Method innoduel on toimintamalli, jossa tehokas yhteisöllisen joukkojen viisauden tuottamis- ja priorisointiprosessi yhdistyy arvostavaan ja kunnioittavaan viestintään luoden osallisuuden ja sitoutuneisuuden tunnetta tasa-arvoisesti.

 

Syklisesti toistettuna: Innoduel DEI Pulse.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Method Innoduel -osallisuusmalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Method innoduel on toimintamalli, jossa tehokas yhteisöllisen joukkojen viisauden tuottamis- ja priorisointiprosessi yhdistyy arvostavaan ja kunnioittavaan viestintään luoden osallisuuden ja sitoutuneisuuden tunnetta tasa-arvoisesti.

 

Syklisesti toistettuna: Innoduel DEI Pulse.

Toteutuspaikka
Etelä-Karjalan hyvinvointialue, Siikalatvan kunta, Ilmajoen Kunta, Tuusulan kaupunki, Etelä-pohjanmaan hyvinvointialue
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Hyvinvointialueet
Etelä-Karjalan hyvinvointialue
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Ei erillisrahoitusta
Liitteet ja linkit
Kuva
Method Innoduelin sykli, joka koostuu neljästä osasta 1. Yhdenvertainen osallistuminen 2. Dialoginen päätöksenteko 3. Toimeenpano ja 4. Juhlintahekti
Kuvateksti
Method Innoduel -sykli perustuu arvostavaan ja kunnioittavaan viestintään, yhdenvertaiseen osallistumiseen, dialogiseen päätöksentekoon ja onnistumisten näkyväksi tekemiseen.

Tekijä

Veini Simolin

Luotu

16.03.2023

Viimeksi muokattu

17.03.2023
Ratkaisun perusidea **

Method Innoduelissa pyritään tuottamaan yhteisöllisesti priorisoitua tietoa, jota organisaatio voi hyödyntää. Tietoa tuotetaan kaksivaiheisesti. Enismmäisessä vaiheessa osallistujat pääsevät vataamaan ennalta suunniteltuihin kysymyksiin avoimilla vastauksilla, jonka jälkeen osallistujat saavat parivertailla muiden osallistujien tuottamia vastauksia. Osallistamalla yhteisöä luodaan osallisuuden ja sitoutuneisuuden tunnetta. Metodissa tärkeässä osassa on myös tapa, jolla yhteisöllisesti tuotetun tiedon hyötykäytöstä viestitään osallistujille arvostavasti ja kunnioittavasti. Metodin tavoitteena on, että kaikki pääsisivät osallistumaan yhteiseen päätöksentekoon tasa-arvoisesti, ja että yhteisölle kehittyisi arvostava kulttuuri, josta kaikki organisaation jäsenet voisivat olla ylpeitä.

Toimintaympäristö **

Etätyöskentelyn, monikulttuurisuuden ja monimuotoisuuden kasvaessa, organisaatioille on entistä tarkeämpää saada erilaiset sidosryhmät ja jäsenet sitoitumaan yhteisten tavoitteiden ja arvojen taakse. Innoduel mahdollistaa organisaatioille ajasta ja paikasta riippumattoman tavan valjastaa joukkojen viisautta organisaatioon liittyvissä kysymyksissä. Osallisuus ja tiedolla johtaminen ovat organisaatiokulttuurissa kasvavia trendejä, joihin Innoduel voi myötävaikuttaa. 

Osallisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo ovat laissa kirjattuja tavoitteita. Varsin nopeasti sosiaalisen vastuullisuuden raportointi on standardoitumassa EU-tasolla (ESG, EFRS). 

Toiminnan tehostaminen digitaalisuutta hyödyntämällä, sosiaalisesti vastuullisesti ja hyvinvointia kehittäen on jokaisen organisaation agendalla. 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Prosessi soveltuu lähes mille tahansa organisaatiolle joka haluaa valjastaa käyttöönsä joukkojen viisautta käyttäjiltä, asiakkailta tiimiläisiltä tai muilta sidosryhmiltä. Esimerkkejä asiakasorganisaatioista ovat kunnat ja kaupungit, oppilaitokset, kolmannen sektorin toimijat, hyvinvointialueet, työryhmät ja työyhteisöt.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Vaihtoehdot Method Innoduel -toimintamallin käyttöönottoon

Tee-se-itse: Innoduel lisenssin hankinta + 3 h perehdytys + sähköposti/puhelintuki

Osallisuusvalmentajakoulutus: Innoduel lisenssin hankinta + 2 päivän osallisuusvalmentajakoulutus + reflektiiviset ja dialogiset sparraustuokiot + sähköposti-/puhelintuki

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Method Innoduelia on kehitetty 7 vuoden ajan ja sitä on muotoiltu ja suunnattu ajan mittaan merkittävästi yli 200 kokemuksen perusteella. 

Seuraavat asiat ovat esim. kehittyneet vuosien varrella

1. Innoduel ohjelmisto on kehittynyt siten, että se mahdollistaa reaaliaikaisen, johtoryhmätasoisen raportoinnin

2. Innoduel ohjelmistoon on lisätty kyvykkyys kiireiselle fasilitaattorille valmistella, pitää ja raportoida reaaliaikainen työpaja 

3. Arvostava ja kunnioittava viestintäprosessi on vakioitu

4. On kehitetty rakenteellinen dialogi -päätöksentekokokous -formaatti, joka tukee johtoryhmän tai ryhmän yhdenvertaista päätöksentekoa

5. On kehitetty osallisuusvalmentajakoulutus, jonka avulla teoriasta päästään monta askelta kohti toimintamallin arkeen viemistä.

6. On lisätty reflektiiviset sparraustuokiot tukemaan toimintamallin juurtumista.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Vinkit

1. Organisaatiosta kannattaa valita ryhmä ihmisiä, jotka osallistuvat osallisuusvalmentajakoulutukseen. Vertaiset tukevat toisiaan ja kasvattavat reflektion kautta toimijuutta ja minä- ja mepystyvyyden tunnetta.

2. Riittävä sinnikkyys: Uusien toimintamallien juurruttaminen vaatii sitkeyttä ja tässäkin vertaisryhmän tuki on oleellista

3. Johdon sitoutuminen: Johto kannattaa sitouttaa toimintamallin hyödyntämiseen. 

4. Vakioinnin jälkeen variointi: Kun toimintamallia on hyödynnetty yhteen käyttötarpeeseen, on yksinkertaista valita uusi käyttökohde. Esim. aluksi toimintamallia voi hyödyntää arkea sujuvoittavien päätösten yhteiskehittämiseen ja kun tämä tapa toimii, voidaan siirtyä esim. strategian suuntaamiseen tiimi tai yksikkötasolla. Myös asiakkaiden mukaanotto palveluiden kehittämiseen tulee helpoksi.

Kansikuva
Method innoduel -toimintamalli. Osallisuuta vahvistavaan kehittämiseen ja päätöksentekoon.

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis