Kirjaamisen ja tilastoinnin kehittäminen Satakunnan hyvinvointialueella (RRP, P4, I3)

Satakunnan hyvinvointialueella on luotu sosiaali- ja terveydenhuollon kirjaamisen ja tilastoinnin kehittämisen malli ja prosessi.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Kirjaamisen ja tilastoinnin kehittäminen Satakunnan hyvinvointialueella (RRP, P4, I3)
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Satakunnan hyvinvointialueella on luotu sosiaali- ja terveydenhuollon kirjaamisen ja tilastoinnin kehittämisen malli ja prosessi.

Toteutuspaikka
Satakunnan hyvinvointialue
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Satakunnan hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Muu EU-rahoitus
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Liitteet ja linkit
Kuva
Satakunnan hyvinvointialueen sosiaali ja terveydenhuollon kirjaamisen ja tilastoinnin kehittämisen toimintamalli ja prosessi.
Kuvateksti
Satakunnan hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon kirjaamisen ja tilastoinnin kehittämisen toimintamalli ja prosessi.

Tekijä

Maija Pyykönen

Luotu

31.08.2023

Viimeksi muokattu

15.03.2024

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Toimintaympäristö **

Olennainen osa sote-palveluiden tuottamista on asiakastietojen tuottaminen - potilas- ja asiakastietojen kirjaaminen.  Laki velvoittaa sote-ammattilaisia laatimaan asiakasasiakirjat viivytyksettä terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen määräämien asiakasasiakirjojen tietorakenteiden ja tietosisältöjen mukaisesti.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kehittämistyön kohderyhmä on asiakas- ja potilastietoa kirjaavat sote-ammattilaiset ja esihenkilöt. Ammattilaisten kirjaamisosaamista, kokemusta koulutustarpeesta ja kehittämistarpeita on kartoitettu kyselyillä terveydenhuollossa ja sosiaalihuollossa.

Kansikuva
Kestävän kasvun Satakunta kansikuva

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Ilmiöt