Väkivallasta turvallisuuteen - lähisuhdeväkivallan ehkäisyn toimintamalli, Etelä-Pohjanmaan HVA (RRP, P4, I1)

Toimintamalli sisältää koulutukset sote-ammattilaisille lähisuhdeväkivallasta, puheeksi ottamisesta ja palveluohjauksesta, oppaan sekä toimintaohjeet lähisuhdeväkivallan tullessa ilmi. Toimintamalliin kuuluu konsultaatiomahdollisuus ammattilaisille.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Väkivallasta turvallisuuteen - lähisuhdeväkivallan ehkäisyn toimintamalli, Etelä-Pohjanmaan HVA (RRP, P4, I1)
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamalli sisältää koulutukset sote-ammattilaisille lähisuhdeväkivallasta, puheeksi ottamisesta ja palveluohjauksesta, oppaan sekä toimintaohjeet lähisuhdeväkivallan tullessa ilmi. Toimintamalliin kuuluu konsultaatiomahdollisuus ammattilaisille.

Toteutuspaikka
Etelä-Pohjanmaa, Hyvinvoiva Etelä-Pohjamaa-hanke
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Muu EU-rahoitus
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Tekijä

Meri Ala-Huikku

Luotu

11.05.2023

Viimeksi muokattu

22.03.2024
Ratkaisun perusidea **

Toimintamallin perusideana on lisätä sote-ammattilaisten tietoutta lähisuhdeväkivallasta, muuttaa lähisuhdeväkivaltaan liittyviä asenteita ja purkaa väkivallan kokijoiden häpeää. Lähtökohtana toimintamallille toimii se, että lähisuhdeväkivallan kokijoita, tekijöitä ja todistajia kohdataan kaikissa hyvinvointialueen palveluyksiköissä; jokaisella on oltava perustieto ilmiöstä sekä sen puheeksi ottamisesta. Väkivaltatyö kuuluu kaikille. 

Toimintamallin taustalla toimii tutkittu tieto lähisuhdeväkivallan kokijoiden asemasta palveluviidakossa, lähisuhdeväkivallan kustannuksista sekä ilmiön yleisyydestä. Lisäksi väkivaltaa käyttäneille yritetään löytää entistä paremmin oikeita palveluita, että väkivallan kierre saadaan katkaistua. 

Toimintaympäristö **

THL on vuonna 2022 julkaissut "Ohjeet kunnille ja hyvinvointialueille lähisuhdeväkivallan ehkäisyn koordinaatiorakenteiden ja lähisuhdeväkivallan vastaisen toiminnan järjestämiseksi". Kehittämistyötä on Etelä-Pohjanmaalla aloitettu THL:n ohjeistuksen sekä THL:n valtakunnallisen lähisuhdeväkivallan vastaisen verkoston ohjaamana. 

Hyvinvoiva Etelä-Pohjanmaa-hankkeessa aloitti kehittäjäsosiaalityöntekijä/väkivaltatyön koordinaattori maaliskuussa 2023. Uusi hyvinvointialue oli vasta muutaman kuukauden ikäinen. 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Vuoden 2023 aikana, väkivaltatyön koordinaattori kohtasi noin 1 400 ammattilaista ja sote-alan opiskelijaa. Lähisuhdeväkivalta-koulutuksia järjestettiin 21 ja konsultaatiopuheluita tuli elo-joulukuun 2023 aikana 28. Ammattilaisilla on lisääntynyt ymmärrys riskinarviointivelvoitteesta, lähisuhdeväkivallan ilmiöstä ja esiintyvyydestä. Työ on vielä kesken, mutta ammattilaiset ovat löytäneet erinomaisesti konsultaation kautta uusia näkökulmia ja palveluita asiakkaiden auttamiseksi. 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Hankkeen aikana hyvinvointialueen palveluyksiköihin on tarjottu peruskoulutusta lähisuhdeväkivallan ilmiöön, tunnistamiseen, puheeksi ottamiseen ja palveluohjaukseen liittyen. Väkivaltatyön koordinaattori on kouluttanut henkilöstöä itse. Koulutustilaisuudet ovat olleet tunnin mittaisia. Koulutuksista saatu palaute on ollut positiivista. Koulutuspalautteet on kerätty Webropol-kyselyllä.

Koulutuksiin on luotu erilaisia PowerPoint-paketteja, jotka ovat tiedoltaan ajantasaisia. 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Etelä-Pohjanmaalle on muodostettu lähisuhdeväkivallan ehkäisyn koordinaatiorakenne sekä verkostoja, jotka pureutuvat käytännön tasolla lähisuhdeväkivaltaan ilmiöpohjaisesti ja ratkaisukeskeisesti. 

Ammattilaiset ovat saaneet perustietoa lähisuhdeväkivallasta, heille on kirjoitettu opas lähisuhdeväkivallan tunnistamiseen, puheeksi ottamiseen ja palveluohjaukseen sekä toimintaohjeita, jotka toimivat työskentelyä ohjaavina. Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueella on myös toimiva konsultaatiorakenne väkivaltakysymyksiin. 

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Toimintamallin rakentaminen ja soveltaminen vaatii kokopäiväisen koordinaattorin palkkaamista ja työn jatkuvuutta. Toimintamalli on sovellettavissa hyvinvointialueen tai kunnan organisaatioon sellaisenaan. Toimintamalli vaatii kuitenkin koulutusten ja konsultaatioiden osalta asiantuntemusta koordinaattorilta lähisuhdeväkivallasta. 

Kansikuva
Väkivallasta turvallisuuteen - Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn toimintamalli

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Ilmiöt