NuorisoHelppi -nuorten yhteydenottokanava sosiaalipalveluihin

NuorisoHelppi tarjoaa nuorille helpon tavan saada ohjausta ja tukea. Pirkanmaan hyvinvointialueen sivuilla olevan lomakkeen avulla yhteydenotto asiakasohjaukseen on vaivatonta ja turvallista. Palvelua jatkokehitetään nuorten tarpeiden mukaisesti.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
NuorisoHelppi -nuorten yhteydenottokanava sosiaalipalveluihin
Toimintamallin lyhyt kuvaus

NuorisoHelppi tarjoaa nuorille helpon tavan saada ohjausta ja tukea. Pirkanmaan hyvinvointialueen sivuilla olevan lomakkeen avulla yhteydenotto asiakasohjaukseen on vaivatonta ja turvallista. Palvelua jatkokehitetään nuorten tarpeiden mukaisesti.

Toteutuspaikka
Pirkanmaan hyvinvointialue
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaan hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Muu EU-rahoitus

Tekijä

Henna Fager

Luotu

06.03.2024

Viimeksi muokattu

03.05.2024

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Tuotetaan nuorille selkeä ja helposti lähestyttävä palveluohjauksen reitti. Pirkanmaan hyvinvointialueella toimii lapsiperheiden palveluohjaus ja aikuisten sosiaaliohjaus, joihin pystyttiin rakentamaan nuorille palveluohjauksen kanava. 

Toimintaympäristö **

Nuorten ja heidän kanssaan toimivien on pitkään ollut haasteellista löytää sopivia sosiaali- ja tukipalveluita. Tämä johtuu usein siitä, että palveluverkosto on hajanainen ja palveluita on vaikea löytää. Tämä voi johtaa siihen, että avun tarvitsijat eivät saa tarvitsemaansa apua ajoissa tai jäävät kokonaan ilman tukiverkostoa.

Tässä tilanteessa on otettu käyttöön ratkaisu, joka on suunniteltu helpottamaan palveluihin ohjautumista ja madaltamaan kynnystä avun piiriin hakeutumisessa. Tämä lähestymistapa on suunnattu erityisesti nuorille, jotka saattavat kohdata vaikeuksia palvelujen löytämisessä tai niihin pääsyn kanssa.

Ratkaisun ytimessä on pyrkimys tarjota selkeitä ja helposti saavutettava kanava, joiden kautta nuoret voivat löytää tarvitsemansa avun. Tämä voi sisältää hyvinvointialueen, seurakuntien, yhdistysten  ja järjestöjen erilaisia palveluita kuten verkkopalveluita, puhelinneuvontaa tai matalan kynnyksen kohtaamispaikkoja, joissa ammattilaiset ovat valmiina auttamaan. Näiden palveluiden tavoitteena on tarjota tukea ja ohjausta niin, että nuoret voivat löytää itselleen sopivat tukiverkostot ja palvelut, jotka vastaavat heidän yksilöllisiin tarpeisiinsa.

Kokonaisuudessaan tämä ratkaisu pyrkii edistämään nuorten hyvinvointia ja tarjoamaan heille paremmat mahdollisuudet saada tarvitsemaansa apua ja tukea elämänsä eri tilanteissa.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Osalle nuorista tarjolla olevat palvelut saattavat tuntua etäisiltä tai vaikeasti saavutettavilta, ja tiedon löytäminen näistä vaihtoehdoista saattaa olla hankalaa.

Nuoret saattavat kohdata esteitä palveluiden löytämisessä niin fyysisen etäisyyden kuin tiedonkulun osalta. Monille saattaa olla epäselvää, mitä palveluita on tarjolla ja miten niihin voi hakeutua.

Pirkanmaan alueellista nuorisovaltuustoa pyydettiin nimeämään yhteydenottolomake ja heidän ehdotuksena oli NuorisoHelppi. Heiltä myös kysyttiin lomakkeen sisällöstä mielipidettä.

Yhdeksäsluokkalaisille toteutettiin kysely Tampereen kaupungin järjestämillä Vaikuta! -päivillä. Nuorten näkemyksen mukaan lomake on sopiva nuorten käyttöön. Nuoret kuitenkin toivovat joustavampaa yhteydenottotapaa ja he nostivat esille WhatsAppin.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Palveluohjauksen reitti tulee olla selville, jotta nuorten ohjaus voidaan rakentaa selkeäksi. Valmiita rakenteita on hyvä hyödyntää.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Pirkanmaan hyvinvointialueella toimii jo ennestään Pyydä apua -nappi, jonka asiakkaat ja ammattilaiset ovat löytäneet varsin hyvin. Tätä kautta on tullut myös nuoriin liittyviä yhteydenottoja. Voi olla mielekkäämpää yhdistää lomakkeet niin, että lomake sopisi paremmin myös nuorille itselleen, eikä pelkästään heidän puolestaan asioiville. NuorisoHelppi -lomaketta täytettiin kahden kuukauden aikana 11 kertaa. Tänä aikana lomaketta ei vielä oltu markkinoitu. Tulee siis harkita säilytetäänkö nuorille oma lomake vai tulisiko se yhdistää Pyydä apua -lomakkeen kanssa.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Lomakkeesta tulee tehdä selkeä ja helposti täytettävä. Visuaaliseen ilmeeseen on hyvä panostaa ja esimerkiksi tehdä lomakkeelle oma nappi ja logo. 

Lomake tarvitsee myös markkinointia, jotta nuoret löytävät kyseisen yhteydenottokanavan.

Kansikuva
NuorisoHelppi -logo valkoinen teksti, musta pohja ja värikkäitä kuvioita

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Ilmiöt

Kohderyhmä