Vantaa–Kerava-sote - asukkaan asialla: Segmentointi Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella

Terveyspalveluiden ja sosiaalihuollon yhteinen asiakkuussegmentointimalli. Mallin tarkoituksena on tukea henkilöstöä ohjaamaan asiakasta tarvittavien palveluiden piiriin.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Vantaa–Kerava-sote - asukkaan asialla: Segmentointi Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Terveyspalveluiden ja sosiaalihuollon yhteinen asiakkuussegmentointimalli. Mallin tarkoituksena on tukea henkilöstöä ohjaamaan asiakasta tarvittavien palveluiden piiriin.

Toteutuspaikka
Vantaan aikuissosiaalityö ja Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen terveydenhuollonpalvelut, Korson terveysasema
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Uusimaa
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Tekijä

Matti Keponen

Luotu

05.05.2022

Viimeksi muokattu

20.12.2023
Ratkaisun perusidea **

Pohjana Uusimaa 2019 segmentoinnin nelikenttä malli, joka perustuu Koivuniemi ym. 2014 jaotteluun. Mallissa määritellään asiakkaan arjessa pärjäämisen kyvykkyys sekä terveys- ja hyvinvointiriskien määrä suhteessa palveluiden tarpeeseen. 

Mallissa asiakkuudet jaotellaan satunnaisesti palveluja tarvitseviin ja paljon palveluita tarvitseviin palveluiden tarpeiden mukaisesti. Satunnaisesti palveluja tarvitsevien alle kuuluvat omatoimi- ja tukiasiakkuudet. Paljon palveluja tarvitsevien alle kuuluvat yhteistyö- ja huolenpitoasiakkuudet. 

 

Toimintaympäristö **

Lainsäädännön muuttuessa hoitotakuu lyhenee 14 vrk ja segmentointimallin tarkoituksena on tukea hoitotakuun toteutumista. 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmänä ovat sote-ammattilaiset. Eri ammattiryhmät ovat olleet mukana työryhmätyöskentelyssä ja tuottaneet tietoa asiakasymmärryksestä. 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Käyttöönotosta ei ole sovittu. Segmentoinnin kehittäminen jatkuu osana VAKEn kehittämistyötä. 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Pilotoinnin huomiona on ollut, että segmentointimallia ei voida Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella toteuttaa sellaisenaan. Mallin kuvaus on liian pitkä työkaluksi arjessa. Tämän vuoksi kehitettiin asiakkuuksien tunnistamisen opas helpottamaan tunnistamista paljon palveluita tarvitsevien asiakkaiden osalta.

Segmentoinnin käyttöönoton osalta ei ole linjausta. Segmentointi vaatii jatkotyöstöä ja pohdintaa erilaisten segmentointityökalujen välillä. 

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Segmentointimalli soveltuu hyvin kaikille kohderyhmille ja toimintaympäristöihin. Moniammatillisen työryhmän pilotissa Korson terveysasemalla on huomattu, että segmentoinnin avulla sinne ohjautui asiakkaita terveydenhuollosta, aikuissosiaalityöstä, kuntoutuksesta, mielenterveyspalveluista sekä työkykykoordinaattorilta. Heille tehtiin tunnistamisen tueksi lyhyt asiakkuuksien tunnistamisen opas, joka toimi arjessa ja auttoi henkilöstöä pilottiin ohjaamisessa paljon palveluita tarvitsevien asiakkaiden kohdalla.

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Kohderyhmä