Toimintamallissa asiakkaan ympärille kootaan palvelutarvettaan vastaava moniammatillinen tiimi. Eri palvelualueiden ammattilaiset osallistuvat tiimityöhön kulloisenkin tarpeen mukaisesti. Lisäksi tiimiin voi kuulua muitakin kuin sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Monialainen sote-tiimi
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamallissa asiakkaan ympärille kootaan palvelutarvettaan vastaava moniammatillinen tiimi. Eri palvelualueiden ammattilaiset osallistuvat tiimityöhön kulloisenkin tarpeen mukaisesti. Lisäksi tiimiin voi kuulua muitakin kuin sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia.

Toteutuspaikka
Keusote
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Uusimaa
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus

Tekijä

Mari Kauhaniemi

Luotu

18.10.2022

Viimeksi muokattu

23.11.2022
Toimintaympäristö **

Monialaisen toimintamallin kehittäminen on osa Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman toimenpiteitä Keski-Uudellamaalla. Toimintamallia rakennetaan ja pilotoidaan Keusoten eli Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän (jatkossa Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen) sosiaali- ja terveyspalveluissa eri palvelutoimintojen yhteistyönä.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Toimintamallin kohderyhmänä ovat monialaisen tuen tarpeen asiakkaat. Ensivaiheessa toimintamallia kehitetään monialaista tukea tarvitseville asiakkaille, joilla on haasteita mielenterveys- ja päihdeongelmien kanssa. Jatkossa mallia laajennetaan kattamaan myös muiden monialaista tukea tarvitsevien asiakasryhmien tarpeita. 

Prosessin kehittämisen kohderyhmänä ovat Keusoten sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset. Toimintamallia rakennetaan työpajoissa, joissa on mukana ammattilaisia laajasti eri palvelualueilta. Jatkossa tavoitteena on laajentaa yhteistyötä kehittämisessä myös Keusoten ulkopuolisten ammattilaisten, kuten erikoissairaanhoidon ja 3. sektorin toimijoiden kanssa.

Työpajoissa toimintamallin rakentamiseen osallistuvat myös kokemusasiantuntijat, jotka tuovat kehittämiseen asiakasnäkökulmaa.

Kansikuva
Keusoten monialainen sote-tiimi -toimintamallin kansikuva

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Being developed