Liaani -hanke: Arviointikehikko-työkalu nuorten palveluiden kehittäjille

Arviointikehikko on työkalu palvelun arvioinnin tueksi palvelun tarjoajille. Arviointikehikko tarjoaa nuorten kanssa toimiville ammattilaisille tukea nuorten palvelujen tarkasteluun, arviointiin ja kehittämiseen valtakunnallisten ja monialaisten kriteerien kautta.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Liaani -hanke: Arviointikehikko-työkalu nuorten palveluiden kehittäjille
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Arviointikehikko on työkalu palvelun arvioinnin tueksi palvelun tarjoajille. Arviointikehikko tarjoaa nuorten kanssa toimiville ammattilaisille tukea nuorten palvelujen tarkasteluun, arviointiin ja kehittämiseen valtakunnallisten ja monialaisten kriteerien kautta.

Toteutuspaikka
Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Toimintamallin rahoittaja
Euroopan Sosiaalirahasto (ESR)
Toimintamallin kokonaisuus
Liitteet ja linkit

Tekijä

Juhana Salminen

Luotu

24.06.2020

Viimeksi muokattu

25.08.2020
Ratkaisun perusidea **

Arviointikehikko on työkalu palvelutuotteiden arvioimisen tueksi. Kehikko onitsearviointityökalu, joka sisältää 11 osa-aluetta eli kriteeriä: osallisuus, työelämätaidot, elämänhallinta, osaamisen ja opintojen suunnittelu, osaamisen tunnistaminen ja sanoittaminen, siirrettävyys, verkostomainen toimintatapa, yhdenvertaisuus, sukupuolisensitiivisyys, kulttuurisensitiivisyys, matala kynnys.

Tutustu kriteereihin ja arvioi, toteutuvatko ne omassa palvelussasi vastaamalla kussakin osiossa olevaan 3–5 kysymykseen. Vastaa kysymyksiin palvelusi tämänhetkisen tilanteen mukaan. Huomioithan myös, että kaikki kysymykset eivät välttämättä sovi juuri sinun palvelusi arvioimiseen.

Kun olet arvioinut kaikki osa-alueet ja tallentanut vastauksesi, voit katsoa kommentit ja vinkit palvelusi kehittämiseksi. Lopussa oleva Oikeat vastaukset –linkki ei viittaa vastausten oikeellisuuteen, vaan on tähän ohjelmasovellukseen kuuluva vakioteksti.

Toimintaympäristö **

Liaani-hankkeen yhtenä tavoitteena on ollut systematisoida ja hyödyntää tietoa nuorten harrastustoiminnassa saavutettavasta osallisuudesta sekä opiskelu- ja työelämätaidoista. 

Arviointikehikkoon on koottu yhteen nuorten palveluiden kannalta keskeisiä kriteereitä, mikä mahdollistaa aiempaa systemaattisemman palveluiden tarkastelemisen. Arviointikehikon tavoitteena on tarjota sitä käyttävälle ammattilaiselle väline kehittää palveluaan monipuolisesti.

Arviointikehikon avulla on mahdollista miettiä palvelun keskeisiä toimintoja ja painopisteitä. Arviointikehikko voi myös tuoda uutta näkökulmaa palveluun ja auttaa kehittämään sitä edelleen sellaiseksi, että se tunnistaa ja tunnustaa nuoren osaamisen ja vahvistaa nuoren tunnetta omasta osallisuudestaan ja merkityksellisyydestään.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kehittämistyö kohdentui 2. asteen nivelvaiheissa olevien ammatillisten opiskelijoihin harrastus- ja oppimisympäristöihin. Keskeistä oli toimivien palveluiden tunnistaminen, kehittäminen, arviointi ja siirtäminen uusiin ympäristöihin palvelumuotoilun avulla. Niitä kehitettiin harrastejärjestöjen, oppilaitosten ja nuorten yhteistyössä.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Työkalun käyttäjä voi tutustua kriteereihin ja arvioida, toteutuvatko ne omassa palvelussa tai toiminnassa. Jo kysymyksiin vastaaminen itsessään on keskeinen osa prosessia, jolla pyritään arvioijan ja hänen yhteisönsä toiminnan reflektointiin ja kehittämiseen. Arviointikehikko voi myös tarjota välineen nuorten moninaisten ongelmien tunnistamiseen.

Varaa kunnolla aikaa arviointikehikon täyttämiseen sekä kehikon kautta kerätyn tiedon analysointiin yhdessä palvelutuottajien kanssa.

Kansikuva
Liaani -hankkeen logolla varustettu kansikuvabanneri.

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Kohderyhmä