Vantaa–Kerava-sote - asukkaan asialla: Monialainen toimintamalli

Toimintamallissa työskennellään moniammatillisesti terveysasemalla. Tavoitteena on tarjota sosiaali- ja terveyspalveluita monialaisia palveluita tarvitseville asiakkaille yhden luukun-periaatteella.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Vantaa–Kerava-sote - asukkaan asialla: Monialainen toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamallissa työskennellään moniammatillisesti terveysasemalla. Tavoitteena on tarjota sosiaali- ja terveyspalveluita monialaisia palveluita tarvitseville asiakkaille yhden luukun-periaatteella.

Toteutuspaikka
Korson terveysasema, Vantaa.
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Uusimaa
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Tekijä

Matti Keponen

Luotu

01.09.2022

Viimeksi muokattu

17.02.2023
Ratkaisun perusidea **

Tarjota sote palvelut monialaisia palveluita tarvitseville samasta paikasta. Ammattilaiset ovat sijoittuneet samaan työyksikköön omana tiiminä, jolloin yhteistyö on helppoa asiakkaan asioiden hoitamiseksi. Tavoitteena on hoidon koordinoinnin sujuvoituminen, saatavuuden parantuminen ja jatkuvuuden turvaaminen.

Toimintaympäristö **

Väestön rakenne Vantaa-Keravalla on muutoksessa. Suurimpia muutoksia ovat runsas vieraskielisten osuus, työttymyyden kasvu ja ikääntyminen. Nykytila kartoituksen mukaan Vantaa-Keravalla palvelut ovat siiloutuneet ja asiakkaat joutuvat hakemaan palvelut useasta eri toimipisteestä. Työtä ohjaa myös sote uudistuksen tavoitteet liittyen sote integraatioon.   

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Monialaisen toimintamallin asiakkaita ovat paljon palveluita tarvitsevat asiakkaat. He tarvitsevat monialaisia palveluita ja palveluiden tarve runsasta, säännöllistä ja pitkäkestoista. He ovat itse halukkaita ja motivoituneita tulemaan moniammatilliseen tiimiin. ​Huomioitava asiakas, jolla tarve monialaisille palveluille, mutta käyntejä vähän.
Asiakasymmärrystä on kerrytetty kansallisen tutkimuksiin tutustumalla, keitä paljon palveluita tarvitsevat asiakkaat ovat. Kehittämistyön alkuvaiheessa Vantaa-Keravan asukkaille tehtiin avoin kysely monialaiseen toimintamalliin liittyen.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Pilotointiin henkilöstö on rekrytoitu Vantaa-Keravan sote hankkeen kautta ajalle 1.8-31.12.22 kokopäiväiseen työhön. Ammattiosaaminen on huomioitu rekrytoinneissa. Henkilöstöä perehdytetään toimintamalliin. Jatkossa tarkoituksena tarjota monialaiseen työskentelyyn koulutusta. Muuta henkilökuntaa informoidaan mallista ja perehdytetään sen toimintaan, jolla pyritään levittämään ja juurruttamaan toimintatapaa laajemmin.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Kesken.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Kesken.

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä