Kotihoidon asiakaskokemustiedon keräämisen mittaristo

Kehitetään kotihoidon asiakaskokemustiedon mittaristoa terveyden- ja hyvinvointilaitoksen (THL) kansallista kysymyspatteristoa hyödyntäen. Muokattu kansalliseen käyttöön valittua mittaristoa selkokielisemmäksi asiakasryhmä huomioon ottaen kahden kenttäkokeen avulla. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Kotihoidon asiakaskokemustiedon keräämisen mittaristo
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kehitetään kotihoidon asiakaskokemustiedon mittaristoa terveyden- ja hyvinvointilaitoksen (THL) kansallista kysymyspatteristoa hyödyntäen. Muokattu kansalliseen käyttöön valittua mittaristoa selkokielisemmäksi asiakasryhmä huomioon ottaen kahden kenttäkokeen avulla. 

Toteutuspaikka
Pirkanmaan hyvinvointialueen kotihoito
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaa
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Luotu

20.12.2022

Viimeksi muokattu

03.01.2023
Toimintaympäristö **

Kotihoidon asiakaskokemustiedon keräämisen mittaristoa ja asiakaskokemuksen mittaamisen mallia viedään eteenpäin Pirkanmaan hyvinvointialueen asiakaskokemuksen ja  osallistumisen ohjelman mukaan, joka julkaistaan alkuvuonna 2023. Asiakkaan osallisuus on vahvasti lausuttu  lainsäädännössä (hyvinvointialuelaki, sosiaalihuoltolaki terveydenhuoltolaki, tuleva ​laki sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta) sekä potilas- ja asiakasturvallisuusstrategiassa ja toimeenpanosuunnitelma​ssa. Asiakkailla on oikeus osallistua ja vaikuttaa ja heidät on  nähtävä tasavertaisina palveluiden kehittäjinä. 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kotihoidon asiakkaat ovat pääosin ikäihmisiä, joiden toimintakyky on alentunut niin, että tarvitsevat apua itsenäiseen kotona asumiseen. Isolla osalla iäkkäistä asiakkaista on muistisairautta ja sen tuomaa kognition alentumaa, joka on huomioitava asiakasosallisuuden vahvistamisessa. Osallistamisen tavoissa on huomioitava ymmärrettävyys, helppokäyttöisyys ja tuen tarve. Asiakkaat ovat päässeet mukaan kehittämään ikäihmisille suunnattua asiakaskokemuksen mittariston selkokielisyyttä. 

Kansikuva
Asiakaskokemusmittaristo kotihoito

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Kohderyhmä