Matalan kynnyksen ohjaus ja neuvonta sote-keskuksessa

Toimintamallin tavoitteena on tarjota Ratamokeskuksen (laaja sote-keskus) päiväkävijöille sosiaalihuollon neuvontaa ja ohjausta matalalla kynnyksellä fyysisessä toimipisteessä ilman ajanvarausta. Neuvonnassa voi asioida myös anonyymisti. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Matalan kynnyksen ohjaus ja neuvonta sote-keskuksessa
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamallin tavoitteena on tarjota Ratamokeskuksen (laaja sote-keskus) päiväkävijöille sosiaalihuollon neuvontaa ja ohjausta matalalla kynnyksellä fyysisessä toimipisteessä ilman ajanvarausta. Neuvonnassa voi asioida myös anonyymisti. 

Toteutuspaikka
Ratamokeskus, sairaala ja sote-keskus
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kouvola
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Tekijä

Mari Kinnunen

Luotu

13.10.2022

Viimeksi muokattu

24.01.2024

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Laajan sote-keskuksen päiväkävijät saavat matalalla kynnyksellä ja ennaltaehkäisevästi neuvontaa ja ohjausta sosiaalihuollon palveluista. Neuvonta on tarkoitettu kaikenikäisille asiakkaille.

Asiointi on mahdollista anonyymisti tai tarvittaessa ohjaus- ja neuvontapisteellä työskentelevä sosiaalihuollon ammattilainen voi aloittaa asiakkaan asian arvioimisen ja siirtää asian sosiaalipalveluihin laajempaa palvelutarpeenarviointia varten.

Sote-keskuksen terveydenhuollon henkilöstölle tarjotaan mahdollisuutta matalankynnyksen konsultaatioon ja tiivistetään sosiaali- ja terveydenhuollon välistä yhteistyötä.

 

 

Toimintaympäristö **

Ratamokeskus on Kymenlaakson ensimmäinen laaja sote-keskus, jonka kokonaisuus rakentuu monen eri sote-palvelun siirtymisestä ja sijoittumisesta saman rakennuksen sisään.

 

 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Laajan sote-keskuksen päiväkävijät eli terveysaseman, suunterveydenhuollon, avokuntoutuksen, laboratorion ja röntgenin asiakkaat. Palvelua voivat käyttää asiakkaat itse, läheiset ja sote-keskuksen henkilöstö. 

 

 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN

  • Työnjaon ja yhteistyön selvittäminen sote-keskuksen muiden sosiaalipalvelujen toimijoiden kanssa
  • Yhteistyön ja asiakasasioiden siirtämisen suunnittelu sosiaalipalveluihin
  • Työnjaon ja vastuiden selvittäminen sosiaalipalvelujen kanssa
  • Walk-in pisteellä tehtävän arviointityön kuvaaminen ja arvioinnin laajuuden määrittely

JUURRUTTAMINEN

  • Walk-in pisteen toiminta on liitetty osaksi kymenlaakson hyvinvointialueella toimivaa keskitettyä sosiaalihuollon asiakasneuvontaa. Walk-in pisteellä tehdään kasvotustenj samansisältöistä työtä kuin asiakasneuvonnassa puhelimitse.
Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Sosiaali- ja terveydenhuollon välinen yhteistyö on tiivistynyt Ratamo-keskuksen sisällä.

Pilotista on saatu positiivista palautetta asiakkailta. Palvelu on helposti saavutettava, asiat selviävät tai selvitys alkaa yhdellä käynnillä eikä asiointiin tarvitse varata aikaa.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Sote-keskuksen sisällä on suunniteltava selkeä työnjako sosiaalihuollon toimijoiden kesken. 

Sote-keskuksessa toimiessa korostuu yhteistyö terveydenhuollon kanssa.

Tiedottaminen ja verkostoituminen terveydenhuoltoon tärkeää asiakkaiden ohjautumisen ja yhteistyön näkökulmasta.

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Kohderyhmä