Iisalmen työkykykoordinaattori, Kelan työkykyneuvoja, sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöt sekä TE-palveluiden/työllisyyspalveluiden asiantuntija muodostavat monialaisen ja -ammatillisen yhteistyötiimin osatyökykyisen työttömän henkilön työkyvyn tueksi.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Työkyvyn tuen tiimi / Iisalmi
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Iisalmen työkykykoordinaattori, Kelan työkykyneuvoja, sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöt sekä TE-palveluiden/työllisyyspalveluiden asiantuntija muodostavat monialaisen ja -ammatillisen yhteistyötiimin osatyökykyisen työttömän henkilön työkyvyn tueksi.

Toteutuspaikka
Iisalmen kaupunki ja Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä
Paikkakunta tai maakunta
Iisalmi
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Luotu

11.06.2021

Viimeksi muokattu

25.08.2021
Ratkaisun perusidea **

Työkykytiimin tavoitteena on laatia asiakkaalle TYÖKYVYN TUEN SUUNNITELMA, jossa

- kuvataan asiakkaan lähtötilanne

 • osatyökykyisyys voi olla fyysistä, psyykkistä, sosiaalista tai kognitiivista laatua
 • hyödynnetään monialaista/-toimijaista/-ammatillista verkostoa ja asiakkaan omaa näkemystä (= yhteistoimijuus)
  • asiakkaan vahvuudet ja voimavarat sekä haasteet

- laaditaan tavoitteet

 • henkilölähtöinen ajattelu: asiakkaan tavoite/tavoitteet tärkeät, niin työelämään kuin henkilökohtaiseen elämään liittyen (tukevat toisiaan)
 • päätavoitteen lisäksi osa-/välitavoitteet

- hyödynnetään palveluita, keinoja ja etuuksia

 • dynaaminen prosessi eli suunnitelma voi muuttua tilanteen mukana
 • kaikki verkoston toimijat mukana; tietojensiirto tärkeää
 • ideaalitilanteessa asiakkaalla henkilökohtainen budjetti, joka turvaa palvelut joka tilanteessa

- kuvataan toimeenpano ja aikataulu

 • oikea-aikaisuus ja realistinen aikataulu

- määritellään roolit, vastuut ja koordinointi sekä seuranta

 • kokonaisvastuullisena asiakasvastaava
 • check pointit sovittava

- sovitaan suunnitelman säilyttämisestä sekä siitä, kuka suunnitelmaa pääsee tarkastelemaan

 • ideaalitilanteessa käytössä yhteinen tietojärjestelmä; ideaalitilannetta odotellessa manuaaliversio käytössä
Kansikuva
Iisakki - Iisalmen työkykytiimi logo

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Being developed

Aihealueet

Monialaisuus Moniammatillisuus Osatyökykyisyys Toimintakyky Työkyky

Ilmiöt

Ei liity ilmiöön

Kohderyhmä

Työttömät