Ravitsemusterapeuttien osaamisen hyödyntäminen sote- ja perhekeskuksissa sekä ravitsemusterveyden edistämisessä

Toimintamalli kokoaa yhteen tunnistettuja tarpeita ja kehittämiskohteita ravitsemusterapiapalveluiden osaamisen tuomiseksi perustasolle lähemmäksi asiakasta ja perusterveydenhuollon ammattilaista.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Ravitsemusterapeuttien osaamisen hyödyntäminen sote- ja perhekeskuksissa sekä ravitsemusterveyden edistämisessä
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamalli kokoaa yhteen tunnistettuja tarpeita ja kehittämiskohteita ravitsemusterapiapalveluiden osaamisen tuomiseksi perustasolle lähemmäksi asiakasta ja perusterveydenhuollon ammattilaista.

Toteutuspaikka
Tulevaisuuden sote-keskus -hanke ja ravitsemusterapia palvelut, Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus
Liitteet ja linkit
Kuva
Ravitsemusterapeuttien osaamisen hyödyntäminen sote-/perhekeskuksissa ja ravitsemusterveyden edistämisessä

Tekijä

Maaria Nortunen

Luotu

08.05.2023

Viimeksi muokattu

22.02.2024
Ratkaisun perusidea **

Toimintamalliin on koottu yhteisesti tunnistettujen tarpeiden ja kartoitusten pohjalta osa-alueet, johon ravitsemusterapian osaamista tulisi tuoda. Tavoitteena on saada ravitsemusterapiapalveluiden osaamista lähemmäksi asiakasta sekä ammattilaista perusterveydenhuollon palveluissa ja ennaltaehkäistä suurempia ongelmia.

Toimintamallin kohderyhmänä ovat kaikki hyvinvointialueen asiakkaat sekä ammattilaiset.

Toimintamalli kuvaa myös ravitsemusterveyden edistämisen toimijat alueella sekä kehittämisen edellytykset.

Toimintamallista on toteutettu tärppikoulutusvideot neuvolan työntekijöiden ravitsemusterveyden edistämisen osaamisen tueksi ja ennalta ehkäisyn vahvistamiseksi. Tärppikoulutusvideot toteutettiin ravitsemusterapeutin toimesta äitiys- ja lastenneuvolaan. Videot soveltuvat myös kuntien liikuntaneuvojille. Videoiden aiheina ovat allergiat sekä diabetesta sairastavan äidin ruokavalio ja hoito. Videot ovat sähköisesti saatavilla hyvinvointialueen moodle-koulutusalustalla sekä alla olevista YouTube-linkeistä.

 

 

Toimintaympäristö **

Toimintamallin toteuttaminen vaatii resurssia, jotta erityisosaamista voidaan viedä perustasolle. Monisyisiin ravitsemusongelmiin tarvitaan erityisosaamista varhaisessa vaiheessa, etteivät ongelmat kasaannu ja monimutkaistu entisestään.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Toimintamalli on koottu erityisesti neuvolan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon ammattilaisten näkemysten pohjalta.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Toimintamallia vie eteenpäin ravitsemusterapia yksikkö yhteistyössä ravitsemusterveyden edistämisen työryhmän kanssa. Työ vaatii resurssia, yhteisiä tavoitteita ja koordinaatiota toteutuakseen.

Kansikuva
Ravitsemusterapeuttien osaamisen hyödyntäminen sote- ja perhekeskuksissa sekä ravitsemusterveyden edistämisessä

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis