Mitä pitää raivata pois kokeilumielen tieltä, jotta se voisi järjestöissä kukkia? Propellipäät toteuttivat räjäytyspajan, jossa syntyi kuva siitä, mitä esteitä ja toisaalta kokeilukulttuuria edistäviä seikkoja löytyy järjestöistä. Räjäytimme ajatukset lentoon räjäytyspajassa.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Kokeilukulttuurin edistäminen järjestötyössä
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Mitä pitää raivata pois kokeilumielen tieltä, jotta se voisi järjestöissä kukkia? Propellipäät toteuttivat räjäytyspajan, jossa syntyi kuva siitä, mitä esteitä ja toisaalta kokeilukulttuuria edistäviä seikkoja löytyy järjestöistä. Räjäytimme ajatukset lentoon räjäytyspajassa.

Toteutuspaikka
Propellipäät / Kukunori ry
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Helsinki
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)
Toimintamallin kokonaisuus
Liitteet ja linkit

Tekijä

Milla Mäkinen

Luotu

06.10.2020

Viimeksi muokattu

23.12.2020
Ratkaisun perusidea **

Toimintamallin perusideana oli näkyvöittää tietoa esteistä, joita organisaatioissa saattaa kokeilukulttuurin edessä olla. Kun esteet on tunnistettu, voidaan niitä myös purkaa. Räjäytystyöpajassa keskustelun voi käydä tunnelmassa, joka auttaa sanoittamaan vaikeitakin asioita. Oheisen ohjeen avulla voit toteuttaa räjäytystyöpajan, joka auttaa löytämään omasta järjestöstäsi asioita, jotka edistävät kokeilukulttuuria ja asioita, jotka ovat sen tiellä.

Raquel Benmerguin tekemä mallinnos kokeilukulttuurin edistämisestä järjestöissä, joka syntyi yhteiskehittämityöpajan lopputuotoksena, kertoo mitä asioita järjestökehittäjät nostivat esiin. Mallinnoksesta löytyy sekä kokeilukulttuuria edistäviä että estäviä elementtejä.

Toimintaympäristö **

Kun Kukunori ry käynnisti Propellipäät Developers -verkoston vuonna 2016, esille nousi konkreettinen tarve uusista konkreettisista kokeiluista, joita yhteistyössä toimivat järjestöt voisivat toiminnassaan hyödyntää. Kukunorin jäsenjärjestöt sekä aiesopimuskumppanit olivat heränneet tarpeeseen uudistaa omaa toimintakulttuuria vastaamaan nykyajan vaatimuksia. Samaan aikaan Suomen hallitusohjelmassa vuosina 2015 - 2019 suunnattiin panostuksia suomalaisen kokeilukulttuurin edistämiseen yhteiskunnan eri osa-alueilla. Vuonna 2018 Kukunorissa käynnistyi Propellipäät-hanke, jonka pääasialliseksi tehtäväksi tuli kokeilukultuurin ja tiedolla johtamisen edistäminen sote-järjestökentällä.

Järjestöt kaipaavat tukea vanhan toimintakulttuurin poistamiseen, muuntamiseen ja uuden rakentamiseen. Propellipäät -hanke tukee järjestöjä ja rakentaa uudenlaista toimintakulttuuria järjestöissä muotoiluajattelun mukaisesti ja hankkeen toimintatapa kehittää muotoiluprosessin mukaisesti järjestöjen tarpeita ja tarpeiden kehittämisen taitoja, verkostoja rakentamalla, tapahtumia, koulutuksia ja kokeiluja toteuttamalla sekä järjestöjen digitaalisen Pokka -tietojärjestelmän avulla. 

Kansikuva
Kuvassa ote räjäytyspajasta, jossa malli tuotettiin. Osallistujilla on edessään tarjottimet, jossa on erilaisia askarteluvälineitä, joilla rakennettiin ensin järjestöjä ja joista sen jälkeen identifioitiin räjäytettäviä elementtejä.

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Ready