Omaseurantasovellus pitkäaikaissairauksien seurannan tukena

Asiakkaalla on käytössä omaseurantasovellus, jolla astman, verenpainetaudin tai tyypin 2 diabeteksen kontrolliseuranta oli mahdollista toteuttaa etänä. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Omaseurantasovellus pitkäaikaissairauksien seurannan tukena
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Asiakkaalla on käytössä omaseurantasovellus, jolla astman, verenpainetaudin tai tyypin 2 diabeteksen kontrolliseuranta oli mahdollista toteuttaa etänä. 

Toteutuspaikka
Keski-Suomen hyvinvointialueen laaja-alainen sote-keskus
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Suomen hyvinvointialue
Keski-Suomi
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Luotu

24.11.2021

Viimeksi muokattu

01.12.2023

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Asiakkaalla on käytössään mobiilisovellus, joka mahdollistaa verenpaineen, verensokerin, uloshengityksen huippuvirtauksen (PEF) sekä painon mittaustulosten manuaalisen kirjaamisen ja/tai mittaustulosten siirtymisen mittauslaitteesta asiakkaan sovellukseen.

Ammattilaisella on käytössään työkalu, johon asiakkaan kirjaamat mittaustulokset siirtyvät reaaliajassa. Ratkaisu tuottaa ammattilaiselle valmiita yhteenvetoja ja laskelmia mittaustuloksista, esimerkiksi PEF-seurannan vuorokausivaihtelut ja bronkodilataatiovasteet.

Toimintaympäristö **

Keski-Suomen terveysasemilla ei ole aiemmin ollut digitaalisia ratkaisuja omaseurantatulosten (verenpaineen, verensokerin, uloshengityksen huippuvirtauksen (PEF) sekä painon mittaustulokset) kirjaamiseen. Asiakkaat ovat kirjanneet omaseurantatuloksia paperilomakkeille ja toimittaneet lomakkeet terveysasemille. 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Asiakkaat: astmaatikot, verenpainetautipotilaat ja tyypin 2 diabeetikot. 

Ammattilaiset: hyvinvointialueen terveysasemilla työskentelevät hoitajat ja lääkärit. 

Molemmille kohderyhmille tehtiin käyttäjäkyselyt, ja toimintamallia ja järjestelmää on kehitetty palautteen pohjalta. 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Suunnitteluvaiheessa asiakkaan palvelupolku, ammattilaisten roolit ja toimintaympäristö tulee kuvata mahdollisimman tarkasti:

 • omaseurantasovelluksen tekniset vaatimukset
 • omaseurantasovelluksen tietosuoja-asiat
 • miten asiakas saa sovelluksen käyttöönsä (ajanvaraus, chat, vastaanotot)
 • ketkä kaikki ammattilaiset ovat käyttämässä palvelua
 • miten ammattilaiset perehdytetään järjestelmän käyttöön
 • ammattilaisten roolit (pääkäyttäjät)
 • miten toimitaan virhetilanteissa, mikä on järjestelmätoimittajan rooli
 • miten asiakkaan mittaustulokset siirtyvät potilastietojärjestelmään 
 • mitä mittareita vaikuttavuuden arvioinnissa käytetään

Lisätietoa voi tiedustella miina-maria.kivela@hyvaks.fi, 050 454 7873

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Asiakaskokemuskyselyiden (asiakkaat ja ammattilaiset) tulosten mukaan toimintamalli lisää mittaustulosten luotettavuutta, helpottaa sekä asiakkaan että ammattilaisen työtä sekä säästää heidän aikaansa, sujuvoittaa prosesseja ja säästää kustannuksia. 

Omaseurantasovellusta käytetään kaikilla hyvinvointialueen terveysasemilla ja käyttö jatkuu myös hankkeen jälkeen. Sovelluksen käyttäjät 11/2023:

 • Asiakkaat/potilaat 2140
 • Ammattilaiset 412
Vinkit toimintamallin soveltajille **

Toimintamalli on sovellettavissa eri toimintaympäristöihin, ja omaseurantasovelluksen sisältöjä ja toiminnallisuuksia on mahdollista kehittää kentältä tulevien tarpeiden pohjalta. 

Kansikuva
Ammattilainen kynä ja paperi kädessä

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Kohderyhmä