Matalan kynnyksen sosiaalityön toimintamalli työttömien palveluissa

Aikuissosiaalityön palvelu pitkäaikaistyöttömille vaikeassa työmarkkinatilanteessa oleville asiakkaille, jotka ovat kiinnittyneet heikosti tarvitsemiinsa palveluihin tai pudonneet kokonaan palvelujen ulkopuolelle. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Matalan kynnyksen sosiaalityön toimintamalli työttömien palveluissa
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Aikuissosiaalityön palvelu pitkäaikaistyöttömille vaikeassa työmarkkinatilanteessa oleville asiakkaille, jotka ovat kiinnittyneet heikosti tarvitsemiinsa palveluihin tai pudonneet kokonaan palvelujen ulkopuolelle. 

Toteutuspaikka
Keski-Pohjanmaan Hyvinvointialue, Soite
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue
Keski-Pohjanmaa
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Tekijä

Tiia Katajisto

Luotu

06.04.2022

Viimeksi muokattu

08.01.2024

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Työttömien tuen palveluissa kehitetään matalan kynnyksen toimintamallin mukaista työskentelyä, joka perustuu neljään peruskulmakiveen. Peruskulmakivet perustuvat asiakaslähtöisyyteen, jalkautuvaan työskentelyotteeseen, joustaviin käytäntöihin ja kiinnipitävään työskentelytapaan. Pitkäjänteisellä työskentelyllä pystytään saavuttamaan sekä inhimillisiä että taloudellisia tuloksia. Kyse on intensiivisestä suhdeperusteisesta psykososiaalisesta sosiaalityöstä, jolla pystytään tukemaan asiakkaan muutosprosessin käynnistymistä myönteiseen suuntaan. 

Porrasmallissa kuvataan palveluiden tason olevan ensimmäisellä portaalla, tällöin asiakkaalla on jo kyky toimia palvelujärjestelmässä. Vaikeasta tilanteesta johtuen asiakkailla ei aina ole valmiuksia ja toimintakykyä päästä suoraan palvelujärjestelmän tasolle, vaan he tarvitsevat siihen eritystä tukea.  Porrasmallissa on kuvattu tilanne, joka näyttäytyy siten että asiakas on pudonnut palvelujärjestelmän verkon silmukoiden läpi pohjalle. Vaikean tilanteen takia asiakas ei ole pystynyt hakemaan ja saamaan itselleen tarvitsemaansa apua. 

Erityisesti työskentelyn käynnistymisvaiheessa korostuu toimintamallin peruskulmakivien asiakaslähtöisyyden, joustavuuden, jalkautuvan työskentelyn ja kiinnipitävän työotteen merkitys. Alkuvaiheessa tavoitteena on päästä nousemaan yhdessä luottamuksen tikkaita ylöspäin siten, että luottamus ja yhteistyö voisivat vahvistua. Käytäntö on osoittanut, että tikkaille nouseminen ei ole välttämättä helppoa, ja vaikka olisi päästy vähän nousemaan, saatetaan välillä joutua palaamaan takaisinpäin.

Toimintaympäristö **

Keski-Pohjanmaan Hyvinvointialue, Soite. 

 

 

 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmänä työttömät pitkäaikaisasiakkaat, jotka ovat tippuneet palvelujen ulkopuolelle tai kiinnittyneet heikosti palveluihin. 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Asiakkaan kokonaistilanne huomioidaan asiakkuusprosessin kaikissa vaiheissa. Yhteistyön sujuvuus on toimintamallin onnistumisen kannalta tärkeä edellytys.  

Matalan kynnyksen sosiaalityön toimintamallin juurruttaminen edellyttää riittävää henkilöstömäärää ja sopivaa asiakasmitoitusta, jotta toiminta voi olla asiakaslähtöistä ja laadukasta.

Toimintamallin juurruttaminen edellyttää työntekijältä tietynlaista ammatillista orientaatiota ja voimavaralähtöisten menetelmien hallintaa.

Toimintamallin juurruttaminen vaatii myös sopivia tiloja, joissa asiakkaiden kohtaaminen ja kiireetön asiointi on mahdollista. Työntekijöillä pitää olla myös mahdollisuus jalkautuvaan työskentelyyn.

Toimintamallin tehokas käyttöönotto edellyttää sitä, että tietojärjestelmä mahdollistaa työskentelyprosessin tarpeenmukaisen dokumentoinnin ja sujuvan tiedonkulun yhteistyötahojen kesken. 

 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Tuloksia voidaan arvioida asiakaskokemusten ja asiakkaiden tilanteiden edistymisen sekä työntekijöiden raportointien perusteella.  

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Toimintamallin käyttöönotto vaatii, että asiakkaan kokonaistilanne huomioidaan asiakkuusprosessin kaikissa vaiheissa. Yhteistyön sujuvuus on toimintamallin onnistumisen kannalta tärkeä edellytys.  

Matalan kynnyksen sosiaalityön toimintamallin juurruttaminen edellyttää riittävää henkilöstömäärää ja sopivaa asiakasmitoitusta, jotta toiminta voi olla asiakaslähtöistä ja laadukasta. 

Toimintamallin juurruttaminen edellyttää työntekijältä tietynlaista ammatillista orientaatiota ja voimavaralähtöisten menetelmien hallintaa.

Toimintamallin juurruttaminen vaatii myös sopivia tiloja, joissa asiakkaiden kohtaaminen ja kiireetön asiointi on mahdollista. Työntekijöillä pitää olla myös mahdollisuus jalkautuvaan työskentelyyn.

Toimintamallin tehokas käyttöönotto edellyttää sitä, että tietojärjestelmä mahdollistaa työskentelyprosessin tarpeenmukaisen dokumentoinnin ja sujuvan tiedonkulun yhteistyötahojen kesken. 

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis