.06.2021

Viimeksi muokattu

15.06.2021
Ratkaisun perusidea **

Toimintamallissa pyritään kehittämään ja yhdenmukaistamaan kehitysvammaisten henkilöiden työtoimintaa ja työhönvalmennusta asiakasosallisuus huomioiden.

Toimintaympäristö **

Huomioitavaa, että Siun sote toimii 13 kunnan alueella. Alue on maantieteellisesti laaja. Alueen yleisenä haasteena on maaseudun autioituminen ja työpaikkojen siirtyminen keskustaajamiin.

Huomioitava vammaispalvelulainsäädännön uudistus, Välittäjä Oy sekä alihankintamalli avotyön korvaajana.

Liitteenä tarkempi selvitys.

Selvitys pdf muodossa.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Asiakasosallisuus on otettu Siun soten kehitysvammapalveluissa laajasti huomioon

•Asiakkaan palvelusuunnitelmassa korostuu asiakasosallisuuden huomioiminen, ennakoiva työote ja tiedon siirto eri toimijoiden välillä. (Asiakastyössä käytössä erilaisia osallistavia menetelmiä, kuten YKS.)

•Asiakas on osallisena häntä koskevassa kirjaamisessa. Asiakas määrittelee itse toimintakauden tavoitteensa (nousee KVANK-laatukriteereistä) ja arvioi tuetusti niiden toteutumista.

•Kehitysvammapalveluiden työhönvalmennuksessa sekä työtoiminnassa noudatetaan KVANK-laatukriteereitä ja asiakkaat ovat yleisesti osallisia toiminnan suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa. Asiakkaat ovat olleet osallisena KVANK-laatukriteereiden selkokielisessä määrittelyssä.

•Asiakkaat toimivat vertaisohjaajina ja osa kokemusasiantuntijoina. Lisäksi on alueellinen asiakasraati ja Me Itse ry:n paikallinen ryhmä ja näiden kaikkien kokemustietoa hyödynnetään palveluiden kehittämisessä.

Kansikuva
Siun soten logo.

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Being developed

Aihealueet

Kehitysvammaisuus Prosessien kehittäminen Asiakasosallisuus Vammaispalvelut

Ilmiöt

Ei liity ilmiöön

Kohderyhmä

Kehitysvammaiset, vammaiset