Sekä vahvan psykiatrisen tuen että vaativan sijaishuollon laitoshoidon tarpeessa oleville nuorille osasto tai yksikkö, joka pystyisi vastaamaan mahdollisimman laajasti molempiin tarpeisiin niin, ettei nuorta tarvitsisi  lähettää eteenpäin paikasta toiseen.

Kirjallinen mallinnus

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Yhteisasiakkuusosasto (lastensuojelu)
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Sekä vahvan psykiatrisen tuen että vaativan sijaishuollon laitoshoidon tarpeessa oleville nuorille osasto tai yksikkö, joka pystyisi vastaamaan mahdollisimman laajasti molempiin tarpeisiin niin, ettei nuorta tarvitsisi  lähettää eteenpäin paikasta toiseen.

Kirjallinen mallinnus

Toteutuspaikka
Pirkanmaa
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaa
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Liitteet ja linkit

Tekijä

Raino Ketola

Luotu

10.11.2022

Viimeksi muokattu

27.02.2023
Ratkaisun perusidea **

Yhteisasiakkuusosaston mallinnus toimii pohjatietona mahdollisen osaston perustamista harkitseville tai osastoa perustamassa oleville organisaatioille.

Toimintaympäristö **

Lastensuojelun toimintakenttä ja muodot -ovat laajat ja moninaiset, samoin psykiatrian. Erilaisia yksiköitä ja palveluita on runsaasti ja erot voivat olla suuria. On joitakin tilanteita, joissa nuori ei pärjää tai hänen kanssaan ei pärjätä sijaishuoltopaikassa ja nuori joutuu palaamaan päivystävälle lastensuojelun osastolle ja saattaa odottaa siellä monta kuukautta, kun oikeaa paikkaa ei löydy.  Lastensuojelun tai psykiatrisen hoidon tarve johtuu harvoin yksittäisestä ongelmasta, joten myös muiden ammattiryhmien asiantuntemusta tarvitaan lapsen edun toteuttamiseen ja tämän tarpeisiin vastaamiseen. Tutkimustulosten mukaan kodin ulkopuolelle sijoitetuilla lapsilla on keskimääräistä enemmän mielenterveysongelmia, ja he käyttävät muuta lapsiväestöä enemmän mielenterveyspalveluita. Sijoitetuilla lapsilla diagnosoidaan muuta lapsiväestöä enemmän psykiatrisia ja neurokehityksellisiä häiriöitä.

Kuitenkin lastensuojelu ja psykiatria näyttäytyvät erillisinä eikä asiakas saa yhtenäistä palvelukokonaisuutta. Eri ammattialojen, organisaatioiden ja palvelukokonaisuuksien tavoitteet ovat hyvin samankaltaiset, mutta tästä huolimatta lastensuojelun ja psykiatrian välisessä yhteistyössä on haasteita. Välillä yhteistyö toimii hyvin, välillä ei ollenkaan. On pitkälti kiinni ja riippuvaista yksittäisistä työntekijöistä molemmissa päissä, miten yhteistyö ja yhdessä tekeminen onnistuu.

Tavoitteena on, että Pirkanmaalla olisi osasto, joka palvelisi tällä hetkellä lastensuojelun ja psykiatrian välillä edestakaisin kulkevia monipalveluasiakkaita ja yhteistyö lastensuojelun sijaishuollon, psykiatrisen hoidon ja opetuksen sekä opiskeluhuollon välillä toimisi haastavimmissa tilanteissa olevien ns. monipalveluasiakkaiden kanssa. Tämä yhteisasiakkuusosasto olisi vahvan psykiatrisen tuen ja vaativan sijaishuollon laitoshoidon tarpeessa oleville nuorille osasto tai yksikkö, joka pystyisi vastaamaan mahdollisimman laajasti molempiin tarpeisiin niin, ettei nuorta tarvitsisi aina lähettää eteenpäin paikasta toiseen. Tämä lisää nuoren kiinnittymistä, luottamusta ja hyvinvointia ja hoidon vaikuttavuutta. Lisäksi hyvin organisoitu yksikkö vähentää virhekysyntää ja palvelusta toiseen liikkumisen aiheuttamia kuluja ja häivyttää palvelujärjestelmän aukkokohtia.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmänä on lastensuojelun vaativan sijaishuollon ja nuorisopsykiatrisen hoidon tarpeessa olevat nuoret.

Kehittämisen tiimissä oli mukana kokemusasiantuntija ja kokemuksia ja mielipiteitä on kartoitettu myös lastensuojelutaustaisilta Pesäpuu ry:n kehittäjänuorilta.

Kansikuva
MONNI-hankkeen logo täydennettynä sanalla Pirkanmaa

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis