Terapiat etulinjaan (aikuiset), Vantaan ja Keravan hyvinvointialue (RRP, P4, I1)

Toimintaa kehitetään kansallinen Terapiat etulinjaan-toimintamallin mukaisesti. Oleellista on näyttöön perustuvien ja oikea-aikaisten hoitojen lisääminen hyvinvointialueella sekä riittävä koulutus ja tuki ammattilaisille mielenterveystyön tekemiseen.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Terapiat etulinjaan (aikuiset), Vantaan ja Keravan hyvinvointialue (RRP, P4, I1)
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintaa kehitetään kansallinen Terapiat etulinjaan-toimintamallin mukaisesti. Oleellista on näyttöön perustuvien ja oikea-aikaisten hoitojen lisääminen hyvinvointialueella sekä riittävä koulutus ja tuki ammattilaisille mielenterveystyön tekemiseen.

Toteutuspaikka
Vantaan ja Keravan hyvinvointielue
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Muu EU-rahoitus
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Tekijä

Emmi Ikonen

Luotu

16.05.2024

Viimeksi muokattu

17.07.2024

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Toimintamallilla pyritään tarjoamaan lievistä ja keskivaikeista mielenterveysongelmista kärsiville aikuisille helpommin saatavilla olevia ja tehokkaampia hoitomuotoja.

Asiakkaat osallistetaan Terapiat etulinjaan- toimintamallissa vaikuttamaan omaan hoitoonsa

  • Asiakas täyttää hoitoon hakeutuessaan terapianavigaattorin, jossa oireisiin liittyvien kysymysten lisäksi kartoitetaan asiakkaan hoitomieltymyksiä ja -toiveita.
  • Jokaisella hoitokäynnillä täytetään oiremittari, jotta asiakkaan kanssa yhdessä voidaan arvioida hoidon laatua ja tehokkuutta. Hoitojaksojen aikana tapahtuvilla vastaanotoilla pyritään muutenkin palautetietoiseen työskentelyyn.
  • Hoitojaksojen viimeisellä tapaamisellä asiakas täyttää palautekyselyn.
Kansikuva
Terapiat etulinjaan VAKE

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä