Kotikulma on ikääntyneille suunnattu lehti, johon on koottu tiiviisti tietoa asioista joista ikääntyneet tai heidän läheisensä useimmin kysyvät soittaessaan Etelä-Savon hyvinvointialueen ikääntyneiden asiakasohjaukseen. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Kotikulma -lehti
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kotikulma on ikääntyneille suunnattu lehti, johon on koottu tiiviisti tietoa asioista joista ikääntyneet tai heidän läheisensä useimmin kysyvät soittaessaan Etelä-Savon hyvinvointialueen ikääntyneiden asiakasohjaukseen. 

Toteutuspaikka
Tulevaisuus kotona -hanke
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Savon hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus

Tekijä

Pia Martikainen

Luotu

20.10.2023

Viimeksi muokattu

27.02.2024

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Kotikulma-lehti on yksi keino tuoda tietoon sitä laajaa turvaverkkoa, jota alueella on ikääntyneille systemaattisesti rakennettu. Lehteen on koottu tiiviisti tietoa asioista, joista ikääntyneet tai heidän läheisensä useimmin kysyvät soittaessaan hyvinvointialueen ikääntyneiden asiakasohjaukseen.

Kotikulma-lehden ensisijaisena kohderyhmänä ovat olleet Etelä-Savon alueen ikääntyneet. 

Toimintaympäristö **

Ikäystävällisessä Etelä-Savossa kehitetään palveluita ja eri toimijoiden välistä yhteistyötä sekä ikääntyneiden osallisuutta, jotta Etelä-Savossa voi myös tulevaisuudessa ikääntyä aktiivisena ja turvallisesti. Kehittämistyön tukena on useita hankkeita, joista yhtenä esimerkkinä Kotikulma -lehden tuottanut Tulevaisuus kotona -hanke.

Yhtenä hankkeen tavoitteena on ollut viestinnän kehittäminen. Asiakkaiden ja heidän läheistensä kannalta onnistunut viestintä tarkoittaa parempaa tietoisuutta ja luottamusta kotiin annettaviin palveluihin. Lehden kehittämistyötä on tehty yhdessä henkilöstön, alueellisen vanhusneuvoston sekä järjestöjen edustajien kanssa.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kotikulma-lehden kohderyhmänä ovat olleet Etelä-Savon alueen ikääntyneet. Hankkeen aikana osallistuimme useisiin Etelä-Savon alueella järjestettyihin tapahtumiin ja messuille, joissa kohtasimme ikäihmisiä kasvokkain. Keräsimme samalla palautetta ja kehitysehdotuksia ikääntyneille suunnatuista palveluista. Keskusteluissa nousi vahvasti esille painetun, ikääntyneille kohdennetun infomateriaalin tarve. On vielä paljon iäkkäitä, joita sähköiset palvelut eivät tavoita.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Ensimmäisen version luominen vaatii vahvaa yhteistyötä asiakasohjauksen kanssa. Työssä kannattaa hyödyntää niitä asioita, joita useimmin asiakasohjauksesta kysytään koskien ikääntyneiden palveluita. Myös asiakaspalautteista saa viitteitä siihen, mistä ikääntyneet toivovat lisätietoa. 

Painopiste Kotikulma -lehdessä on ollut ennaltaehkäisevien, kotona asumista ja osallisuutta  tukevien palvelujen esittelemisessä ikääntyneille. Lehden tiedot ovat koottu pääasiassa jo olemassa olevista oppaista ja verkkomateriaaleista yhden hankekoordinaattorin voimin. Lehden luonnosvaiheessa materiaalia käytiin yhdessä läpi ikäpalvelujen yhteyshenkilöiden kanssa. Lehden kokoamisessa tehtiin tiiviisti yhteistyötä myös muiden hankkeiden, järjestötoimijoiden, alueellisen vanhusneuvoston ja oppilaitoskumppaneiden kanssa. 

Resurssi: Lehden kokoaminen vaatii työpanosta enemmän, mutta päivittämistä voi tehdä esimerkiksi asiakasohjaajat tarpeen mukaan. 

Painokustannuksiin kannattaa varata rahaa, ikääntyneet ovat toivoneet erityisesti painettua tietoa iäkkäille suunnatuista palveluista ja tuesta. 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Kotikulma -lehden avulla saamme jaettua Etelä-Savon alueen ikääntyneille tietoa mm. osallisuudesta, kotona asumista tukevista palveluista ja kodin turvallisuutta lisäävistä tekijöistä tiiviissä muodossa. On vielä paljon iäkkäitä, joita sähköiset palvelut eivät tavoita.

Kotikulma -lehteä jaettiin ikääntyneille mm. messujen ja tapahtumien, asiakasohjauksen, terveysasemien ja palvelupisteiden kautta. Palaute asiakkailta on ollut kiittävää. Messuilla kerätyn palautteen mukaan lehdelle koetaan olevan tarvetta. Lehti on saanut myös henkilöstön suunnalta huomattavaa kiinnostusta ja kysyntää. Erityisesti ikääntyneiden palvelujen palveluohjaus on käyttänyt lehteä tukena omassa työssään ja jakanut sitä asiakkaille. Lehteä painettiin hieman muokattuna kolmen painoksen verran, yhteensä 2500 kappaletta ja tarvetta jatkotilaukselle on edelleen. Lehden kustakin painosversiosta on tarjolla myös sähköinen versio (pdf). Tarve tämän sisältöiselle, painetulle lehdelle on ilmeinen. Lehden ympärille on rakentunut verkosto, joka kehittää ja tuottaa sitä edelleen. 

Kotikulman julkaisua jatketaan myös hankkeen päättymisen jälkeen. Tämänhetkisen suunnitelman mukaan Eloisan ikäpalvelut jatkaa lehden tuottamista yhteistyössä viestintätiimin kanssa ja seuraava painos julkaistaan alkuvuodesta 2024.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Ilman tarkkaa rajausta lehden painopiste kääntyy helposti hyvinvointialueen palvelujen esittelyksi, mikä ei kuitenkaan ole tämän julkaisun tarkoitus. Tarvetta hyvinvointialueen julkaisemaa ikääntyneiden palveluopasta tiiviimmälle infopaketille on kuitenkin selvästi myös ikäpalvelujen asiakasohjauksessa. Suunnitelmissa onkin ollut erillisen palveluhinnaston tms. tuottaminen erilliseksi liitteeksi Kotikulma -lehden oheen, mikä omalta osaltaan tukisi palveluohjauksessa tehtävää asiakastyötä.

Kansikuva
Kotikulma-lehti

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis