Suvanto-vertaistiimin toiminnan tavoitteena on ikääntyvien lähisuhdeväkivallan ilmiön käsittely ja löytää sitä kautta keinoja tiimin jäsenille väkivallan haasteisiin. Suvanto-vertaistiimi on ammatillisesti ohjattu oppimiseen ja vertaistukeen perustuva tiimi. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Suvanto-vertaistiimin malli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Suvanto-vertaistiimin toiminnan tavoitteena on ikääntyvien lähisuhdeväkivallan ilmiön käsittely ja löytää sitä kautta keinoja tiimin jäsenille väkivallan haasteisiin. Suvanto-vertaistiimi on ammatillisesti ohjattu oppimiseen ja vertaistukeen perustuva tiimi. 

Toteutuspaikka
Turvallisen vanhuuden puolesta-Suvanto ry
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Helsinki
Vantaa
Toimintamallin rahoittaja
Ei erillisrahoitusta

Luotu

12.05.2023

Viimeksi muokattu

26.05.2023
Toimintaympäristö **

Suvanto ry on valtakunnallinen järjestö, jonka tarkoituksena on toimia ikääntyviin kohdistuvan lähisuhdeväkivallan haittojen poistamiseksi. Suvanto ry toiminnan tarkoituksena on ikääntyneiden luottamuksellisissa suhteissa tapahtuvan kaltoinkohtelun ja väkivallan ehkäiseminen sekä näitä ilmiöitä kohdanneiden ikääntyneiden auttaminen. Autamme kaltoinkohtelun ja väkivallan kaikkia osapuolia. Kuitenkin yhteiskunnan panostus ikääntyvien lähisuhdeväkivallan torjuntaan on tällä hetkellä täysin riittämätöntä, siksi tulee lisätä rahoitusta ja sitä kautta mahdollistaa ikääntyvien kanssa tehtävä väkivaltatyö.

Suvanto ry:ssä on pitkät perinteet ryhmätoiminnan järjestämisestä ikääntyneille väkivallan kokijoille ja sen positiivista vaikutuksista asiakkaisiin. Mahdollistamme jatkossa palveluiden käyttäjien osallisuuden kehitystyössä, että palvelut vastaisivat mahdollisimman hyvin asiakkaiden tarpeisiin. Kevään 2023 aikana Helsingin ja Vantaan Suvanto-vertaistiimeissä on kehitetty uutta Suvanto-vertaistiimin mallia kokijoille, joka on jatkumo aiemmalle Suvanto ry:n ryhmätoiminnalle.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Suvanto-vertaistiimin jäsenillä on kaikilla omakohtainen lähisuhdeväkivallan kokemus. 

Esimerkki osallistamisesta ja yhteiskehittämisestä. Suvanto-vertaistiimissä katsottiin Suvanto ry:n aiempaa turvasuunnitelmaa ja kävimme sen kohta kohdalta läpi. Turvasuunnitelmaan tehtiin muutoksia Suvanto-vertaistiimin jäsenten toiveiden ja käyttäjäkokemusten perusteella. Tämä uusi versio otettiin vertaistiimin uudessa ohjelmassa käyttöön. Tämä yhdessä tehty turvasuunnitelma toimii Suvanto ry:ssä väkivaltatyön asiantuntijan työvälineenä, sekä vertaistiimin ohjelman yhtenä teemana.

Kansikuva
Turvallisen vanhuuden puolesta-Suvanto ry

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Being developed

Kohderyhmä