Perhekeskuksen kohtaamispaikkatoiminnan kehittämispilotti Kuntayhtymä Kaksineuvoisessa

Organisoidaan kohtaamispaikkatoiminta Kuntayhtymä Kaksineuvoisen Perhekeskus Kaislaan sekä kehitetään mallinnus perhekeskuksen kohtaamispaikkatoiminnalle Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen käytettäväksi kehittämisen tueksi ja uusien kohtaamispaikkojen organisointiin. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Perhekeskuksen kohtaamispaikkatoiminnan kehittämispilotti Kuntayhtymä Kaksineuvoisessa
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Organisoidaan kohtaamispaikkatoiminta Kuntayhtymä Kaksineuvoisen Perhekeskus Kaislaan sekä kehitetään mallinnus perhekeskuksen kohtaamispaikkatoiminnalle Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen käytettäväksi kehittämisen tueksi ja uusien kohtaamispaikkojen organisointiin. 

Toteutuspaikka
Kuntayhtymä Kaksineuvoisen Perhekeskus Kaislan kohtaamispaikka
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Pohjanmaa
Toimintamallin rahoittaja
Ei erillisrahoitusta
Toimintamallin kokonaisuus

Tekijä

Merja Kattelus

Luotu

11.11.2022

Viimeksi muokattu

15.11.2023
Ratkaisun perusidea **

Pilotissa luotiin kohtaamispaikkatoimijoiden verkosto, jonka työskentelyn ja yhteisen toimintasuunnitelman pohjalta on voitu aloittaa toiminta Perhekeskus Kaislan kohtaamispaikassa. Verkosto on kartoittanut tarpeet ja toimintamahdollisuudet kohtaamispaikkatoiminnalle. Verkoston jäsenet ovat mukana järjestämässä toimintaa. Verkoston lisäksi toiminnassa on mukana myös muita perhekeskuksen ja järjestöjen toimijoita ja työntekijöitä.  Verkosto on yhteisessä toimintasuunnitelmassa ottanut huomioon alueella tapahtuvat muut perheiden avoimet kohtaamistoiminnot pyrkien välttämättään päällekkäisyyksiä. Toiminnan mainostamista on tehty yhteistyössä verkoston toimijoiden alustoilla. 

Perhekeskus Kaislan johtoryhmässä on käyty läpi reunaehtoja resursseista ja kustannuksista kohtaamispaikkatoiminnalle. 

Tulevan hyvinvointialueen kohtaamispaikkatoimijoista koostuva työryhmä on kokemusten ja THL:n kriteerien pohjalta työstänyt ajatusta siitä, miten perhekeskusten kohtaamispaikkatoiminta voitaisiin organisoida ja mitä erilaisia tapoja siinä voisi myös säilyttää. Työryhmä on myös kirjannut ylös tarpeen perhekeskuskoordinaattorin työpanokselle kohtaamispaikkatoimintaa liittyen. 

Toimintaympäristö **

Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueella toimivan perhekeskus Kaislan toiminnat siirtyvät kokonaisuudessaan syksyllä 2022 rakentuneeseen Hyvinvointikeskukseen. Uusien tilojen myötä perhekeskuksen yhteyteen mahdollistuvat myös tilat kohtaamispaikkatoiminnalle. Kohtaamispaikkatoiminnan organisointiin liittyen sovittiin kehittämispilotin toteuttamisesta Kaksineuvoisen alueella osana Tulevaisuuden sote-keskus -hanketta.

Kehittämispilotin tavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa yhdessä perhekeskusverkoston toimijoiden kesken alueen kohtaamispaikkatoimintaa siten, että toimintamalli on käyttöönotettavissa uusiin tiloihin muutettaessa lokakuussa 2022. Kehittämispilotin tavoitteena oli lisäksi luoda mallinnus tulevalle hyvinvointialueelle kohtaamispaikkatoiminnan organisointia ja kehittämistä hyödyntämään.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Perhekeskus Kaislan alueella järjestettiin kysely, joka julkaistiin nettisivuilla ja somealustoilla. Kyselyn kautta alueen perheet pääsivät vaikuttamaan toiminnan sisältöön ja toimintojen ajankohtaan. Asiakasymmärrystä myös kerättiin verkoston moninaisesta kokemuksesta perheiden kanssa työskentelystä ja kohtaamispaikkojen aiemmista kokemuksista. 

Toimintojen nimeämisessä on otettu alueen asukkaita mukaan ideoimaan nimiä. Nuoria on suunniteltu pyydettävän suunnittelemaan juliste nuorille suunnattuun toimintaan. 

Tulevalle hyvinvointialueella koottu verkosto on käynyt olemassa olevien toimintojen kautta läpi asiakkaiden kokemusta kohtaamispaikkatoiminnasta ja niistä saatuja palautteita mallinnuksen kehittämisessä. 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Perhekeskustoimintamallin vakiinnuttaminen Etelä-Pohjanmaalla ja samalla kohtaamispaikkatoiminnan vakiinnuttaminen tapahtuu hyvinvointialueen perhekeskuspalveluiden palveluyksikköjohtajan ja perhekeskuskoordinaattoreiden toimesta. Kohtaamispaikkatoiminta on kirjoitettu perhekeskuksen johtamisrakenteeseen. 

Perhekeskuskoordinaattoreiden työpanos kohdistuu perhekeskustoiminnan ohella kohtaamispaikkatoiminnan kehittämiseen tehdyn mallinnuksen pohjalta. 

Kohtaamispaikkatoiminnasta tehdään sopimukset kuntien ja järjestöjen kanssa, ml. budjettivastuut.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Etelä-Pohjanmaalla on sitouduttu kohtaamispaikkatoimintaan. Lisäksi on selkeä mallinnus toiminnasta. 

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Jokaisen toimijan joka toimintamallin käyttöön osallistuu, tulee olla aktiivinen osa kehittämisprosessia.

Kansikuva
Perhekeskuksen kohtaamispaikkatoiminnan kehittämispilotti Kuntayhtymä Kaksineuvoisessa

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis