Terapiat etulinjaan -toimintamalli Kainuun hyvinvointialueella

Kainuun hyvinvointialueella on otettu käyttöön kansallinen Terapiat etulinjaan -toimintamalli, jonka avulla pyritään parantamaan perustason mielenterveyspalvelujen saatavuutta ja vahvistetaan psykososiaalisten menetelmien osaamista. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Terapiat etulinjaan -toimintamalli Kainuun hyvinvointialueella
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kainuun hyvinvointialueella on otettu käyttöön kansallinen Terapiat etulinjaan -toimintamalli, jonka avulla pyritään parantamaan perustason mielenterveyspalvelujen saatavuutta ja vahvistetaan psykososiaalisten menetelmien osaamista. 

Toteutuspaikka
Kainuun hyvinvointialue
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kainuun hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Luotu

07.11.2023

Viimeksi muokattu

18.06.2024

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Terapiat etulinjaan -toimintamalli tarjoaa konkreettisia ratkaisuja mielenterveyskriisin selättämiseen ja systemaattisen tavan kehittää psykososiaalisten hoitojen prosessia. 

Terapiat etulinjaan -toimintamallin keskeiset osa-alueet ovat palvelujen porrastaminen, digitaaliset ratkaisut sekä yhteiskehittäminen.

Toimintaympäristö **

Mielenterveyden ongelmat muodostavat keskeisen, jatkuvasti pahenevan ja kaikkia maakuntia koskevan kansanterveys- ja kestävyysvajeongelman, jota koronapandemia on kärjistänyt. Mielenterveyden häiriöt ovat yleisin syy työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymiseen  sekä  sairauspäivärahan hakemiseen. Nykyinen hoitojärjestelmä ei kykene vastaamaan kysynnän kasvuun. 

Vuosina 2021–2023 mielenterveysstrategian toimeenpanon painopiste on psykososiaalisten hoitojen ottaminen käyttöön perusterveydenhuollossa ja sitä tukevan perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja yliopistosairaalan yhteistyörakenteen luominen. 

Toimintamalli tähtää siihen, että jokaisella etulinjan sote-ammattilaisella on työkaluja tukea asiakkaan mielenterveyttä. Näin varmistetaan, että ihminen saa tukea nopeasti riippumatta siitä, mistä hän hakee apua. Hanke alkoi 2020 HUSin koordinoimana Etelä-Suomen yhteistyöalueella ja laajeni kansalliseksi 2022. 

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Kohderyhmä