Helsingin Soten kuntouttavan ja vammaisten henkilöiden työtoiminnan etäpalvelu, joka on kehitetty täydentämään kaupungin omissa työtoimintapaikoissa Uusix-verstailla, Pakilan työkeskuksessa ja Avotyötoiminnassa lähipalveluna toteutettavaa työtoimintaa. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Stadin Soten Etätyötoiminta
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Helsingin Soten kuntouttavan ja vammaisten henkilöiden työtoiminnan etäpalvelu, joka on kehitetty täydentämään kaupungin omissa työtoimintapaikoissa Uusix-verstailla, Pakilan työkeskuksessa ja Avotyötoiminnassa lähipalveluna toteutettavaa työtoimintaa. 

Toteutuspaikka
Helsingin Soten nuorten palvelut ja aikuissosiaalityö
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Helsinki
Toimintamallin rahoittaja
Kunta

Tekijä

Henna Niiranen

Luotu

24.11.2020

Viimeksi muokattu

28.09.2021
Ratkaisun perusidea **

Virtuaaliverstaan kuvaus (liite)

Toimintaympäristö **

Stadin Soten työtoiminnan etäpalveluiden kehittäminen sai alkunsa kevään -20 koronatilanteesta, jolloin jouduimme sulkemaan kuntouttavan ja vammaisten henkilöiden työtoiminnan lähipalvelut 2,5 kuukauden ajaksi. Keväällä -20 kehitimme etäpalvelun, jotta voisimme tarjota helsinkiläisille työtoiminnan asiakkaille sekä työtoimintaa sosiaalipalveluna tarvitseville asiakkaille edelleen palvelua, vaikka koronan aiheuttama sulku ei mahdollistanut lähipalveluiden toteuttamista. Pandemia-tilanteen jatkuminen edelleen on vaikuttanut siihen, että kehitämme jatkuvasti palvelua, vaikka lähipalvelut avattiinkin asteittain ja hallitusti 1.6.2020. Lisäksi kehittämiseen on vaikuttanut ja vaikuttaa yhteiskunnan digitalisoituminen. Palveluvalikoimaa tulee monipuolistaa asiakkaiden tarpeiden ja toiveiden sekä yhteiskunnallisen toimintaympäristön, työelämän vaateiden mukaisesti.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Asiakaskohderyhmänä on pitkäaikaistyöttömät ja sosiaalihuoltolain mukaisessa vammaisten henkilöiden työtoiminnassa olevat helsinkiläiset henkilöt.
Asiakasymmärrystä on kerrytetty kontaktoimalla asiakkaita pandemia-sulun ja etätyötoiminnan aikana. Asiakkaille on tehty palveluista palautekyselyitä, joiden avulla palveluita on kehitetty. Työtoiminnan etäpalveluista on keskusteltu työtoimintapaikoilla ja asiakasosallisuusryhmissä. Etätyötoiminnan sisältöjen kehittämistä on tarkoitus tehdä myös yhteiskehittämisenä asiakkaiden kanssa. 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Virtuaaliverstaan on tarkoitus olla yksi palvelu muiden joukossa. On selvitettävä palvelun hallinnoijat sekä eri käyttäjäryhmät. Toiminnan järjestämisen osalta on arvioitava tarvittava aika/ryhmä tai henkilö, ohjaustyöhön sitoutuvan / irrotettavan henkilöstön määrä, tarvittava budjetti sekä työntekijöiden tarvittava osaaminen ja mahdolliset koulutustarpeet. Asiakkaan yksilölliset tarpeet ja suunniteltu työllistymispolku tulee olla hyvin selvitetty.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Suurin muutos on ollut se, että tietotekniikan hyödyntäminen sekä digitaitojen osaaminen lisääntynyt huomattavasti niin työntekijöiden kuin asiakkaiden keskuudessa. Työtoiminnan palveluita on kyetty tarjoamaan laajalti myös haastavassa Covid-19-tilanteessa. 

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Toimintamalli on sovellettavissa kaikille työtoimintaa ja sosiaalista kuntoutusta järjestäville tahoille. Virtuaaliverstaan käytössä on ensiarvoisen tärkeää alkukartoitus ja selvitys onko asiakkaalla riittävät tiedot ja taidot sekä tarvittavat digitaaliset välineet osallistua etätyötoimintaan virtuaalisesti. Mietittävä myös, mikäli näin ei ole, miten tilanne saataisiin korjattua. 

Kansikuva
Work rehabilitation includes also spending time with the friends.

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Being developed

Ilmiöt