Suvanto-vertaistiimin toiminnan tavoitteena on ikääntyvien lähisuhdeväkivallan ilmiön käsittely ja löytää sitä kautta keinoja tiimin jäsenille väkivallan haasteisiin. Suvanto-vertaistiimi on ammatillisesti ohjattu oppimiseen ja vertaistukeen perustuva tiimi. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Suvanto-vertaistiimi
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Suvanto-vertaistiimin toiminnan tavoitteena on ikääntyvien lähisuhdeväkivallan ilmiön käsittely ja löytää sitä kautta keinoja tiimin jäsenille väkivallan haasteisiin. Suvanto-vertaistiimi on ammatillisesti ohjattu oppimiseen ja vertaistukeen perustuva tiimi. 

Toteutuspaikka
Turvallisen vanhuuden puolesta-Suvanto ry
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Toimintamallin rahoittaja
Ei erillisrahoitusta

Luotu

12.05.2023

Viimeksi muokattu

07.06.2023
Ratkaisun perusidea **

Suvanto-vertaistiimin ohjelma

Teemat
1. Aloitus ja Suvanto-tiimin säännöt
2. Turvasuunnitelma
3. Lähisuhdeväkivallan muodot
4. Lähisuhdeväkivallan muodot
5. Väkivallan dynamiikka
6. Tunnetaidot
7. Tunneketjut
8. Päätös

 

Toimintaympäristö **

Suvanto ry on valtakunnallinen järjestö, jonka tarkoituksena on toimia ikääntyviin kohdistuvan lähisuhdeväkivallan haittojen poistamiseksi. Suvanto ry toiminnan tarkoituksena on ikääntyneiden luottamuksellisissa suhteissa tapahtuvan kaltoinkohtelun ja väkivallan ehkäiseminen sekä näitä ilmiöitä kohdanneiden ikääntyneiden auttaminen. Autamme kaltoinkohtelun ja väkivallan kaikkia osapuolia. Kuitenkin yhteiskunnan panostus ikääntyvien lähisuhdeväkivallan torjuntaan on tällä hetkellä täysin riittämätöntä, siksi tulee lisätä rahoitusta ja sitä kautta mahdollistaa ikääntyvien kanssa tehtävä väkivaltatyö.

Suvanto-vertaistiimit kokoontuvat turvallisessa ja esteettömässä ympäristössä. Paikassa, jossa ikääntyvät muutenkin kokoontuvat, joten vertaistiimin jäsenet eivät erotu joukosta ja saattaisivat muutenkin käydä kyseisessä paikassa. Joskus vertaistiimin jäsen saattaa käydä väkivallantekijältä salaa tiimissä, sen vuoksi emme välttämättä julkisesti kerro tarkkoja kokoontumispaikkoja ja aikoja. Tällä hetkellä kaikki Suvannon-vertaistiimit kokoontuvat yhteistyökumppaniemme tiloissa.

Suvanto ry:ssä on pitkät perinteet ryhmätoiminnan järjestämisestä ikääntyneille väkivallan kokijoille ja sen positiivista vaikutuksista asiakkaisiin. Mahdollistamme jatkossa palveluiden käyttäjien osallisuuden kehitystyössä, että palvelut vastaisivat mahdollisimman hyvin asiakkaiden tarpeisiin. Kevään 2023 aikana Helsingin ja Vantaan Suvanto-vertaistiimeissä on kehitetty uutta Suvanto-vertaistiimin mallia kokijoille, joka on jatkumo aiemmalle Suvanto ry:n ryhmätoiminnalle.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Suvanto-vertaistiimin jäsenillä on kaikilla omakohtainen lähisuhdeväkivallan kokemus. 

Esimerkki osallistamisesta ja yhteiskehittämisestä. Suvanto-vertaistiimissä katsottiin Suvanto ry:n aiempaa turvasuunnitelmaa ja kävimme sen kohta kohdalta läpi. Turvasuunnitelmaan tehtiin muutoksia Suvanto-vertaistiimin jäsenten toiveiden ja käyttäjäkokemusten perusteella. Tämä uusi versio otettiin vertaistiimin uudessa ohjelmassa käyttöön. Tämä yhdessä tehty turvasuunnitelma toimii Suvanto ry:ssä väkivaltatyön asiantuntijan työvälineenä, sekä vertaistiimin ohjelman yhtenä teemana.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Mikäli olet kiinnostunut Suvanto-vertaistiimin toiminnan käynnistämisestä, voit olla yhteydessä Suvanto ry:n.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Vahvistanut Suvanto-vertaistiimin luottamuksellista ilmapiiriä ja vertaistuen toimivuutta. 

Kansikuva
Turvallisen vanhuuden puolesta-Suvanto ry

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Kohderyhmä