Pirkanmaan hyvinvointialueen asukkaan sote-digituen malli

Pirkanmaan hyvinvointialueen asukkaan digitukea kehitetään ja tarjotaan tiiviissä yhteistyössä muiden toimijoiden, kuten kuntien, Kelan ja järjestöjen kanssa. Ammattilaisen digituki on kuvattu omana mallinaan.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Pirkanmaan hyvinvointialueen asukkaan sote-digituen malli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Pirkanmaan hyvinvointialueen asukkaan digitukea kehitetään ja tarjotaan tiiviissä yhteistyössä muiden toimijoiden, kuten kuntien, Kelan ja järjestöjen kanssa. Ammattilaisen digituki on kuvattu omana mallinaan.

Toteutuspaikka
Pirkanmaan hyvinvointialue
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaan hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Tekijä

Aino Nokelainen

Luotu

29.09.2023

Viimeksi muokattu

12.12.2023

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Toimintamallin perusajatus on kuvata minkälaista digitukea asukkaiden tulisi saada ja kenen toimesta. 

Toimintaympäristö **

Yhteiskunta ja erilaiset palvelut digitalisoituvat vauhdilla niin myös julkiset sote-palvelut. Digitukea tarvitaan digiosallisuuden ja digiesteettömyyden lisäämiseksi sekä vahvistamiseksi. Viranomaispalveluissa on oltava myös niihin tarvittava käytön tuki. 

Pirkanmaa on maantieteellisesti laaja alue, jossa digitaaliset asiointikanavat mahdollistavat yhdenvertaisen asioinnin paikasta riippumatta. Digikyvykkäät pärjäävät asioinnissa itse. Tarjoamalla monen tasoista sote-digitukea erilaisiin tuentarpeisiin, mahdollistetaan yhä useamman digiasiointi. Kun digikyvykkäät ja digi-innokkaat ohjautuvat sähköisiin kanaviin, vapautetaan henkilöstön resurssia kohtaamaan heidät, jotka haluavat tai tarvitsevat muun kuin digitaalisen palvelun.

Asukkaiden rohkaisua ja osaamisen lisäämistä sähköisten palveluiden käyttöön tarvitaan ja mallin on tarkoitus tuoda sote-digituki sinne, missä asukkaat muutoinkin asioivat. Sen takia on tärkeää luoda hyvä yhteistyön verkosto, jotta sote-palveluiden digitukea voidaan tarjota paitsi hyvinvointialueen toimesta, myös osana muuta digitukea erilaisten toimijoiden digitukipisteillä. 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmänä ovat kaikki pirkanmaalaiset. Asiakkaiden ja eri toimijoiden kokemuksia on kysytty ja kerätty monessa eri mallin kehittämisen vaiheessa. Mallia on esitelty erilaisissa tilaisuuksissa Pirkanmaan hyvinvointialueen toimijoille. Pirkanmaan hyvinvointialueen eri toimielimet ovat saaneet kommentoida digituen kokonaisuutta. Mallia on muokattu näiden toimijoiden kommenttien pohjalta.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **
  • Mallista kertominen mahdollisimman laajasti erilaisissa asukas- ja ammattilaistilaisuuksissa
  • Yhteistyötahojen löytyminen (mm. kunnat, järjestöt, uskonnolliset yhteisöt, vapaaehtoiset) kattavan verkoston luomiseksi. Tähän keskeistä juuri eri tilaisuuksissa puhuminen, jotta tieto leviää mahdollisimman laajasti
  • Jatkuva yhteistyön ylläpitäminen
Vinkit toimintamallin soveltajille **

Toimintamallia voi hyödyntää sellaisenaan muillakin hyvinvointialueella. Mallin juurruttaminen ja ylläpitäminen vaatii yhden tai muutaman koordinaattorin, jotka ylläpivät verkostoa.

Kansikuva
Pirkanmaan hyvinvointialueen ammattilaisen ja asukkaan sote-digituen logot

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis