Sosiaalisen luototuksen toimintamalli Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueella

Sosiaalinen luotto on hyvinvointialueen myöntämä edullinen laina välttämättömien hankintojen tekemiseen tai velkojen pois maksamiseen. Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue tarjoaa luottoa 1.8.2023 alkaen toimintamallissa kuvatulla tavalla.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Sosiaalisen luototuksen toimintamalli Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueella
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Sosiaalinen luotto on hyvinvointialueen myöntämä edullinen laina välttämättömien hankintojen tekemiseen tai velkojen pois maksamiseen. Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue tarjoaa luottoa 1.8.2023 alkaen toimintamallissa kuvatulla tavalla.

Toteutuspaikka
Etelä-Pohjanmaa
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Ei erillisrahoitusta
Toimintamallin kokonaisuus

Tekijä

Anu Tikkala

Luotu

23.02.2023

Viimeksi muokattu

21.09.2023

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Toimintaympäristö **

Voimassa olevan sosiaalisesta luototuksesta annetun lain 1 §:n mukaan sosiaalinen luototus on sosiaalihuoltoon kuuluvaa luotonantoa, jonka tavoitteena on ehkäistä syrjäytymistä ja edistää itsenäistä selviytymistä. Kunnat ovat voineet järjestää sosiaalista luototusta päättämässään laajuudessa, ja sote-uudistuksen myötä sosiaalisen luototuksen järjestäminen on siirtynyt hyvinvointialueille. Voimassa olevassa sosiaalista luottoa koskevassa laissa sosiaalisen luototuksen järjestäminen on hyvinvointialueille vapaaehtoista. Hallituksen esityksen myötä sosiaalinen luototus olisi hyvinvointialueelle kuuluva lakisääteinen tehtävä, jonka järjestämisessä hyvinvointialueen tulisi huolehtia, että sosiaalista luototusta järjestetään sisällöltään ja laajuudeltaan sellaisena kuin hyvinvointialueella esiintyvä tarve edellyttää. Sosiaalinen luototus palveluna liittyy sosiaalihuollon toimintaan, jolla on kuitenkin vahva linkki ylivelkaantumisen kokonaisuuteen, johon liittyy muutakin lainsäädäntöä.

Vuoden 2019 sosiaalisesta luototuksesta tehtyjen tilastojen (THL) mukaan sosiaalisia luottoja myönnettiin vuodessa yhteensä 553 (koko maassa). Keskimääräinen myönnetty laina on tilaston perusteella ollut noin 6 500 euroa. Etelä-Pohjanmaan alueella ei ole ollut asukkaita sosiaalisen luototuksen piirissä lainkaan vuonna 2019. Tilastojen perusteella on arvioitu, että sosiaalisen luototuksen uusia hakemuksia tulisi Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueelle vuositasolla 76.  Sosiaalisen luototuksen hakemuksia tehdään kuitenkin enemmän kuin myönteisiä lainapäätöksiä. Myönteisiä lainapäätöksiä tehdään Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueella arviolta 38 vuosittain. Keskimäärin myönnettyjen lainojen vaatima luottopääoma olisi siten ensimmäisenä vuonna 247 000e. (Hallituksen esitys, sosiaalinen luototus)

 

 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

ks. liitteenä oleva toimintamallikuvaus

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

ks. liitteenä oleva toimintamallikuvaus

Vinkit toimintamallin soveltajille **

ks. liitteenä oleva toimintamallikuvaus

Kansikuva
Sosiaalinen luototus

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Aihealueet