Entä jos joku kertoisi sinulle, että maailmassa on yhä paikka, jossa elämä on elämisen arvoista ja yrittämisestä palkitaan? Älä siis jumita, vaan tule Keuruulle!

Kampanjan tavoitteena oli tavoittaa työikäisiä 25-45 vuotiaita ja saada heidät kiinnostumaan Keuruusta asuin- ja työpaikkana. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Kokovartaloelämään Keuruulle!
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Entä jos joku kertoisi sinulle, että maailmassa on yhä paikka, jossa elämä on elämisen arvoista ja yrittämisestä palkitaan? Älä siis jumita, vaan tule Keuruulle!

Kampanjan tavoitteena oli tavoittaa työikäisiä 25-45 vuotiaita ja saada heidät kiinnostumaan Keuruusta asuin- ja työpaikkana. 

Toteutuspaikka
Keuruun kaupunki
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keuruu
Toimintamallin rahoittaja
Maakuntien kehittämisrahasto
Toimintamallin kokonaisuus
Liitteet ja linkit
Tämä video löytyy myös kampanjasivuiltamme. Halusimme erottautua muista tekemällä selitysvideon. Video on saanut todella hyvää palautetta. Olemme tehneet videosta myös englanninkielellä tekstitetyn version, jolla houkuttelemme mm. Vietnamilaisia opiskelijoita Keuruun lukioon. Englanninkielisen kampanjasivuston linkki löytyy myös linkkinä näistä materiaaleista.

Tekijä

Sari Saarinen

Luotu

07.03.2022

Viimeksi muokattu

19.05.2022
Ratkaisun perusidea **

Kuntamarkkinoinnin SM-kilpailu 2022:

Kokovartaloelämään Keuruulla kampanjalla haluttiin palvella asiakasta (tässä tapauksessa alueelle muuttava) yhden luukun periaatteella. Tämän vuoksi päädyimme siihen, että meille voitiin tehdä tarjouspyyntö, johon pyynnön esittäjä saa vastauksen. Laatimamme vastaus oli kokonaisuus, josta asiakas sai vastauksen yleisiin muuttamiseen liittyviin tarpeisiin sekä myös yksilöllisiin kysymyksiin, joita tarjouspyynnössä oli esitetty. 

Jokaisen tarjouspyynnön sisältö laadittiin ajatuksella. Tiesimme, että vastausten laatiminen edellyttää meiltä paljon työtä, mutta nyt voimme todeta, että ratkaisumme oli aivan oikea. Me koimme palvelevamme ihmistä.

Toimintaympäristö **

Keuruu sijaitsee kolmen maakunnan - Keski-Suomen, Pirkanmaan ja Etelä-Pohjanmaan - rajoilla. Keuruu kuuluu Keski-Suomeen. Keuruu muodostaa kohtuullisen hyvän työssäkäyntialueen muun muassa Jyväskylälle. Keuruulle on muodostunut metalliteollisuuden erikoisosaamisen keskittyä erityisesti laser- ja vesileikkauksen ympärille. Lisäksi Keuruulle on syntynyt kaupan keskus Tervan kaupallisen alueen myötä. Keuruulla on varsin aktiivinen yrityskenttä kokonaisuudessaan. Yritysten menestyminen on luonnollisesti Keuruulle erityisen tärkeätä.

Keuruun menestymiseen on vaikuttanut vahvasti jo muutama vuosikymmen sitten tapahtunut VR:n toimintojen supistuminen. Erittäin elävä Haapamäellä sijainnut rautateiden solmukohta on käytännössä lähes hävinnyt. Lisäksi viimeisin voimakas isku oli varuskunnan lakkaaminen vuoden 2014 lopussa.

Huolimatta edellä mainituista iskuista Keuruulla on aina uskottu huomiseen.

Keuruulla on seutukaupungeille tyypilliseen tapaan ollut pitkään laskuvoittoinen asukasmäärä. Tällä kampanjalla pyrittiin erityisesti nostamaan Keuruuta maailmankartalle ja  saamaan paikkakunnasta kiinnostuneita pyytämään tarjous kokovartaloelämästä Keuruulla. Keuruun tunnettuus on keskittynyt lähinnä Keuruun entiseen varuskuntaan ja Hotelli Keurusselkään. Halusimme tällä kampanjalla tuoda esille kaiken sen, mitä Keuruu voi tarjota asuinpaikkana.  

Keuruu on luonnonkaunis kaupunki. Täällä on erinomaiset harrastusmahdollisuudet, toimiva kaupunkirakenne, erinomaiset koulut, paljon työpaikkoja - kaikkea sellaista, mitä esimerkiksi lapsiperheet arvostavat. Tämä on lapsiperheiden paratiisi, joka ei unohda myöskään ikääntyviä henkilöitä. Tiedämme, että tunnettuus on vaatimatonta - tämän vuoksi tälle kampanjalle oli suuri tilaus.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kampanjalla aktivoitiin 25-45 vuotiaita pyytämään tarjousta Kokovartaloelämästä Keuruulla. Asiakkaita aktivoitiin kertomaan tarjouspyynnössään itsestään ja perheestään lomakkeen kysymysten avulla. Lomake oli yksinkertainen, mutta suuri osa kertoi todella laajasti omasta elämäntilanteestaan vapaa sana- kohtaan. 

Asiakkaalle rakennettiin 4-8 sivuisia yksilöllisiä ja yksityiskohtaisia tarjouksia. Tarjouksissa oli avoinna olevia työpaikkoja, uudelleen kouluttautumisen mahdollisuuksia, myynnissä olevia asuntoja, harrastuspaikkoja ja niiden hintoja, linkkejä ja suoria yhteystietoja pyydettyihin tahoihin. Jokainen tarjous rakennettiin myös pienen videon muotoon kampanjan aikana. 

Asiakkaan kanssa on jatkettu yhteydenpitoa hänen toivomallaan tavalla kampanjan jälkeen. Muutto toiselle paikkakunnalle on kuitenkin niin iso asia, että asiakkaalle pitää antaa aikaa järjestellä ja pohtia elämäntilanne tarjouksen saannin jälkeen. kaikkiin tarjouksen pyytäjiin ollaan yhteydessä maalis-huhtikuussa 2022. 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Kampanjamme pohja on rakentunut Suomen ehkä ainoalle elinvoimasivustolle www.munkeuruu.fi. Elinvoimasivuston perusajatus on asiakaslähtöisyys. Tärkeimmät asiakkaamme kehittämisyhtiönä ovat tietenkin yrittäjät ja yritykset. Me kuitenkin tunnistamme toiminnassamme vahvasti sen, että toimimme merkityksellisellä tavalla jokaista Keuruun seudun ihmistä kohtaan. 

Mun Keuruu sivusto kertoo siitä, mitä tämä paikkakunta merkitsee meille – ja ennen kaikkea – mitä me merkitsemme toinen toisillemme. Ilman ihmisten osallisuutta sana elinvoima kumisee tyhjyyttään. Keskeinen sloganimme on "kasvamme koko kylän voimalla". Se tarkoittaa sitä, että meille jokainen on tärkeä tekijä elinvoimaisuuttamme rakennettaessa.

Oivalsimme elinvoiman olevan juuri niin vahva kuin me seudulla olevat ihmiset olemme. Elinvoima syntyy meistä kaikista. Tällä ajatuksella synnytimme edellä mainitun Mun Keuruu elinvoimasivuston.

Oivalluksemme jälkeen lähes kaikki ideointi perustuu ajatukseen "Meissä on elinvoima!" sekä sloganiin "kasvamme koko kylän voimalla". 

Ideointimme peruslähde on siis elinvoimasivustomme kivijalan muodostamassa ajatusrakenteessa.

Kokovartaloelämää Keuruulla on osa arkeamme. Kampanjasivusto on osa Kehittämisyhtiö Keulink Oy:n elinvoimasivustoa (www.munkeuruu.fi). Kampanjaa varten laadittua aineistoa voidaan hyödyntää jatkuvasti. Materiaali päivittyy useiden toimijoiden yhteisellä tekemisellä. Se on mahdollista linkkien avulla.

Kampanjan kokonaisuutta voidaan "rummuttaa" sosiaalisessa mediassa halutessamme. Materiaali on valmiina myös kaupalliseen markkinointiin milloin tahansa. 

Materiaalin ylläpitäminen ei edellytä uutta työtä eikä erillistä budjettia. Tiedot syntyvät eri toimijoiden jokapäiväisen työn tuloksina.

Mun Keuruu ajattelua on lähdetty viemään eteenpäin siten, että olemme sitouttaneet ensiksi keskeiset toimijat yhteen saman ajattelumallin ääreen. Näin vaikutamme jo jokaisessa kylässä ja tätä vahvistamme tulevalla "kyläluuta" kiertueella. 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Kampanja oli aktiivisessa vaiheessa lokakuussa 2021. Itse kampanjan aikana pyydettiin tarjouksia kokovartaloelämästä 16 kpl.  Kampanjasivusto kuitenkin jätettiin vielä näkyviin ja meiltä on pyydetty tarjouksia  7 kpl kampanja-ajan jälkeen. Tarjousten saajilta on tullut runsaasti positiivista palautetta hyvin konkreettisesta tyylistä tuoda esille Keuruun palveluita ja työpaikkoja. tarjousten pyytäjistä osa on käynyt tutustumassa Keuruuseen paikan päällä ja osa tulossa testaamaan mm. etätyöpisteitä. 

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Kokovartaloelämään Keuruulle toimintamalli vaatii tekijältä laajaa tietämystä tai ainakin "hyvää etsintäkykyä" alueen toiminnoista, yrityksistä ja palveluista. Tarjouspyyntöjen vastaamiseen pitää sitoutua ja niihin pitää suhtautua vakavasti, sillä annetut tiedot ovat henkilökohtaisia. Myös tietosuojasta pitää huolehtia hyvin.  Tarjoukset pitää antaa nopealla aikataululla, sillä monissa työpaikoissa on haku ajat ja tarjottavat kiinteistötkin saattavat mennä kaupaksi nopealla aikataululla. 

Asiakas on asetettava keskiöön tässä kampanjassa! 

Toimintamallimme on skaalautuva ja aiomme itse käyttää sitä mm. yritysten kanssa yhteistyössä rekrytoinneissa. 

Kansikuva
https://www.munkeuruu.fi/kokovartaloelamaan-keuruulle/

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis