Kotihoidon asiakkaan kokonaiskuvan seuraaminen Gillien eNERO-sovelluksella

Gillien eNERO-sovellus kokoaa kotihoidon asiakkaan tiedot eri järjestelmistä ja tekee tekoälyn avulla herätteitä asiakkaan voinnin muutoksesta. Hoitajat näkevät asiakkaan kokonaistilanteen yhdestä paikasta helposti luettavassa muodossa.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Kotihoidon asiakkaan kokonaiskuvan seuraaminen Gillien eNERO-sovelluksella
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Gillien eNERO-sovellus kokoaa kotihoidon asiakkaan tiedot eri järjestelmistä ja tekee tekoälyn avulla herätteitä asiakkaan voinnin muutoksesta. Hoitajat näkevät asiakkaan kokonaistilanteen yhdestä paikasta helposti luettavassa muodossa.

Toteutuspaikka
EKSOTEn kotihoidon kotihoito
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Etelä-Karjala
Toimintamallin rahoittaja
Kunta
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus

Tekijä

Janne Pöyhiä

Luotu

19.11.2021

Viimeksi muokattu

15.12.2022

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Tavoite kehittää teknisin ratkaisuin kotihoidon työtä niin että asiakkaiden hoidon laatu paranee ja hoitajine tiedon saanti helpottuu. Tähän ratkaisuna on tekoälyn valvoma ja tietoa käsittelevä Gillien eNERO tietoallas. 

Kaikki kotihoidon asiakasta koskeva tieto kasataan yhteen ja samaan paikaan helposti luettavaan ja ymmärrettävään muotoon. Hoitajat saavat tietoa asiakkaan voinnin muutoksista ja asiakkaan hoidon laatu paranee.

Toimintaympäristö **

Tavoitteenamme on helpottaa sekä nopeuttaa hoitajien tekemää työtä ja tarjota asiakkaalle laadukasta hoitotyötä. Yhtenä tärkeänä osana tätä prosessia on tuottaa tietoa helposti hoitajan saataville. Gillie IO jota täällä Etelä-Karjalassa kutsutaan nimellä eNERO, on sovellus, joka kasaa kaiken asiakastiedon yhteen paikkaan. Näin hoitajat näkevät yhdestä paikasta kaiken asiakasta koskettavan hoitotiedon ja saavat tekoälyn nostamia herätteitä asiakkaan voinnin muutoksista. Kotihoidossa on ollut jo pidempään resurssi pulaa ja tällä tavalla ollaan voitu tuoda nopeasti saavutettavan kokonaiskuvan asiakkaan tilanteesta uudelle hoitajalle.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Järjestelmä ei suoraan näy mitenkään kotihoidon asiakkaille. Järjestelmä kasaa ja analysoi jo käytettävissä olevan potilastietojärjestelmän tietoa, jota kotihoidon henkilökunta hyödyntää uudella tavalla.

eNERO on siis tekoälyn valvoma ja tietoa käsittelevä tietoallas joka palvelee hoitajia hoitotyön suunnittelussa.

Kotihoidon asiakkaat saavat näin parempaa hoitoa ja hoivaa, kun heitä koskettava tieto on kasattu helposti luettavaan muotoon yhteen ja samaan paikaan.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Koulutus: Järjestelmän oppiminen vie hoitajilta tunnista kolmeen.

Vaatii ihmisen/ihmisiä, jotka ovat vastuussa järjestelmän toiminnasta ja organisoinnista. Tämän lisäksi jokaisella järjestelmää käyttävällä alueella on hyvä olla oma vastuukäyttäjä, joka opastaa ja tiedottaa oman alueensa hoitajia.

Tiivisyhteistyö järjestelmän toimittajan kanssa, jotta järjestelmä saadaan hiottua organisaation tarpeita vastaavaksi.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Henkilökunnalle tehdyn Webrobol kyselyn mukaan hoitajat kokivat, että saivat hyvän sekä onnistuneen koulutuksen joka on pidetty oikeaan aikaan käyttöönottoa ajatellen. Vastaajat toivoivat kuitenkin vielä lisää koulutusta aiheesta ja kokivat että eivät ole saaneet niin paljon apua tukikäyttäjiltä kuin olisivat tarvinneet.  Järjestelmän toimintamalli oli lähes kaikille vastaajille selkeä ja he kokivat löytävänsä sieltä helposti tietoa sekä pystyivät hyödyntämään sitä. Vastaajat kokivat, että asiakkaan hoito ja turvallisuus on parantunut järjestelmän käyttöönoton myötä.

Järjestelmä koetaan hyödylliseksi heti koulutustilanteessa.

Järjestelmän käyttö ja siitä koettu hyöty on noussut koko kuluneen vuoden ajan. Kaikista syntyneistä huoliherätteistä aiheuttaa toimenpiteitä tällä hetkellä noin 30%.

 

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Koulutus olisi hyvä aloittaa ensin esihenkilöiden koulutuksesta ja informoinnista, jotta heillä olisi alusta asti henkilökuntaa kannustava asenne.

Koulutus on hyvä järjestää niin, että hoitajat pääsevät samantien tietokoneille kokeilemaan järjestelmää ja ohjatusti etenemään vaihe vaiheelta. Tämä poistaa pelkoja järjestelmää kohtaan. Tukikäyttäjä verkoston luominen kotihoidon alueille takaa tiedon esteettömän siirtymisen kaikille hoitajille käytöntueksi.

Kansikuva
karita-logo

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis