Päihteitä käyttävien raskaana olevien ja vauvaperheiden palvelukokonaisuus Pohjois-Suomessa (Päkä-hanke)

Päkä-hankkeen tavoitteena on kehittää päihteitä käyttävien raskaana olevien sekä vauvaperheiden palvelukokonaisuutta. Asiakasryhmän kanssa työskentelee useita eri toimijoita, ja yhteistyön koordinointi nähdään tärkeänä asiakkaan laadukkaiden palveluiden varmistamikseksi.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Päihteitä käyttävien raskaana olevien ja vauvaperheiden palvelukokonaisuus Pohjois-Suomessa (Päkä-hanke)
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Päkä-hankkeen tavoitteena on kehittää päihteitä käyttävien raskaana olevien sekä vauvaperheiden palvelukokonaisuutta. Asiakasryhmän kanssa työskentelee useita eri toimijoita, ja yhteistyön koordinointi nähdään tärkeänä asiakkaan laadukkaiden palveluiden varmistamikseksi.

Toteutuspaikka
Pohjois-Suomen yhteistoiminta-alue
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kainuu
Keski-Pohjanmaa
Lappi
Pohjois-Pohjanmaa
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Tekijä

Liisa Tervo

Luotu

07.10.2022

Viimeksi muokattu

23.01.2023
Toimintaympäristö **

Noin kuudella prosentilla Suomessa asuvista lapsista joko molemmilla tai toisella vanhemmalla on vakava päihdeongelma (Raitasalo ym. 2016). Vanhempien päihdeongelma tulisi tunnistaa varhain ja perhettä tulee tukea monialaisesti jo raskausaikana. THL:n laatimassa työpaperissa painotetaan, että päihteitä käyttävillä raskaana olevilla sekä vauvaperheillä on oikeus oikea-aikaisiin, saavutettaviin palveluihin, joiden tulee muodostaa selkeä palveluketju. 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Päihteitä käyttävät raskaana olevat sekä vauvaperheet käyttävät useita palveluita: perheet asioivat neuvolassa, raskautta ja mahdollisesti vauvan vointia ja kehitystä seurataan erikoissairaanhoidossa, perhe tarvitsee sosiaalipalveluita sekä lastensuojelun palveluilta ja vanhemmat päihdehoitoa ja -kuntoutusta. Asiakkaat ja kokemusasiantuntijat ovat kertoneet, että he joutuvat itse luovimaan näiden palveluiden välillä ja viemään tietoa tilanteestaan palvelusta toiseen.

Kansikuva
Päkä-hanke. Päihteitä käyttävien raskaana olevien naisten ja vauvaperheiden palvelukokonaisuuden kehittämishanke Pohjois-Suomessa 2022-2023

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Being developed