Väkivalta, päihteet ja talous puheeksi koulutuskokonaisuus Keski-Pohjanmaalla vuonna 2023

Väkivalta, päihteet ja talous puheeksi koulutukset järjestettiin vuonna 2023 Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueella  toimiville SOTE-ammattilaisille. Koulutukset toteutettiin pienryhmäluentoina usean paikallisen hankkeen yhteistyönä. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Väkivalta, päihteet ja talous puheeksi koulutuskokonaisuus Keski-Pohjanmaalla vuonna 2023
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Väkivalta, päihteet ja talous puheeksi koulutukset järjestettiin vuonna 2023 Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueella  toimiville SOTE-ammattilaisille. Koulutukset toteutettiin pienryhmäluentoina usean paikallisen hankkeen yhteistyönä. 

Toteutuspaikka
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Muu rahoittaja

Tekijä

Noora Syrjälä

Luotu

07.06.2023

Viimeksi muokattu

21.12.2023

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Väkivalta, päihteet ja talous puheeksi- koulutuksen avulla on tarkoitus antaa SOTE-alan työntekijöille apua haastavina koettujen teemojen puheeksi ottoon. Kokemusasiantuntijan näkökulma vielä syventää ja laajentaa ammattilaisten antamaa näkökulmaa. Koulutuksessa on ollut asiantuntijoina väkivaltatyön, päihdetyön sekä aikuissosiaalityön asiantuntija kokemusasiantuntijan lisäksi. Lisäksi yksi hanketyöntekijä on toiminut koulutusta koordinoivana ja järjestelyjä tekevänä tahona. Tilat ja kahvitukset koulutuksiin kilpailutettiin.

Koulutusaamupäivät rakennettiin siten, että jokainen päivä alkaa aamukahveilla, jonka jälkeen osallistujille on esitelty koulutuksen asiantuntija sekä annettu lyhyt yleisinfo puheeksi otosta. Tämän jälkeen osallistujat kuulivat  teemojen puheeksi otosta aina n. 45min /aihealue eli koulutuksen pituudeksi tuli kahvitaukoineen keväällä 3,5h ja syksyllä kokemusasiantuntijan puheenvuorojen kanssa 4,5h. Koulutuksen tyyli pidettiin hyvin avoimena ja keskustelevana. 

Kokkolan päivässä osallistujia oli yli 40 joten osallistujat jaettiin pienempiin ryhmiin. Jokainen puheeksi oton teema käytiin läpi asiantuntijoiden johdolla hyödyntäen mm. videoita. Päivän lopuksi pidettiin yhteinen lyhyt purku mitä päivästä jäi mieleen.

 

Toimintaympäristö **

Erilaisissa SOTE-palveluissa kohdataan ihmisiä, joilla voi olla hyvin laajoja haasteita elämän eri osa-aluilla. Monesti haasteet päihteisiin, läheisväkivaltaan ja taloushaasteisiin ovat linkittyneet asiakkaiden elämässä.  Puheeksi ottoa tarvitaan, jotta erilaiset haasteet voidaan tunnistaa ja asiakasta voidaan lähteä auttamaan oikeiden palveluiden piiriin. SOTE-alalla on kuitenkin  paljon vaihtuvuutta työntekijöissä ja työssä hallittavat osaamisalueet ovat aina vain laajempia. Säännöllistä puheeksi oton koulutusta sekä tietoa erilaisista ilmiöistä tarvitaan säännöllisesti, jotta asiakkaat voivat saada oikea-aikasta ja riittävää palvelua tarvitsemiinsa haasteisiin.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Koulutuksen kohderyhmänä ovat SOTE-alalla toimivat ammattilaiset. Syksyn koulutuspäivässä mukana kokemusasiantuntija.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Oli tärkeää, että puheeksi oton koulutuksia järjestettäisiin jatkossakin säännöllisesti Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueella. Soitessa on tehty aloite ennaltaehkäisevän työn koordinaattorin saamiseksi, johon PÄKÄ-hankkeen aluetyöryhmä on tehnyt puoltavan kannan oton. Ennaltaehkäisevän työn koordinaattorin työnä olisi esim. säännöllisten koulutusten järjestämisestä huolehtiminen. Säännöllisen kouluttamisen myötä erilaiset teemat pysyvät paremmin mielessä sekä toistuvissa koulutuksissa pystytään aina jakamaan uusinta tietoa koulutuksiin osallistuville.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Saadun palautteen perusteella puheeksi oton koulutusaamupäivät koettiin hyödyllisiksi ja niistä koettiin saaneen apua omaan asiakastyöhön. Kevään koulutuspäivään kokemusasiantuntijan saaminen ei onnistunut ja tätä kevään palautekyselyissä toivottiin jatkossa. Syksyn koulutuspäivään kokemusasiantuntijan mukaan saaminen onnistui.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Tätä toimintamallia voi hyödyntää jokaisella hyvinvointialueilla ja erilaisten teemojen kanssa toteutettavaksi.

Kansikuva
Väkivalta, päihteet ja talous puheeksi

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Kohderyhmä