Monialaisena yhteistyönä toteutettava matalan kynnyksen ryhmätoiminta, Keski-Pohjanmaan HVA (RRP, P4, I2)

Eri toimijatahojen monialaisena yhteistyönä toteutetaan ja laajennetaan matalan kynnyksen ryhmätoimintaa eri puolille maakuntaa mahdollistaen näin alueen väestölle matalan kynnyksen tukea. Hyödynnetään rajallisia resursseja tarkoituksenmukaisesti.  

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Monialaisena yhteistyönä toteutettava matalan kynnyksen ryhmätoiminta, Keski-Pohjanmaan HVA (RRP, P4, I2)
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Eri toimijatahojen monialaisena yhteistyönä toteutetaan ja laajennetaan matalan kynnyksen ryhmätoimintaa eri puolille maakuntaa mahdollistaen näin alueen väestölle matalan kynnyksen tukea. Hyödynnetään rajallisia resursseja tarkoituksenmukaisesti.  

Toteutuspaikka
Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten hallinnoimassa ENTER-Elämässä eteenpäin! -hankkeessa
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Pohjanmaa
Toimintamallin rahoittaja
Muu EU-rahoitus
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Liitteet ja linkit

Tekijä

Tuija Tuorila

Luotu

30.08.2022

Viimeksi muokattu

22.05.2024

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Monialaisena yhteistyönä, eri toimijatajojen resursseja yhdistämällä voimme laajentaa matalan kynnyksen ryhmätoimintaa eri puolille maakuntaa. Tarvetta ja tahtotilaa tähän on. Olemme suunnitelleet mallin, jonka otamme käyttöön ja toteutamme monialaisena yhteistyönä matalan kynnyksen ryhmätoimintaa. Yhteistyössä toimijat sopivat käynnistettävistä ryhmistä, ryhmien kokoontumispaikoista, tiedottamisesta jne. Tavoitteena on, että raha ei eri toimijoiden välillä liiku, vaan kukin taho tulee yhteistyöhön ja toteutukseen mukaan sillä resurssilla kuin katsoo sen mahdolliseksi. 

Toimintaympäristö **

Keski-Pohjanmaalla toimii sosiaali- ja terveydenhuollon eri toimijoita: yhdistyksiä, yrityksiä ja julkisia palveluntuottajia sekä em. tahojen toteuttamia kehittämishankkeita. Matalan kynnyksen ryhmätoiminta on keskittynyt maakunnan kaupunkeihin ja sitä on tarve laajentaa eri puolille maakuntaa. Kaikkien toimijoiden resurssit ovat kuitenkin rajalliset. 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Toimintamalli on työstetty eri toimijatahojen monialaisena yhteistyönä ENTER-Elämässä eteenpäin! -hankkeen toimesta. Toimintamalli otetaan käyttöön syksyllä 2022. Käyttöönotto tarvitsee koordinaatioresurssin. Tämä resurssi tulee määräajan RRF-Keski-Pohjanmaa -hankkeesta. Toteutukseen ei resursoida uutta henkilöstöä, vaan eri toimijoiden olemassaolevia resursseja  yhdistellään yhdessä sopien ja uudella tavalla. Toteutuksessa hyödynnetään myös maakunnan alueella toimivia koulutettyja kokemusosaajia (kokemusasiantuntijat ja vertaiset).

Monialaisena yhteistyönä käynnistyvästä ryhmätoiminnasta tiedotetaan sähköisen esitteen avulla alueen väestölle, sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille sekä muille toimijoille. 

Mallin mukaisen toiminnan käynnistyessä toteutetaan seurantaa ja sosiaalista raportointia. Em. seurantatietoa arvioidaan ja analysoidaan sekä tehdään johtopäätöksiä mallin avulla saavutetuista tuloksista.

RRF-Keski-Pohjanmaa -hankkeen päätyttyä, ei ole käytettävissä hankerahoitusta toiminnan koordinointiin, vaan on sovittava koordinaatioresurssista, jotta malli voi juurtua.

 

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Toimintamalli on sovellettavissa eri puolilla maata, erilaisten toimijatahojen yhteistyönä tuottamaan ryhmätoimintaan erilaisille osallistujaryhmille. 

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Kohderyhmä