Riittävien terveydenhuollon palveluiden turvaaminen ikääntyneille Kainuussa

Palvelumuotoilun työkaluja hyödyntäen luodaan työpajatoimintana toimintamallit kotona asuville ikääntyneille suun terveydenhuollon, lääkäripalveluiden, vastaanottotoiminnan, kuntoutuspalveluiden ja mielenterveys- ja päihdepalveluiden ammattilaisten kanssa.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Riittävien terveydenhuollon palveluiden turvaaminen ikääntyneille Kainuussa
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Palvelumuotoilun työkaluja hyödyntäen luodaan työpajatoimintana toimintamallit kotona asuville ikääntyneille suun terveydenhuollon, lääkäripalveluiden, vastaanottotoiminnan, kuntoutuspalveluiden ja mielenterveys- ja päihdepalveluiden ammattilaisten kanssa.

Toteutuspaikka
Kainuu
Paikkakunta tai maakunta
Kainuu
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus

Tekijä

Marjo Kallio

Luotu

18.08.2022

Viimeksi muokattu

23.09.2022
Toimintaympäristö **

Ikääntyminen vaikuttaa laajasti myös toimintakykyyn, terveydentilaan sekä hyvinvointiin. Vuonna 2019 Suomessa oli 65 vuotta täyttäneitä tai vanhempia noin 1,2 miljoonaa. Suomalaisista 90 vuotta täyttäneitä on joka sadas. Erityisesti muistisairauksien lisääntyminen ikääntymisen myötä lisää palveluiden tarvetta. Haasteet, joihin tulisi vastata ja pyrkiä ennalta ehkäisemään, ovat muun muassa mielenterveys- ja päihdeongelmat, vajaaravitsemus sekä yksinäisyys. Kunnat, sosiaali- ja terveydenhuollon eri järjestäjät ja järjestöt toteuttavat yhdessä hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä. Palveluiden ja tuen tarve alkaa kasvaa 75 vuotta täyttämisen jälkeen, jolloin vasta joka neljäs on säännöllisten palveluiden ja tukien piirissä.

 

Kainuu on pinta-alaltaan suuri kunta, mutta väestömäärältään pieni. Kainuussa ennuste näyttää väestömäärän laskevan vuodesta 2020 vuoteen 2024 yli 10 000 asukkaalla. Kainuussa ikääntyneiden määrä kasvaa nopeammin verrattuna muuhun Suomeen. Kainuussa 75 vuotta täyttäneistä 90,6 % asui omassa kodissaan vuonna 2020. Heistä säännöllisen kotihoidon piirissä oli 21,8 %, joka on lähes 6 % enemmän kuin koko Suomessa.

 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Asiakasymmärrystä hankkeen aikana kerätään kehittäjäasiakkaista koostuvan työryhmän, osallisuusiltojen, kuntakierrosten, pop-up-tapahtuman sekä kyselyjen avulla. Lisäksi hankkeen internet-sivujen kautta on mahdollista antaa palautetta tai jättää yhteydenottopyyntö.

Osallisuusilloissa asiakkaat, omaiset sekä ammattilaiset pääsevät anonyymisti ja vapaasti keskustelemaan ennalta ilmoitetuista kokonaisuuksista.

Kansikuva
Riittävät terveydenhuollon palvelut kotona asuville ikääntyneille

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Kohderyhmä