Päätösten vaikutusten ennakkoarviointi (EVA) on tapa arvioida etukäteen, miten valmistelussa oleva päätös vaikuttaisi erilaisten ihmisryhmien elämään. Vaikutusten ennakkoarviointi tehdään osana päätöksen valmisteluprosessia.

 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Vaikutusten ennakkoarviointi
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Päätösten vaikutusten ennakkoarviointi (EVA) on tapa arvioida etukäteen, miten valmistelussa oleva päätös vaikuttaisi erilaisten ihmisryhmien elämään. Vaikutusten ennakkoarviointi tehdään osana päätöksen valmisteluprosessia.

 

Toteutuspaikka
Organisaatiot, joista tehdään eri ihmisryhmiin vaikuttavia päätöksiä, kuten kunnat, sairaanhoitopiirit, maakunnat ja ministeriöt
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Toimintamallin rahoittaja
Ei erillisrahoitusta
Liitteet ja linkit

Luotu

11.03.2020

Viimeksi muokattu

04.10.2021
Ratkaisun perusidea **

Päätösten vaikutusten ennakkoarviointi (EVA) on tapa arvioida etukäteen, miten valmistelussa oleva päätös vaikuttaisi erilaisten ihmisryhmien elämään. Erilaisten vaihtoehtojen käsittely ja vaikutusten jäsentäminen auttaa hahmottamaan tulevaa. Vaikutusten ennakkoarviointi tehdään osana päätöksen valmisteluprosessia.

Tietyn päätöksen eri ratkaisuvaihtoehtojen vaikutuksia arvioidaan eri ihmisryhmiin, organisaatioon, ympäristöön ja talouteen. Vaikutuksia voi tarkastella taulukkomuodossa, jossa kullekin riville tulee kuvaus yhdestä vaikutuksesta ja jossa kullakin sarakkeella on yksi ratkaisuvaihtoehto.

Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi on sateenvarjokäsite esimerkiksi seuraaville arvioinneille:

 • Lapsivaikutusten arviointi
 • Mielenterveysvaikutusten arviointi
 • Sukupuolivaikutusten arviointi
 • Terveysvaikutusten arviointi
 • Sosiaalisten vaikutusten arviointi
 • Yhdenvertaisuusvaikutusten arviointi
 • Kielellisten vaikutusten arviointi
Toimintaympäristö **

Monissa laeissa edellytetään vaikutusten ennakkoarviointia. Esimerkiksi

 • terveydenhuoltolaki (11§) velvoittaa arvioimaan ennalta päätösten vaikutuksia ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin  
 • tasa-arvolaki (4§) velvoittaa arvioimaan ennalta päätösten sukupuolivaikutuksia
 • YK:n lasten oikeuksien sopimus (3 artikla) edellyttää, että lapsia koskevissa päätöksissä harkitaan ensisijaisesti lapsen etua

Lisäksi THL:n nettisivuilla on kuvattu muita hyötyjä, joita ennakkoarvioinnin käytöstä koituu eri ihmisryhmille, päättäjille ja taloudelle.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kun kunnassa, sote-keskuksessa, maakunnassa tai muussa organisaatiossa arvioidaan ennalta tietyn päätöksen vaikutuksia eri ihmisryhmiin, on eri toimijoilla omat tärkeät roolinsa:

–Päättäjä: vaadi ennakkoarviointia, varmista resurssi

–Valmistelija: kysy sisältöasiantuntijoilta apua

–Työntekijä: tuota tietoa päätöksenteon avuksi

–Järjestö: vaadi ennakkoarviointia, osallistu keskusteluun, tuota tietoa päätöksenteon…

–Kuntalainen: vaadi…, osallistu…, tuota tietoa…

 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Jokaisen organisaation, kuten kunnan, sote-keskuksen tai maakunnan täytyy tehdä linjaus siitä, milloin vaikutusten ennakkoarviointia käytetään. Linjaus vastaa seuraaviin kysymyksiin:

 • Tehdäänkö ennakkoarviointi kaikista päätöksistä?
 • Milloin ennakkoarviointi tehdään automaattisesti?
 • Milloin ennakkoarviointi tehdään harkinnan mukaan?
 • Kuinka laajoja ennakkoarvioinnit ovat?

Linjaus auttaa ennakoimaan ja suunnittelemaan työmäärää. Siksi sen kannattaa olla tarpeeksi konkreettinen. On hyvä esimerkiksi määritellä, kuka vastaa prosessista ja ketkä siihen osallistuvat. THL:n nettisivuilla on ohjeita ja esimerkkejä ennakkoarvioinnin käyttöönotosta.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Jotta ennakkoarviointi toteutuisi, se vaatii organisaatiossa kolmenlaisten arvojen yhtäaikaisen toteutumisen (Hanna Pulkkinen, Seurakuntaopisto):

 • Ennakkoarvioinnin arvot ja näkökulma (kuten halutaanko aidosti etukäteen kuvata vaikutuksia ja verrata vaihtoehtoja) ja
 • Organisaation arvot (kuten halutaanko aidosti hyvää valmistelua ja läpinäkyvää päätöksentekoa) ja
 • Arvioitavan vaikutusteeman arvot (kuten lapsen tai iäkkään aito arvostus ja kiinnostus ja halu parantaa ko ihmisryhmän hyvinvointia)

 

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Vaikutusten ennakkoarvioinnista on olemassa useita oppaita, tutkimuksia ja selvityksiä sen eri sovellusten nimillä.

Kansikuva
Päätösten vaikutusten ennakkoarviointi on tapa arvioida etukäteen, miten valmistelussa oleva päätös vaikuttaisi erilaisten ihmisryhmien elämään.

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Kohderyhmä