Kotikuntoutuksen toimintamallit: Ennaltaehkäisevä kotikuntoutus (ENNI), Arvioiva (ARVI) ja tehostettu (TEHO) kotikuntoutusjaksot

3 kotikuntoutuksen tasoa:

ENNI, kun tuen tarve ei ole iso, mutta on olemassa riskejä, joiden vuoksi tarvitsee ennaltaehkäisevää toimintakyvyn tukea.

ARVI, kun säännöllisen kotihoidon kriteerit täyttyvät.

TEHO, kun säännöllisen kotihoidon asiakkaan toimintakyky muuttuu.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Kotikuntoutuksen toimintamallit: Ennaltaehkäisevä kotikuntoutus (ENNI), Arvioiva (ARVI) ja tehostettu (TEHO) kotikuntoutusjaksot
Toimintamallin lyhyt kuvaus

3 kotikuntoutuksen tasoa:

ENNI, kun tuen tarve ei ole iso, mutta on olemassa riskejä, joiden vuoksi tarvitsee ennaltaehkäisevää toimintakyvyn tukea.

ARVI, kun säännöllisen kotihoidon kriteerit täyttyvät.

TEHO, kun säännöllisen kotihoidon asiakkaan toimintakyky muuttuu.

Toteutuspaikka
Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut, Ikä on POP- hanke (2022-), Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hanke, POPsote (2021)
Paikkakunta tai maakunta
Pohjois-Pohjanmaa
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Liitteet ja linkit
Kuva
Lunnos ENNI- palvelupolusta
Kuva
Luonnos kotikuntoutuksen tasoista

Luotu

21.12.2021

Viimeksi muokattu

23.11.2022
Toimintaympäristö **

Ikääntyneen väestön osuus tulee tulevina vuosina lisääntymään ja toimintakykyisen arjen mahdollistaminen kaikille on yhteinen iso tavoite.  Suuri osa ikääntyneistä elää itsenäistä ja toimintakykyistä arkea ilman erityisiä palveluita. Palvelutarpeiden ilmentyessä pyritään tuki järjestämään ensisijaisesti tuttuun toimintaympäristöön. Ikääntyminen ei automaattisesti tarkoita toimintakyvyn heikkenemistä ja avun arvetta, eikä ikävuosina määritelty ikääntyminen kerro toimintakyvystä. Toimintakykyyn määritellään kuuluvan fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen ulottuvuus, lisäksi ympäristötekijöiden vaikutus on huomioitava toimintakykyistä arkea mahdollistaessa.

Kansikuva
POPsote

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Kohderyhmä