Onnensanoja pohjoisen taivaan alta - Muonion onnellisuusblogi

Blogiin kirjoittavat vapaaehtoiset kuntalaiset. Blogin tavoitteena on kertoa aitoja asukastarinoita Muoniossa elämisestä Muonioon muuttamisesta kiinnostuneille. Blogi on osa muuttajasivustoa, kirjoituksia on julkaistu 12kpl, itse blogin budjetti on alle 500€ ja suoria kontakteja 21

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Onnensanoja pohjoisen taivaan alta - Muonion onnellisuusblogi
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Blogiin kirjoittavat vapaaehtoiset kuntalaiset. Blogin tavoitteena on kertoa aitoja asukastarinoita Muoniossa elämisestä Muonioon muuttamisesta kiinnostuneille. Blogi on osa muuttajasivustoa, kirjoituksia on julkaistu 12kpl, itse blogin budjetti on alle 500€ ja suoria kontakteja 21

Toteutuspaikka
Muonion kunta
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Muonio
Toimintamallin rahoittaja
Kunta
Toimintamallin kokonaisuus
Liitteet ja linkit

Luotu

14.03.2022

Viimeksi muokattu

14.04.2022

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Perustimme oman muuttajasivuston (www.onnellinenmuonio.fi) tukemaan Muonioon muuttoa ja markkinoimme sivustoa maksetuin mainoksin syksystä 2020 kevääseen 2021. Halusimme kampanjalla myös herättää kiinnostusta muuttoa miettivissä ja tehdä tätä tukevaa imagomarkkinointia. Koska kuntabrändi perustuu meidän luonnollisiin vahvuuksiimme ja koska kuntabrändin muodostavat osaltaan kuntalaiset, halusimme osallistaa kuntalaisia brändiviestimme välittämiseen. Keinoksi valitsimme "Onnellisuusblogin", johon rekrytoimme vapaaehtoisia kuntalaisia, vapaa-ajanasukkaita, työntekijöitä kirjoittajiksi brändituotteita vastaan. Halusimme ja haluamme, että asukkaiden aito ääni saadaan kuulumaan, sillä Muonio on tunnettu myös yhteisöllisyydestään sekä vahvasta osallisuuden kokemisesta osana hyvinvointia ja kuntalaisten tuntemaa onnellisuutta.

Toimintaympäristö **

Perustimme oman muuttajasivuston (www.onnellinenmuonio.fi) tukemaan Muonioon muuttoa ja markkinoimme sivustoa maksetuin mainoksin syksystä 2020 kevääseen 2021. Halusimme kampanjalla myös herättää kiinnostusta muuttoa miettivissä ja tehdä tätä tukevaa imagomarkkinointia. Koska kuntabrändi perustuu meidän luonnollisiin vahvuuksiimme ja koska kuntabrändin muodostavat osaltaan kuntalaiset, halusimme osallistaa kuntalaisia brändiviestimme välittämiseen. Keinoksi valitsimme "Onnellisuusblogin", johon rekrytoimme vapaaehtoisia kuntalaisia, vapaa-ajanasukkaita, työntekijöitä kirjoittajiksi brändituotteita vastaan. Halusimme ja haluamme, että asukkaiden aito ääni saadaan kuulumaan, sillä Muonio on tunnettu myös yhteisöllisyydestään sekä vahvasta osallisuuden kokemisesta osana hyvinvointia ja kuntalaisten tuntemaa onnellisuutta.

Blogi osana kuntamarkkinointia liittyy useampaan kuntastrategian kohtaan:

  • Uudistamme kunnan viestintää ja markkinointia. Kerromme maailmalle Muonion luonnosta, onnellisuudesta ja turvallisuudesta.
  • Tavoitteena on vahvistaa yhdessä tekemistä ja verkostomaista toimintatapaa sekä ottaa käyttöön uusia innovaatioita palvelutuotannossa.
  • Tavoitteena on rakentaa Muonioon monipuolisia, terveitä asuntoja keskusta–Olos -akselille. Luomme edellytyksiä myös kylien kehittymiselle asuinympäristöinä.

Tavoitteena on siis paitsi saada lisää tunnettuutta kuntana myös tavoittaa mahdollisimman hyvin meidän näkökulmasta potentiaaliset uudet asukkaat sekä helpottaa heidän muuttopäätöksen tekoa. Suurta määrää tärkeämpää on saada laadukkaita liidejä, jotka toivottavasti realisoituvat kuntaan muuttajina. Isompi tavoite on myös tonttien myynti, mikäli asiakas on kiinnostunut talon rakentamisesta.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kilpailutyön perusidea on asukastarinoiden kertominen blogin kautta. Kärkiviestinä on "Onnensanoja pohjoisen taivaan alta" eli kertomuksia muoniolaisuudesta sekä muoniolaisten onnellisen elämän reseptejä. Muonion kunta on pärjännyt hyvin erilaisissa hyvinvointimittauksissa ja Muoniossa on tutkitusti myös maailman puhtain ilma.

Blogissa on osallistettu kunnan asiakkaita eli kuntalaisia. Osallistuminen perustuu vapaaehtoisuuteen, joten jokainen pääsee osallistumaan haluamallaan laajuudella silloin kun itse haluaa. Blogitekstien kautta on saatu kerrytettyä tietoa etenkin siitä, mitä jo Muoniossa asuvat arvostavat omassa kotikunnassaan. Sivuston kautta puolestaan on saatu paljon suoria yhteydenottoja potentiaalisilta muuttajilta, joiden kanssa olemme päässeet heti keskusteluyhteyteen.

Potentiaalisen kohderyhmän määrittämisessä on hyödynnetty House of Laplandin tekemään laajaa muuttopotentiaalitutkimusta. Tutkimuksesta oli löydettävissä ja tunnistettavissa selkeät potentiaaliset kohderyhmät, heidän tarpeet ja mielikuvat Muonioon liittyen. Tutkimuksen data kerättiin sähköisen kyselyn kautta.

Markkinointitoimepiteinä oli blogi muuttajasivustolla www.onnellinenmuonio.fi , johon blogistit kirjoittivat tekstinsä ja joita jaettiin lähinnä Muonion kunnan sosiaalisen median kanavilla. Itse muuttajasivustoa markkinoitiin (ei juuri blogia) maksullisin digimainoksin, joten osa blogin lukijoista ohjautui sivustolle maksettujen mainosten ansiosta.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Toimintamallin käyttäminen säännöllisesti ja pitkäjänteisesti vaatii ennen kaikkea aikaa ja viitseliäisyyttä. Aikaa ja panostusta tarvitaan erityisesti kirjoittajien rekrytointiin sekä ohjaamiseen. Muilta osin toimintamalli vaatii käytännössä olemassa olevan (tai uuden jos on suuret rahalliset resurssit käytössä) verkkosivuston, johon voi upottaa blogimahdollisuuden, sen verran tietoteknisiä taitoja, että osaa lisätä kirjoituksen sivustolle sekä sosiaalisen median kanavat, joiden kautta jakaa blogia kohderyhmille. Lisäksi toteuttajalla on hyvä olla vähintään yksi nimetty vastuuhenkilö, kuka on sekä kirjoittajien tukena että osaa lisätä kirjoitukset sivustolle.

Mikäli toimijan markkinointibudjetti antaa myöten, kannattaa blogikirjoituksia mainostaa myös maksetuin digimainoksin suuremmaan vaikuttavuuden saavuttamiseksi.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Toimenpiteen keveyteen ja edullisuuteen nähden toimintamalli on ollut erittäin tuloksekas. Olemme saaneet mukaan useita kirjoittajia ja sivuston kautta on tullut meille todella hyviä ja aidosti potentiaalisia yhteydenottoja.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Toimintamalli on sovellettavissa myös muille kunnille ja ehkä myös yksityisen sektorin toimijoille. Toimintamallin onnistumisen edellytys on vapaaehtoisuus, sisällön suhteen ei saa olla liikaa vaatimuksia tai kirjoittajien into saattaa lopahtaa. Ideana on aidon äänen välittäminen, joten jos kunnan perusasiat eivät ole hyvällä pohjalla saattaa tällainen "suosittelumarkkinoinnin" keino olla väärä millä aloittaa kunnan imagon kohotus. Näkisin, että toimintamallia voisi hyödyntää myös esimerkiksi yritysten houkuttelussa alueelle.

Kansikuva
Lumilautaileva mies talvella.

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis