Rakennustyömaa pystyyn työpaikan kehittämistyön tueksi

Kukunorin ollessa uusi organisaatio, toivottiin sinne rakennetta jatkuvalle kehittämistyölle, jota työyhteisön sisällä havaittiin. Syntyi Rakennustyömaa!

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Rakennustyömaa pystyyn työpaikan kehittämistyön tueksi
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kukunorin ollessa uusi organisaatio, toivottiin sinne rakennetta jatkuvalle kehittämistyölle, jota työyhteisön sisällä havaittiin. Syntyi Rakennustyömaa!

Toteutuspaikka
Kukunori ry
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Helsinki
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)
Toimintamallin kokonaisuus
Liitteet ja linkit

Tekijä

Milla Mäkinen

Luotu

12.10.2020

Viimeksi muokattu

23.12.2020
Ratkaisun perusidea **

Rakennustyömaa on yksi malli työyhteisön ja organisaatiokulttuurin sisäiseen kehittämistyöhön. Sen tärkeimpiä elementtejä ovat monikanavaisuus, aidon osallisuuden ja kuulemisen paikkojen systemaattinen fasilitoiminen sekä konkreettisten toimintaideoiden yhteiskehittäminen. Toimintamallin avulla voi identifioida omassa työyhteisössä polttavia kysymyksiä sekä yhteiskehittää niihin ratkaisuja. Luovat menetelmät tuovat prosessiin hyvää tunnelmaa, joka auttaa keskustelemaan avoimesti ja luomaan uudenlaisia ratkaisuja.

Toimintaympäristö **

Jokainen organisaatio on jatkuvasti kehittyvä ja muotoutuva. Kehittämistyö ei koskaan pääty. Ongelmia ratkaistaessa löytyy aina myös uusia ratkaistavia ongelmia. Kehittyvät organisaatio muotoilee jatkuvasti itse itseään. Tämä vaatii kuitenkin prosessia, johon työyhteisön on helppo tukeutua. Propellipäissä lanseerattiin kehittämistyön tueksi Rakennustyömaa, jossa kerättiin tietoa kaikista työn tekemiseen liittyvistä ongelmista, kiteytettiin niistä ydinasiat ja luotiin niihin yhdessä ratkaisuja sekä konkreettisia toimenpiteitä. 

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Rakennustyömaa kannattaa suunnitella tarkkaan. Se vaatii tarkkaa fasilitoimista ja prosessin seurantaa sekä monien kanavien päivittämistä samaan aikaan. Prosessi ei siis etene itsestään vaan tarvitsee selkeän vastuutiimin, joka varmistaa, että prosessin lopuksi päästään konkreettisiin lopputulemiin. Kun toimenpiteitä on toteutettu, on syytä istua uudestaan yhdessä alas ja arvioida, miten nämä onnistuivat. Siitä voi jälleen käynnistää uuden rakennustyömaan! Ratkottavat asiat eivät koskaan missään organisaatiossa lopu.

Kansikuva
Kuvassa värikkäitä liimalappuja, joihin on kirjattu joitain Kukunorin rakennustyömaalla esiin tulleita asioita.

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Ready