Turun Järjestöt 113 - kaupungin ja järjestöjen yhteistyö korona-poikkeustilan aikana

Yhteistyömalli kaupungin ja järjestösektorin yhteistyön vahvistamiseen korona-poikkeustilan aikana ja sen jälkihoidossa.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Turun Järjestöt 113 - kaupungin ja järjestöjen yhteistyö korona-poikkeustilan aikana
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Yhteistyömalli kaupungin ja järjestösektorin yhteistyön vahvistamiseen korona-poikkeustilan aikana ja sen jälkihoidossa.

Toteutuspaikka
Turun kaupungin konsernihallinto, Varsinais-Suomen Muistiyhdistys ry (JärjestöSotehanke 113)
Paikkakunta tai maakunta
Turku
Toimintamallin rahoittaja
Kunta
Toimintamallin kokonaisuus

Tekijä

Minna Rosendahl

Luotu

11.06.2020

Viimeksi muokattu

29.12.2020
Toimintaympäristö **

Turussa toimii laaja ja aktiivinen järjestökenttä. Monelta osin Turun kaupungin ja järjestöjen välinen yhteistyö on perustunut yksittäisten toimialojen ja henkilöiden vastuulle. Tiiviimmän yhteistyön saavuttamiseksi tavoitteena on ollut selkeyttää kaupungin ja järjestöjen välistä yhteistyötä luomalla yhdenmukaiset toimintatavat ja avustuskäytännöt.

Kevään 2020 koronatilanne ja poikkeusolot korostivat tarvetta yhteistyön nopealle tiivistämiselle. Kaupunki ei yksinään pystynyt vastaamaan kuntalaisten lisääntyneeseen tiedon ja tuen tarpeeseen. Järjestöjen tarjoama matalan kynnyksen tuki, sekä tieto ns. hiljaisista signaaleista on erityisen tärkeässä asemassa palveluiden kehittämisessä, sekä koordinoinnissa.

Järjestökentän laajuudesta johtuen tarvittiin kaupungin yhteistyökumppaniksi kokenut toimija, jolla on laajat kontaktiverkostot. JärjestöSotehanke 113 on hanke, jossa Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ja Turun Kaupunkilähetys ovat mukana osahankkeilla ja kokonaisuutta koordinoi ja hallinnoi Varsinais-Suomen Muistiyhdistys. Hanke on vuosien aikana tehnyt vahvaa yhteistyötä lukuisten sote-järjestöjen kanssa ja sillä on toimivat viestintäyhteydet myös suureen määrään Turun kaupungin alueella toimivien sote-järjestöjen ja hyvinvointia ja terveyttä edistävien tahojen kanssa.

Tiivistetyn yhteistyön keskeinen tarkoitus on luoda käytäntöjä, joilla saadaan järjestöjen, yhdistysten ja seurakunnan tarjoamat palvelut esiin ja täydentämään kaupungin tarjoamia palveluita poikkeusoloissa ja sen jälkihoidossa. Yhteistyöllä luodaan kanavia järjestöjen ja kaupunkilaisten tarpeiden kuulemiseen sekä yhteisiä keinoja niiden ratkaisemiseen.

 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kaupunkilaisten ja järjestöjen tarpeiden ja huolenaiheiden näkyväksi tekeminen, tunnistaminen ja kokoaminen ovat toiminnan tärkeitä tavoitteita. Turun järjestöt 113 kokoaa jatkuvan keruun periaatteella järjestöiltä sähköisen linkin avulla huolia, huomioita ja hiljaisia signaaleja kaupunkilaisten arjesta. Saman linkin kautta on myös mahdollista tehdä ratkaisuehdotuksia nousseihin huoliin tai havaintoihin. Sähköisen linkin kautta tulleet vastaukset toimitetaan viikoittain Turun kaupungin järjestötiimille, joka vastaa viestien jatkokäsittelystä. Tuloksia hyödynnetään myös JärjestöSotehanke 113:n avulla, joka välittää tietoa alueen sote-järjestöille niiden toiminnan tarvelähtöisyyden kehittämisen tueksi.

Järjestötiimissä hiljaiset signaalit käsitellään kerran viikossa. Signaaleja läpi käytäessä kartoitetaan mitä asian hyväksi ollaan jo tekemässä, mitä sille voitaisi tehdä ja ketkä työskentelevät asian parissa. Tämän jälkeen signaalit toimitetaan ratkaisuehdotuksineen ja mahdollisine kysymyksineen asian parissa työskenteleville henkilöille jatkotoimenpiteitä varten.

Järjestöille suunnatulla sivulla osoitteessa turku.fi/jarjestoyhteistyo on koottu tietoa hiljaisten signaalien aiheisiin liittyen.

Kansikuva
Turun järjestöt 113 -kuva

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Ilmiöt

Kohderyhmä