Palveluohjaus on matalankynnyksen neuvontaa, ohjausta ja tukea kaikenikäisille Seututerveyskeskuksen asiakkaille. Palveluohjaaja antaa tietoa mm. sosiaaliturvasta, terveyspalveluista ja kuntoutuksesta, näiden hakemisesta ja palvelujen yhteen sovittamisesta.

 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Palveluohjaus Seututerveyskeskuksessa
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Palveluohjaus on matalankynnyksen neuvontaa, ohjausta ja tukea kaikenikäisille Seututerveyskeskuksen asiakkaille. Palveluohjaaja antaa tietoa mm. sosiaaliturvasta, terveyspalveluista ja kuntoutuksesta, näiden hakemisesta ja palvelujen yhteen sovittamisesta.

 

Toteutuspaikka
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, Seututerveyskeskus
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Suomi
Toimintamallin rahoittaja
Ei erillisrahoitusta
Liitteet ja linkit

Luotu

19.08.2020

Viimeksi muokattu

16.11.2021

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Palveluohjaus terveysasemalla  pyrkii vastaamaan asiakkaan monialaiseen palvelutarpeeseen oikea-aikaisesti, moniammatillisesti ja matalalla kynnyksellä.

Toimintaympäristö **

Seututerveyskeskus on Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän omistama liikelaitos, joka tuottaa perusterveydenhuollon palveluita kahdeksan keskisuomalaisen kunnan asukkaille. Liikelaitoksen toiminta käynnistettiin vuoden 2011 alussa. Seututerveyskeskuksen alueeseen kuuluvat Joutsa, Luhanka ja Toivakka, Keuruu, Multia ja Petäjävesi sekä Laukaa ja Konnevesi. Kussakin Seututerveyskeskuksen kunnassa on oma terveysasema, joista suurimmat sijaitsevat Joutsassa, Keuruulla ja Laukaassa. Lisäksi Keuruun Haapamäellä ja Laukaan Lievestuoreella on terveysasemien sivuvastaanotto.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmänä ovat kaikenikäiset seututerveyskeskuksen asiakkaat, jotka tarvitsevat tukea sosiaali- ja terveyspalveluiden hakemisessa tai käytössä. Huomiota kiinnitetään asiakkaisiin, jotka tarvitsevat laaja-alaisesti yhteen sovitettavia palveluja, paljon palveluja tai ovat erityisen tuen tarpeessa.  Toiminnan tarkoituksena on tukea asiakkaiden selviytymistä, omatoimisuutta ja osallisuutta omassa elämäntilanteessaan. 

Palveluohjaaja on helposti tavoitettavissa.  Asiakas voi ottaa yhteyttä puhelimitse tai sähköisen ajanvarauksen kautta. Yleensä palveluohjaajaan saa yhteyden samana tai seuraavana arkipäivänä.  Asiakassuhteet ovat lyhytkestoisia. Palveluohjaaja tekee asiakkaan asioissa yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Palveluohjaaja ei ole asiakkaan sosiaalihuoltolain mukainen  omatyöntekijä eikä palveluohjaajalla ole päätöksenteko- oikeutta. Palveluohjaaja on terveydenhuollon alaisuudessa toimiva sosiaalialan asiantuntija.

Palveluohjaaja on terveysaseman ammattilaisten ja myös muiden yhteistyötahojen käytettävissä konsultaatioasioissa. 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Seututerveyskeskuksessa on resursoitu palveluohjaukseen ja perustettu kolme vakituista, kokoaikaista palveluohjaajan toimea. Palveluohjaajat vastaavat seututerveyskeskuksen terveysasemien palveluohjauksesta aluejaon mukaisesti. Palveluohjauksen työnkuvaan kuuluu asiakastyön lisäksi palveluohjauksen kehittäminen ja juurruttaminen terveysasemien toimintamalliin.

Palveluohjaajilta vaaditaan sosiaali- ja terveysalan AMK-tutkinto (esim. kuntoutuksen ohjaaja, sosionomi ). Työssä tarvitaan laaja-alaista tietämystä sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalveluista sekä palvelujärjestelmästä. Moniammatillisen-ja verkostotyöskentelyn hallitseminen on oleellista. Työnkuva palveluohjauksessa on laaja-alainen. Vaatii ammatillista osaamista kohdentaa oma työ oikein ottaen huomioon asiakkaan kokonaistilanne ja oma vastuu asioistaan. Pyrkimyksenä on ohjata sosiaalityön asiakkaat oikea-aikaisesti kunnan sosiaalipalveluihin ja välttää päällekkäistä työtä asiakkaan asioissa.

 

Vinkit toimintamallin soveltajille **

 

 

Kansikuva
Palveluohjauksen esite

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä