Tehostamo on järjestöjen yleishyödyllisten tukipalveluiden yhteistyöhön ja neuvomiseen kehitetty sovellus. Maksuton sovellus toimii sekä mobiiliversiona että selaimessa. Tehostamo perustuu vastavuoroisuuteen – voit auttaa sekä saada apua. Ota applikaatio käyttöösi.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Tehostamo-applikaatio
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tehostamo on järjestöjen yleishyödyllisten tukipalveluiden yhteistyöhön ja neuvomiseen kehitetty sovellus. Maksuton sovellus toimii sekä mobiiliversiona että selaimessa. Tehostamo perustuu vastavuoroisuuteen – voit auttaa sekä saada apua. Ota applikaatio käyttöösi.

Toteutuspaikka
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yleishyödyllisen toiminnan tukipalveluissa mobiiliversiona tai verkkoselaimella. Julkaistu 3.11.2021.
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Toimintamallin rahoittaja
Ei erillisrahoitusta
Toimintamallin kokonaisuus
Liitteet ja linkit

Tekijä

Ilona Rantala

Luotu

28.10.2021

Viimeksi muokattu

02.12.2021
Ratkaisun perusidea **

Tehostamo on järjestöjen yleishyödyllisten tukipalveluiden yhteistyöhön ja neuvomiseen kehitetty sovellus. Sovellus on maksuton ja helppokäyttöinen. Sovelluksen voi ladata Play-kaupasta sekä App storesta, minkä lisäksi Tehostamo toimii myös selaimella. Lataamisessa täytyy huomata, että ladattava sovellus on Workpilots-sovellus, jonka sisällä kirjaudutaan Tehostamon käyttäjäksi.

Tehostamon käyttäminen perustuu vastavuoroisuudelle sekä tukitoimintojen vertaistuelle. Sovelluksessa on mahdollista saada sekä tarjota apua ­­­– sovelluksessa on mahdollista toimia molemmissa rooleissa, tehtävien tilaajana sekä tekijänä. Tilaaja voi luoda tehtäviä erilaisten tukitoimintokategorioiden sisälle. Kategorioita ovat muun muassa viestintä, kirjanpito, talous, saavutettavuus sekä kiinteistöasiat. Kaikki olemassa olevat kategoriat voi nähdä sovelluksesta.

Tehtävien luominen

Yllä mainittujen kategorioiden tehtäviä voi luoda julkisiksi. Tällöin tilaaja saa aina valita tehtäviensä tekijän/tekijät lyhyen hakemuksen perusteella. Tehtäviä voi luoda avoimien tehtävien lisäksi vain tietylle kohderyhmälle. Kohderyhmä voi olla esimerkiksi saman järjestön sisäinen ryhmä tai joukko järjestön vapaaehtoisia. Kohderyhmä luodaan tilaajanäkymästä. Ryhmälle luodaan nimi sekä ryhmäkoodi, jota voidaan hyödyntää rooleja vaihdettaessa. Oleellista on tietää kohdennettuja tehtäviä suunnitellessa, että tilaaja valitsee ryhmän jäsenet lisäämällä heidät sähköpostiosoitteilla ryhmään. Tehtävän luomisessa kohdennetulle ryhmälle tilaaja luottaa ryhmän toimintaan tietäen tekijät sekä tekijöiden osaamispaletin.  

Tehtävän luomisen ja tekemisen jälkeen molemmat osapuolet saavat sekä antavat palautetta tehtävästä, aikataulusta ja prosessista. Palaute auttaa järjestöjä kehittämään omia tukitoimia ja luomaan vertaistukiverkostoja. Tehostamon chat-toiminnon kautta voi pitää yhteyttä tekijöiden ja tilaajien välillä.

Datan kerääminen

Käyttäjän luominen Tehostamoon on yksinkertaista. Rekisteröityessä kirjoitetaan perustietoja sovellukseen, jonka jälkeen on mahdollista täydentää omaa profiilia esimerkiksi työnäytteillä (Youtube, Vimeo), ansioluettelolla sekä osaamisprofiililla. Tiedot sovelluksessa ovat käytössä vain tehtävien tekemisessä ja tehtävien tilaamisessa. Mahdollinen huoli tietojen päätymisestä kolmannelle osapuolelle on aiheeton.

Tehostamo on järjestöille tehokas tapa kerätä dataa tarvitusta avusta sekä mahdollisista yhteistyökuvioista. Tehostamo säilyttää tietoja siitä, kuinka monta tehtävää käyttäjä on luonut, kuka tehtäviä on tehnyt sekä millaista palautetta tehtävistä on tullut. Konkreettisesti sovellus kirjaa ylös käytetyt työtunnit, koska tehtävissä tulee määritellä tekemiseen kuluva aika, joka arvioidaan palautevaiheessa.

Tehostamisen käyttämisestä, tehtävien luomisesta sekä applikaation hyödyntämisestä lisätietoa alla olevasta linkistä:

Toimintaympäristö **

Toimintamalli on tuotettu ns. oman työn ohessa ja sen on käyttööottovaiheessa.

Järjestöjen motivaatio kehittää yhteistyötä edistää käyttööottoa. Esimerkiksi pienempien järjestöjen resurssit huomioiden, on tarkoituksenmukaista jos pienen neuvon voi kysyä Tehostamon kautta maksuttomasta tai vastavuoroisesti apua, kuin palkata järjestön ulkopuolinen konsultti tms. ratkaisemaan pulmaa.

Tarve yhteistyön kehittämiselle on olemassa. Tehosto voi olla järjestölle ensimmäinen askel.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Applikaation on sovellus, joka perustuu Workpilots -alustaan. Sovelluksen kehittämisessä on ollut mukana SOSTEn jäsenyhteisöjä.

Toimintamallin kohderyhmä on sosiaali- ja terveysjärjestöjen yleishyödyllisen toiminnan tukipalveluiden ammattilaiset ja luottamushenkilöt.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Applikaatiosta ja sen hyödystä kerrotaan SOSTEn tai sen jäsenyhteisöjen

  • webinaareissa ja tapahtumissa,
  • somessa,
  • jäsenjärjestöille tarkoitetuissa tiedotteissa ja kirjeissä.

Julkaisupäivä oli 3.11.2021.

Toimintamallin juurruttuminen vaatii oman aikansa. Marraskuussa 2021 ei osata arvioi juurtumisaikaa. Applikaatiosta saatava käyttökokemus vaikuttaa toimintamallin juurtumiseen.

Toimintamallin rahoitus on turvattu toistaiseksi. Applikaatio liittyy laajempaan kokonaisuuteen, jossa rohkaistaan järjestöjä yhteistyöhön ja löytämään uusia toimintatapoja kustannusten vähentämiseen.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Ennakkopalautteen mukaan toimintamallin arvioidaan vahvistan järjestöjen keskinäistä yhteistyötä ja osaamista.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Kirjautumalla Tehostamon käyttäjäksi, voi samalla applikaatiolla saada ja tarjota apua. Tehostamo perustuu vastavuoroisuuteen.

Tehostamon tyyppistä alustaa voisi jatkossa käyttää myös muihin vastavuroisuuteen perustuvaan toimintaan.

Kansikuva
Tehostamo-applikaation logo

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Being developed