Liikkuva ikäinfo kiertää kaupungin eri kylillä, neuvoo ja ohjaa ikääntymiseen liittyvissä palveluissa, jakaa tietoa toimintakykyisenä ikääntymisestä, kannustaa ikäihmisiä aktiiviseen elämään, liikuntaan ja osallisuuteen. (Innokylän toimituksen siirtämä 6/2020)

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Liikkuva ikäinfo
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Liikkuva ikäinfo kiertää kaupungin eri kylillä, neuvoo ja ohjaa ikääntymiseen liittyvissä palveluissa, jakaa tietoa toimintakykyisenä ikääntymisestä, kannustaa ikäihmisiä aktiiviseen elämään, liikuntaan ja osallisuuteen. (Innokylän toimituksen siirtämä 6/2020)

Toteutuspaikka
Huittinen
Paikkakunta tai maakunta
Huittinen
Toimintamallin rahoittaja
Ei erillisrahoitusta

Luotu

26.06.2020

Viimeksi muokattu

29.06.2020
Ratkaisun perusidea **

Liikkuva ikäinfo järjestetään ikäihmisten omilla kylillä, yhteistyössä kylien omien toimijoiden ja muiden yhdistysten sekä yrittäjien kanssa. Tavoitteena on tavoittaa niitä ikääntyneitä, joilla on toimintakyvyssä rajoitteita, joiden vuoksi he eivät lähde keskusta-alueiden tilaisuuksiin. Tilaisuuksissa on mukana kaupungin omia asiantuntijoita, yhdistysten edustajia että yrittäjiä.

Toimintaympäristö **

KASTE Toimintakykyisenä ikääntyminen -hanke 2012-2015 

Huittisten kaupunki, vanhustenhuolto

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Ikäihmiset 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **
Tiedottaminen ja markkinointi
Liikkuvasta ikäinfosta tiedotetaan paikallislehdessä sekä lehtiartikkelissa että mainoksessa, eri toimijoille postitetulla tiedotteella ja sosiaalisessa mediassa omassa Toimintakykyisenä ikääntyminen facebook-profiilissa.
 
Aikataulutus ja tilat
Alustavien aikataulusuunnitelmien laadinnan jälkeen yhteydenotot suunnitelmassa mietittyihin kylätoimijoihin, mm. kyläseurat ja -talot ja Invalidiyhdistys, Liikkuvan ikäinfon idean markkinoinniksi ja tilojen käytön mahdollisuuksien selvittämiseksi sekä aikatauluista sopimiseksi.
Ulkopuoliset asiantuntijat ja infot
Yhteydenotot Liikkuvan ikäinfon idean tietoon saattamiseksi sekä asiantuntijoiden mukaan saamiseksi tilaisuuksiin. Asiantuntijoina tilaisuuksissa esim. diabetes- ja hammashoitaja, sosiaalityöntekijä, muisti - ja syöpäyhdistyksen edustajia että yksityisiä yrittäjiä mm. jalka- ja näönhuoltoyrittäjiä.
 
Tilaisuuden toteutus
Sovittuna ajankohtana järjestetään tilaisuus, jossa paikalla olijoille jaetaan ajankohtaista tietoa toimintakykyisenä ikääntymisestä, ohjataan ja neuvotaan vanhustenhuollon omien sekä ulkopuolisten (mm.Kela) palvelujen piiriin kuuluvissa asioissa, tehdään mahdollisuuksien mukaan toimintakykyä mittaavia testejä ja harjoitetaan sekä tasapainoa että lihasvoimaa erilaisin liikunnan muodoin (mm. tasapainorata, tuolijumppa, senioritanssi..) Kyläseura- tai yhdistys järjestään kahvitarjoilun.
 
Arviointi ja kehittäminen
Tilaisuuteen osallistujat kirjoittavat yhteystietonsa osallistujalistaan. Tilaisuuden lopuksi osallistujat saavat antaa palautetta, kehittämisideoita ja toiveita. Tilaisuuksiin osallistuneita kutsutaan ajoittain arviointitilaisuuteen, jossa arvioidaan kulunutta kautta sekä mietitään yhdessä kuinka Liikkuvaa ikäinfoa voidaan kehittää.
Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Toimintamallia on markkinoitu suorilla yhteydenotoilla tilaisuuksien järjestämiseksi sekä lehtiartikkelein ja -ilmoituksin sekä ilmoituksin eri toimijoiden ilmoitustauluilla. Toimintamalli on saavuttanut paikkansa kylillä tapahtuvana toimintaja, ja tulee jatkumaan.

Liikkuva ikäinfo on toimintamallina uusi, koska vastaavaa kylien omien toimitilojen ylläpitäjien ja niissä toimivien tahojen kanssa yhteistyössä tapahtunutta neuvonta- ja ohjauspalvelua ei ole aikaisemmin toteutettu. Kylillä asuvia ikääntyneitä on näin ollen kyetty saavuttamaan enemmän kuin aikaisemmin.  (Tilanne vuonna 2013)

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Liikkuva ikäinfo osallistui vuonna 2013 Innokylän järjestämään Innopalkintokilpailuun ja oli finalistien joukossa. (Liitteenä kuva innomarkkinoilta 2013) Pääset katsomaan kuvaa kehittämisen polku-välilehdeltä.

Kansikuva
Liikkuva ikäinfo

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Aihealueet

Neuvonta Ikääntyminen Liikkuvat palvelut Palvelujärjestelmä Toimintakyky

Ilmiöt

Ei liity ilmiöön

Kohderyhmä

Ikäihmiset