Vantaa–Kerava-sote - asukkaan asialla: Segmentointi Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella

Terveyspalveluiden ja sosiaalihuollon yhteinen asiakkuussegmentointimalli. Mallin tarkoituksena on tukea henkilöstöä ohjaamaan asiakasta tarvittavien palveluiden piiriin.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Vantaa–Kerava-sote - asukkaan asialla: Segmentointi Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Terveyspalveluiden ja sosiaalihuollon yhteinen asiakkuussegmentointimalli. Mallin tarkoituksena on tukea henkilöstöä ohjaamaan asiakasta tarvittavien palveluiden piiriin.

Toteutuspaikka
Vantaan aikuissosiaalityö
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Uusimaa
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Tekijä

Matti Keponen

Luotu

05.05.2022

Viimeksi muokattu

05.09.2022
Ratkaisun perusidea **

Pohjana Uusimaa 2019 segmentoinnin nelikenttä malli, joka perustuu Koivuniemi ym. 2014 jaotteluun. Mallissa määritellään asiakkaan arjessa pärjäämisen kyvykkyys sekä terveys- ja hyvinvointiriskien määrä suhteessa palveluiden tarpeeseen. 

Mallissa asiakkuudet jaotellaan satunnaisesti palveluja tarvitseviin ja paljon palveluita tarvitseviin palveluiden tarpeiden mukaisesti. Satunnaisesti palveluja tarvitsevien alle kuuluvat omatoimi- ja tukiasiakkuudet. Paljon palveluja tarvitsevien alle kuuluvat yhteistyö- ja huolenpitoasiakkuudet. 

 

Toimintaympäristö **

Lainsäädännön muuttuessa hoitotakuu lyhenee 7 vrk ja segmentointimallin tarkoituksena on tukea hoitotakuun toteutumista. 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmänä ovat sote-ammattilaiset. Eri ammattiryhmät ovat olleet mukana työryhmätyöskentelyssä ja tuottaneet tietoa asiakasymmärryksestä. 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Käyttöön viemistä ei ole vielä suunniteltu systemaattisesti.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Ei ole vielä tehty.

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Kohderyhmä